Elita na Slovensku v medzivojnovom období

 

zľava Igor Makovický

Andrejkovič Violand Pavel (Ondrejkovič Violand), podplukovník, narodený 1. 10. 1894 v Sečovciach, sobášený s Elenou Ernői, zomrel 11. 6. 1974, pochovaný je v Banskej Bystrici, gréckokatolícky kaplán Užhorod, vojenský kurát Chust, 192? - Mukačevo, 1936 - Brno, 1939 - Prešov, 1940 - Zvolen, 1941 - duchovný na fronte ; Mjr.gšt. Alojz Androvič z 2. oddelenia Hlavného štábu v Prahe (skupina A Studijní a planovací, maďarská sekce). Jeden z troch dôstojníkov slovenskej národnosti v tejto hodnosti v československej armáde. Načelník 2 oddelenia štábu poľnej armády Bernolák, vojenský ataché v Budapešti a následne v Berlíne. Stal sa známy odvahou a nekompromisnosťou. Odmietol prevziať od OKW pre Slovenské letectvo vopred zaplatené stíhacie lietadlá Messerschmitt Bf 109 E. Mali byť podľa zmluvy nové, v skutočnosti boli olietané s dodatočne prerábanými dokladmi ;

Okresný náčelník Stefan Balazsovics (Balažovič) pôsobil v okrese Vráble okolo roku 1928 (pokrvný pribuzný rodiny Turba), Národné noviny Issue: 8.12.1933. Štefan Balažovič bol výmenovaný Krajinským úradom (Dr. Jozef Országh) v Bratislave za nového Okresného náčelníka v Košiciach. Úrad nastúpil ešte pred vianocami ;  15.09.1928 Okresný šéflekár v Bratislave MUDr. Balažovič ; št. kpt. Alojz Ballay ; Okresný náčelník Ján Beňovský v okrese Trnava v rokoch 1938-39 ; katolícky kňaz a profesor Jozef Stephanus Bossányi de Nagy Bossanyi ; MUDr. Botta majiteľ ušno-krčného sanatória na Zochovej ul. v Bratislave ; Emil Ciho (Slovlik Trenčín) ; Ivan Daxner ;

Dr. Pavol Fábry ; Okresný náčelník Štefan Fábry v okrese Vráble v roku 1935 ; Rudolf Fraštacký, zať Krajinského prezidenta Dr. Jozefa Országha, do roku 1939 pôsobil vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc ; Dezider Gáffor (po r.1731 bola Magdolna Gáfor 2.manželka Ferenca II Sandora de Szlavnicza) ; Dr. Jozef Hromada, vládny radca ministerstva  financií,  člen správnej rady Tatra banky,  manželka Adela Hromadová rod. Ličková ; JUDr. Milan Ivanka de Draskócz et Jordánfold v rokoch 1919 - 1939 bol advokát v Bratislave. Bol poslanec v Národnom zhromaždení v rokoch 1929-1934 a predseda slovenského výboru Ústredného zväzu československých priemyselníkov od roku 1920 Viceprezident Krajinského úradu Janko Jesenský ; Okresný náčelník Dr. Tibor Jesenský Žilina (pokrvný príbuzný rodiny Ondrejkovič - Sandor) v rokoch 1938-39 ev. senior a.v. Dr. Vladimír Jurkovič ev. farár Dr. Ladislav Jurkovič v evanjelickom Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave ; architekt Dušan Samuel Jurkovič ; prof. JUDr. Imrich Karvaš ; Vladimír Kedrovič ; Ing. Ján Kollárik riaditeľ Tatra banky vo Zvolene, manželka Mária Kolláriková rod. Ličková ; Ján Ličko ;

Horch 830 BL bol služobný automobil Dr. Martina Mičuru. Tekovsko-nitriansky župan Dr. Martin Mičura signatár Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918, minister pre Správu Slovenska, prezident súdnej tabule v Košiciach a Bratislave, poslanec, príbuzný rodiny Ondrejkovič  - Sandor ; Dr. Martin Mičura v rokoch 1920-22 minister s plnou mocou pre Správu Slovenska v Bratislave sa na  podriadených miestach usiloval predovšetkým o previerky všetkých menovaných notárov. Zmeny mali viesť k zdemokratizovaniu administratívy a jej priblíženiu ľudu. Dôležité bolo i zrušenie magistrátov okrem Bratislavy a Košíc a poštátnenie polície. Od začiatku pôsobenia vo funkcii ministra sa Mičura domáhal, aby bol v Bratislave zriadený cudzinecký úrad  ; Okresný náčelník Mikuláš Huba v okrese Hlohovec v rokoch 1938-39 ; 

Na snímke prvý zľava arcibiskup ThDr. Karol Kmeťko

Nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko signatár Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 ;  Notár Tomáš Kohút, Považská Bystrica ; Senátor a notár v Piešťanoch Ivan Krasko vl. menom Ján Botto ; Okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay v okrese Ružomberok (tu bol župan Dr. Karol Reindl ktorého manželka bola sestra Okresného náčelníka Dr. Aladára Ondrejkoviča) v rokoch 1938-39 ; Okresný náčelník Július Ličko v okrese Spišská Stará Ves (príbuzný rodiny Ličko z Trenčína) v rokoch 1938-39 ; Okresný náčelník v Stropkove Dr. Alexander Lušček (švagor generála Milana Rastislava Štefánika a priateľ rodiny Ondrejkovič) v rokoch 1938-39  Predseda klubu slovenských turistov a lyžiarov ; Predseda Slovenskej banky v Ružomberku Vladimír Makovický signatár Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 ; jeho nástupca Igor Makovický ; Magdin Malár ; Jozef Maliak ;

Bojnický prepošt a starosta Karol Anton Medvecký z Medvedzia a Malého Bysterca, tajomník SNR 30. októbra 1918, spolupracovník a priateľ Dr. Martina Mičuru, Gejzu Turbu, kňaza, profesora Jozefa Stefana Bossányi de Nagy Bossanyi, nitrianskeho biskupa ThDr. Karola Kmeťka, aj správcu učiteľa Štefana II. Ondrejkoviča ;

čatár del. Tibor Medvecký, vojenská služba 4. júna 1939 Horský peší pluk 2 v Ružomberku Obvodný notár v obciach Dlhé Pole a Turzovka Rudolf Mičura, manžel Anny Ondrejkovičovej, dcéry Obvodného notára Štefana I. Ondrejkoviča a Anny Sandor de Szlavnicza ;

Samuel Milec ; Diplomat Dr. Ivan Milecz, jeho matka Olga rodená Makovická, sestry Margita Paulíny-Tóthová (podpredsedníčka Živeny), Olga  Kuzmányová, manželka Milena Slezáková  ; Viliam Paulíny-Tóth  Iľja Paulíny-Tóth de Tőre et Tóthmegyer ; Dr. Anton Neumann z Púchova, osobný tajomník Dr. Jozefa Országha ;              

Krajinský poslanec Milan Polák na zasadaní snemu v roku 1936 ; hlavný notársky tajomník Albert Okolicsányi ; Dr. Jozef Omiliak ; Katarína Ondrejkovičová rod. Malárová *1926 †1992 ; Obvodný notár v Šimonovanoch Stefan I. Ondrejkovič do roku 1923 ;  Dr. Aladár I. Ondrejkovič Hlavný slúžny v Topolčanoch, Okresný náčelník v okresoch Považská Bystrica do roku 1927 ?, Zlaté Moravce do 1939, Prešov do roku 1940 ?, Bratislava - mesto do roku 1942, Bratislava - vidiek do roku 1945, po roku 1945 policajný trestný sudca v Bratislave) ; 

Slob. aspirant jazdectva víťaz  Veľkej pardubickej military a následne veliteľ eskadróny ppor. jazd. Aladár II. Ondrejkovič so svojimi súrodencami Editou, Magdou a Tiborom.

Podporučík jazdectva Aladár II. Ondrejkovič s jedným zo svojich dvoch súkromných jazdeckých koní s ktorými pravidelne víťazil v jazdeckých pretekoch a ktoré mal bezodplatne ustajnené v kasárňach dragúnskeho pluku 11 v ktorom slúžil.

Hlavný notársky tajomník Vojtech Ondrejkovič ; prokurista firmy Thonett Mundus Tibor Ondrejkovič ; sólista SĽD v Nitre Karol Ondrejkovič ; Marína Ormisová - Maliaková ;   Krajinský prezident Dr. Jozef Országh ; Okresný náčelník Jozef Ország v okrese Bánovce nad Bebravou v rokoch 1938-39 ; Ján Országh konzul v Sao Paulo ; Obvodný notár Július Pavella pôsobil v rokoch 1918-1943 v obci Liptovský Ján ; Okresný náčelník Eugen Rakovský  v okrese Skalica v rokoch 1938-39 ; JUDr. Štefan Ravasz, člen stavebného výboru ŠK Bratislava založeného v novembri 1939 s cieľom vybudovať reprezentačný športový areál ; Rudolf Schaner Trenčín mäsiar a udenár ; Slúžny v Novom Meste nad Váhom v r.1922, Okresný náčelník Dr. Stefan Schurmann v okrese Považská Bystrica (pokrvný pribuzný rodiny Ondrejkovic - Sandor) v rokoch 1938-39 ; Klementína ? Ondrejkovičová rod. Šumichrastová ; Anna Ondrejkovičová rod. Siváková *1944 †2001 ; Mestský notár v Prievidzi Michael Turba, svokor Stefana II. Ondrejkovča ; Hlavný súdny oficiál pozemnoknižného oddelenia Okresného súdu Prievidza a amatérsky archeológ Gejza Turba, zakladateľ Muzeálneho spolku Hornej Nitry ; Mešťanosta (od r.1935) Bratislavy Štefan Rudolf Turba bol iniciátor a realizátor stavby budovy Novej pošty v Bratislave (jeho manželka bola Mária Ondrejkovičová, dcéra Obvodného notára Stefana Ondrejkoviča) ; Spevák Belo Turba ; Evanjelický farár Samuel Zoch ;  Veľkostatkár Anton Žitňan Bánovce nad Bebravou (jeho matka bola rod. Ondrejkovičová) ; por. let. Ondrej Šandor ;

Por. jazd. Pavel Štefánik, priateľ a kolega ppor. jazd. zálohy v činnej službe Aladára II. Ondrejkoviča. Dragúnsky poručík Pavel Štefánik bol syn JUDr. Ladislava Dušana Štefánika (brata generála M. R. Štefánika) verejného notára v Spišskej Novej Vsi. Počas výkonu vojenskej služby v Spišskej Novej Vsi bol u pána notára Štefánika, ako rodinného priateľa (Gustáv Kedrovič) podporučík jazd. Aladár II. Ondrejkovič ubytovaný. 

Veliteľ Leteckého pluku 4  „Letce Vašátka“  VÚ 4699 škpt. let. Pavel Ondrejovič (6.10.1948 dočasný veliteľ) letište Plzeň-Bory, v SNP veliteľ spojovacieho práporu vzdušných zbraní ,, Rázus" I. ČSA v Banskej Bystrici rok 1944 ; Zľava: mjr. let. J. Trnka, pplk. let. K. Sojček, mjr. let. M. Lisický, pplk. gšt. Alojz Ballay, npor. spoj. Pavel Ondrejovič, neznámy. Benátky, september 1943. I. ČSA rok 1944 VI. Taktická skupina, Letecký prápor, velil mu stotník tech. zbroj. let. Daniel Kunic a jeho zástupcom bol stotník tech. zbroj. let. Mikuláš Šumichrast (priateľ a spolužiak slečny Alžbety Ličkovej) ;

Vývesná tabuľa firmy Rudolf Scháner Trenčín, rodiny Schaner s ktorou sa dlhé roky priatelila rodina Okresného náčelníka Dr. Aladára I. Ondrejkoviča vrátane jeho dcér Gizely a Kamily. S rodinou ďalšieho veľkovýrobcu údenín Rudolfa Manderlu bola rodina Ondrejkovič príbuzná cez pani Máriu Turba, manželku správcu učiteľa Stefana II. Ondrejkoviča.

Sídlo Ženijného pluku 4, pionierske Štefánikove kasárne vedľa paláca grófa Esterhazy na nábreží Dunaja v Bratislave.

Na snímke je okrem prezidenta T. G. Masaryka aj býv. prez. Ref. župného úradu v Nitre policajný riaditeľ v Košiciach Dr. Ivan Štefánik, rodák z Brezovej pod Bradom. Dr. Štefánika prijímal v r. 1919 do funkcie prez. Ref. hlavný radca politickej správy župan JUDr. Martin Mičura. 

V roku 1933 bol založený Výbor pre pomoc emigrantom z Nemecka. Členovia výboru o.i. viceprezident Krajinského úradu Dr. Janko Jesenský (príbuzný rodiny Ondrejkovič-Sandor de Szlavnicza), Dr. Karol Koch, Olga Šándorová, JUDr. Emil Stodola.

Napriek zmenenej situácii v roku 1938 z celkového poču 1248 úradníkov československej zahraničnej služby bolo len 33 Slovákov (1).

Dcéra veliteľa technickej eskadróny Jazdeckého priezvedného oddielu (JPO-1) npor. jazd. Pavla Štefánika, vnučka verejného notára Dr. Ladislava Štefánika, Okresného náčelníka Dr. Alexandra Luščeka a praneter generála M. R. Štefánika Tamara Dudášová rodená Štefániková. V roku 2015 v Košariskách sa zúčastnila v evanjelickom kostole slávnostného pripomenutia 135. výročia narodenia M.R.Štefánika.

Poznámky : Obvodný notár Rudolf Mičura *30.05.1881 Dlhé Pole †02.04.1951 Dlhé Pole  ; Obvodný notár Štefan Reindl *20.8.1867 Spišské Podhradie †12.2.1908 Necpaly hudobný pedagóg. Študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Učiteľ v Jablonove, Hybiach, Liptovskej Lúžnej, Ústí nad Oravou a vo Veličnej, kde sa vzdal učiteľského pôsobenia. Zložil notársku skúšku a pôsobil ako notár v Necpaloch. Zozbieral, zostavil a vlastným nákladom vydal spevník vianočných piesní  ; Ján Ondrejkovič  *20.3.1813 Kláštor pod Znievom †16.9.1895 Esztergom náboženský spisovateľ. Študoval vo Vacove, Nitre, Ostrihome, Trnave. Pôsobil ako kaplán v Ipeľských Úľanoch, Zlatých Moravciach, Opatovciach nad Žitavou, Bzovíku, Hronskom Beňadiku, farár v Dömösi, Tölgyesi, ako člen hronskobeňadického hodnoverného miesta a sudca stolice arcibiskupských predialistov vo Vrábľoch. Dielo Egyházi beszéd... Nitra (1845); Örömlant. Nitra 1846; Monumentum pietatis in solenni Joannis Simor principis primatis. Esztergom 1867; Pium augurium... Esztergom (1877); Egyházi beszéd... Budapešť 1881  ;  Syn notára vo Varšanoch okres Levice a priateľ rodín Ondrejkovič a Mičura bol aj guvernér Národnej banky Dr. Imrich Karvaš ; 

Zdroje: Národní politika 17.08.1928/5, 15.09.1928, 12.10.1929/4, 13.10.1932/3 ; Český deník 07.08.1930/3, 03.09.1936/2 ; Lidové noviny 05.04.1927/4,  06.09.1932/3, 17.08.1928/5, 11.09.1932/5 ; Národné noviny Volume: 1933, Issue: 08.12.1933, 1928/1, 03.08.1928/1, 18.08.1928/6, 1930/3, 05.11.1930/3, 14.10.1932/3, 07.09.1937/2, 08.09.1937/2 ; Národní listy 06.08.1930/2 ; Našinec 07.09.1932/2, 19.08.1933/1 ; Mikuš, Jozef A. 1998 (1) ; Mgr. Peter Múčka Partizánske ;    
 
 
 
 
 
 

 

Aktualizované: 11.03.2024