Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza

                                            

V Štátnom archíve Ivanka pri Nitre sa nachádzajú doklady z roku 1688, potvrdzujúce výsady ktoré mal Valentinus Ondrejkovics a ktoré v tom čase opätovne potvrdil cisár Leopold I.  Sú písané v latinčine. Aj ďalšie dokumenty týkajúce sa rodu zachované v priebehu storočí sú v tomto jazyku.                                                                  

Erb rodu Sandor Szlavniczai na paláci v centre mesta Trenčín kde sídlil vicežupan Trenčianskej župy Paolus Sandor de Szlavnicza aj Comitatus Trenchin Jurassor Stephanus Sandor de Szlavnicza.   

Militär Almanach Nro. XVI. für das Jahr 1805 Husar Regiment Nro. 6 Hadik Andreas, Blenkenstein Ernst. Staab Brandeis in Bohmen. Ober-Lieutenant Johannes Ondrejkovits, Zaborzky (Casp.), Bernolak (Ign.), Unter-Lieutenant Bossányi (Joh.), Révay (Bar. Georg.);

Husar Regiment Nro. 9, Nadasdy Franz, Erdödy Johann, Staab: Essegg in Slavónia, Maj. Rakovsky (Steph.), Unter-Lieutenant Josephus Sandor de Slávnica,  Ober-Lieutenant Tóth (Frz.), Horváth (Frz.) ;

Husar Regiment Nro.10 Meszáros Joh. Stipsicz Jos. Jahr 1801 Staab: Uibecs in Banat, Second-Rittmeister: Ballazsy, (Ign.). Pejachevich, (Gr. Vinc.). Ober-lieutenant Mattyasovszky (Valent.) Unter-Lieutenants: Adalbert Sandor de SzlavniczaHohenlohe, (Fürst Frz.), Salm, (Gr. Jos.).  

Militär Almanach Nro. XX. für das Jahr 1810 Husar Regt. Nro. 6 Hadik Andreas, Blankenstein Ernst. Staab Rzeszow in Galicien. Seconds-Rittmeister Ondrejkovits Job, Farkas Georg, Révay Baron Georg. Ober-Lieutenants. Keglevits Graf Alex, Zapary Graf Mich, Bossanyi Joh.

Trenčiansky župný sudca llustrissimus Dominus Stephanus Sandor de Szlavnicza, compossessor sa narodil roku Pána 1806. Jeho manželka  Mária Sandor de Szlavnicza rod. Marko sa narodila roku Pána 1828 (†10.03.1907 Malé Bielice). Ich dcéra Anna Sandor de Szlavnicza sa narodila na adrese Tvrdomestice č. 23 (táto zemianska obec v 19. storočí patrila rodinám Illésházy, Sandor de Szlávnicza a Sipeky).

Svedkovia na sobáši jej rodičov boli Urodzení páni, pokrvní príbuzní rodu Sandor de Szlavnicza šľachtic compossesor Carolus Vály (manželka Anna Mednyánszky) a Verejný sudca šľachtic Josephus Schurmann. Krstní rodičia Anny Sandor de Szlavnicza boli Urodzená pani Caroline Pirott a šľachtic compossessor Josephus Mihalovics. Casimirus Horváth (Marko). Manželia Petrus Ondrejkovics (Ondrejkovits, Andrejkovics) a Antonia Ondrejkovič rod. Zsittnyan, mali dcéru Antóniu Oravskú rod. Ondrejkovič (jej syn bol ThDr. Rudolf Oravský farár kanonik v Drietome *1855 †1938)  a syna ktorým bol Stephanus I. Ondrejkovics * Bánovce n. Beberavou. Svedkovia na ich  svadbe boli Julius Némethy a Antonius Zsittnyan. 

Ich najstarší syn bol správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič (Stephanus Ondrejkovics) *1882 v zemianskej obci Dolné Držkovce †1954 Bratislava.  Oženil sa 13.07.1879. Jeho manželka bola učiteľka Mária Anna Ondrejkovič rod. Turba *1885 Bojnice †1964 V. Tatry. Jej rodičia boli Obvodný notár Michael Turba v mestách Prievidza a Bojnice a D. Pauline Turba rodená Balazsovics (*1859 Veľké Bielice †1914 Bojnice). Štefan II. Ondrejkovič po závršení štúdií pôsobil kratšie funkčné obdobie v obciach Kolárovice, Čierna Lehota a dlhšie obdobie v Lednických Rovniach a Trebaticiach.

Ďalší ich potomkovia boli Mária Ondrejkovits *krst 21.04.1884 Malá Hradná ; Ján Ondrejkovics *21.01.1886 Dolné Držkovce ; Elisabetha Stephania Ondrejkovics *krst Malá Hradná 13.08.1887   Ľudovít Ondrejkovics ; Anna Ondrejkovics *krst Malá Hradná 14.03.1891 jej bol manžel Obvodný notár Rudolf Mičura v Dlhom Poli (*29.05.1881 Dlhé Pole † 02.04.1951 Dlhé Pole), ich dcéra bola  Melánia Mičura ; Obvodný notár Vojtech Ondrejkovič *02.02.1898 v obci Dolné Držkovce ; Okresný náčelník  Dr. Aladár  Franciscus Ondrejkovič Sandor de Szlavnicza *1889 Dolné Držkovce †1964 Bratislava (Hlavný slúžny Topolčany, Processus Tapolcsaniensis), následne postupne Okresný náčelník Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Prešov, Bratislava Mesto a Bratislava Vidiek. Po roku 1946 do odchodu na dôchodok pôsobil ako policajný trestný sudca v Bratislave) ; Antónia Ondrejkovics ; E. Ondrejkovics jej manžel Gustav Kedrovič (Ján, Veľké Bielice) ; Božka Ondrejkovics  

Náhrobný kameň Urodzenej pani Anny Ondrejkovič rodenej Sandor de Szlavnicza (Szlavniczai), manželky Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča v zemianskej obci Dolné Držkovce, okres Bánovce nad Beberavou. Navždy opustila tento svet v roku 1917.  

Obvodný notár D. Stefan Ondrejkovič zomrel v roku 1922. Pochovaný je vo Veľkých Bieliciach, dnes časti okresného mesta Patizánske. 

Na snímke deti správcu učiteľa pána Štefana II Ondrejkoviča a pani učiteľky Márie Ondrejkovičovej rod. Turba. Zľava Editka, neskôr vydatá Vrbacká, budúci pplk. tank. Aladár II Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza  *1909 Čierna Lehota, budúci prokurista Tibor Ondrejkovič a Magdaléna, neskôr vydatá Suchánková.       

Dragúnsky pluk 11 kráľa Carola II rumunského v Bratislave, poručík jazd. Aladár II. Ondrejkovič - slobodný pán Sandor de Szlavnicza v r.1939-1940. Na snímke v službe, ako dozorný dôstojník jazdeckých kasární v Bratislave. Vľavo jeho priateľ a veliteľ stotník aut. Alfonz Lošonský.   

Vojenská knížka dôstojníka československej armády série E, evidenčné výrobné číslo 061855, pplk. tank. Aladára II Ondrejkoviča vystavená dňa 10.11.1953.

Pplk. tank. Aladár II. Ondrejkovič Sandor de Szlavnicza a jeho manželka Alžbeta Ondrejkovičová rod. Ličková mali deti Tanja, Pavel, Eva a Boris (krstné meno obdržal po vzdialenom príbuznom cez rodinu Koháry bulharskom cárovi Borisovi). Tanja Ondrejkovičová a jej manžel ing. Ján I. Hoffmann z rodiny Szalay, ich deti   MUDr. Tanja II. Hoffmann, ing. Ján II. Hoffmann a ing. Janka Hoffmannová ; Pavel Ondrejkovič (Sandor de Szlavnicza), Dr. Eva Svarinská rod. Ondrejkovičová a Boris I. Ondrejkovič *1954 (jeho syn  Michal Ondrejkovič sa v r. 1998-2005 venoval športu judo. Bol členom klubu Slávia STU Bratislava, v ktorom sa v sezóne 2003/04 stal majstrom Slovenska v 1. lige Slovenského zväzu judo).                  

Peťa je po dedkovi.

Syn kráľa Uhorska Belu III. uhorský a chorvátsky kráľ Emeric (Emericus) bol korunovaný 16.mája roku Pána 1182.  

Podľa povesti povýšil do zemianskeho stavu Slávnického (Szlavniczai) kráľ Emeric (*1174 †30.11.1204) za záchranu jeho života pri love. Nižšie zobrazený reliéf na brilante obnovenom paláci Mórica grófa Sándora zo Slávnice v Budapešti udalosť pripomína.  

Kassai Bechich. Jeho synovia boli Thomas Bechich *1456 a Georg I. Bechich *1456. Thomas Bechich mal synov Nikolaus I. 1456, Adalbert 1472, Jakub, Joannes I. Sandrin ukončil a z neznámych dôvodov rod už používal priezvisko Sándor.

Po pôvodnej kúrii vo svete známeho rodu Sándor de Szlávnicza boli v roku 2003 zachované v obci Slávnica už iba kamenné pivničné priestory prinajmenšom z 12. storočia. Na tejto pivnici v tomto roku stála omietnutá zrubená drevenná stavba, jej niektoré časti boli primurované z kameňa a len čiastočne miestami doplnené tehlami.

Sandrin jeho syn *1517 Márton Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Helena Chlevenszky (*1532 ?) a deti Joannes II. Sandor de Szlavnicza *1552, Miklós II. Sandor de Szlavnicza (Anna Sóky) ich synovia Melchior I. Sandor de Szlavnicza a Miklós III Sandor de Szlavnicza a a Sára Chomory ich synovia Adalbert III Sandor de Szlavnicza, Ladislaus III Sandor de Szlavnicza a Gaspar II Sandor de Szlavnicza. Barbara Sandor de Szlavnicza *1540 (Joannes Redeky de Redek), Gaspar I. Sandor de Slavnicza *1556  (trenčiansky vicecomes,  comitatus Trentsiniensis) jeho manželky 1 Margit Schvela 2. Katarina Baracskay de Nagybaracskai ich syn Paulus I Sandor de Szlavnicza  

(Anna Motesicsky de Kesselőkeö et Motesicz) ich dcéry Zsusza Sandor de Szlavnicza, jej manžel Georgius (Gyorgy) Sirchich a Katarina Sandor de Szlavnicza, jej manžel Georgius Borcsiczky (Borczyczky Franz Ignaz von RK Oberst 12.Promotion vom 15.2.1779. Nositeľ Military Maria Theresia Order)Margit Sandor de Szlavnicza *1564.  Joanes II. Sandor de Szlavnicza 1552, jeho manželky boli 1. Katarina Sólyom Koloni a

2. Katarina grófka Apponyi de Nagyappony (dvorský kancelár Georgius gróf Apponyi), ich synovia Stephanus I. Sandor de Szlavnicza *1570 a Ladislaus I. Sandor de Szlavnicza. Stephanus I. Sandor a Katarina Rakolubszky de Rakolub mali dcéry Margit Sandor (manželia 1. Georgius Rajcsányi de Rajcsány 2. Gyepes Farkas), Erzse Sandor (manžel Boldisz Rajcsányi), Helena Sandor (manžel Stephanus Dubniczky), Zsófia Sandor (manžel Paolus Rajcsányi), Anna Sandor (manžel Mózses Simonyi).  László I. Sandor de Szlavnicza a manželka Erzse Tokos-Ujfalussy mali deti

vicepalatín Uhorska Joannes III. Sandor de Szlavnicza (1616) jeho manželka Dora Aranyady, Adalbert II. Sandor de Slavnicza, Gyorgy II. Sandor de Szlavnicza (manželka Anna Motecsiczky), Paolus †, Kata †, Zsuzsi †, Ladislaus II. Sandor de Slavnicza (6) (notár, vicežupan nitrianskej stolice, nyitrai alispán, comitatus Nitriensis. Do celokrajinskej politiky postúpil ako nitriansky delegát na Uhorských snemoch v r. 1630 a 1633 kde ho zvolili za sudcu kráľovskej tabule) a manželka nebojszai Erzse Balogh mali deti Anna Sandor (horóczi Imre Madocsányi), Michael Sandor de Szlavnicza *1675 (Eva Kerekes), Adam Sandor de Szlavnicza (Bora Majthényi). Bora Sandor,  manžel Ferenc Török de Pat I. † pred rokom 1602.

Urbár z roku 1636 bol vyhotovený v čase, keď sa majetkové pomery panstva Tematín po vymretí Thurzovcov zmenili. Časť hradu Tematín s jemu patriacimi obcami spolu s panstvom Richnava zálohoval panovník Ferdinand III. roku 1638 Jánovi a Ondrejovi von Rottal a ich sestrám Zuzane von Rottal s manželom Júliusom Fitterom a Kataríne barónke von Rottal s manželom Františkom I. Sándorom zo Slávnice.

Z hľadiska postupnosti rodiny Thurzo sa Tematín nedostal do cudzích rúk. Bratia von Rottal a ich sestry boli deti Márie Thurzo, vydatej za moravského grófa Jána Jakuba von Rottal, sestry palatína Stanislava Thurzo. Roku 1639 im panovník udelil celé Tematínske a Richnavské panstvá rozdelené na štyri rovnaké časti. Ján von Rottal, kráľovský sudca margrófstva moravského, sa svojho majetkového dielu vzdal v prospech Stephana Csáky a jeho manželky Evy Forgách.

V roku Pána 1637 bol trenčiansky vicežupan Emericus (Imrich) I. Sandor de Szlavnicza,  

jeho manželka Krisztina Nádasdy Darabos, Stephanus II. Sandor de Slavnica †, Erzse Sandor, jej manžel (b. János Pongrácz), Zsuzsi Sandor (ákoshazi Miklós Sarkány), Ferenc I. Sandor de Szlavnicza jeho manželka baroness Katharina von  Rottal †1638 (jej rodičia Johann Jacob von Rottal a Mária Felicia Thurzo de Bethlenfalva †1624). Vicežupan Emericus I. Sandor zo Slávnice (1637) a nádasdi Krisztina Darabos mali deti Stephanus III. Sandor de Slavnicza et Kisztricza, Katarina Sandor jej manžel Peter Apponyi (dvorský kancelár Georgius Áppónyi 1847-48). Stephanus III Sandor (†20.12.1663 Sztricse), jeho manželky boli    

1. Eva Mariássy de Markusfalva - Markušovce (spišský vicežupan 1622 László Mariássy 1592-1659).

2. Helena Forgách de Ghymes et Gács (Ferenc Forgách de Ghymes et Gács nitriansky biskup 1602-1607, uhorský palatín 1606-1608, ostrihomský arcibiskup 1607-1615 ; župan stolice Novohrad, sudca kráľovského dvora, hlavný kapitán pevnosti Nové Zámky gróf Adam Forgách *1601 1681, jeho rodičia boli barón Žigmund Forgách de Ghymes et Gács a grófka Zuzana Thurzo de Bethlenfalva ;    

3.  Elisabeth  Révay de Szklabina et Blatnicza m.1673 (uhorský protopalatín František gróf Révay 1543-1550). Kata Sandor de Szlavnicza, jej manžel Sándor Divék Ujfalussy, Magdolna Sandor de Szlavnicza (b.Mathias Majthényi), Zsófia Sandor de Szlavnicza, jej manžel (Imre Karner)    

Spectabilis Dominus Emerico II (Imre, Imrich, Emmerich) Sandor de Szlavnicza a Spectabilis Domina   

Magdaléna Okolicsányi de Okolicsna mali  synov Paulus III Sandor de Szlavnicza (trenčiansky vicežupan) 1714, Franciscus II. Sandor de Szlavnicza (*1695 †15.11.1760 Ostratice) jeho manželky boli    

Barón Balassa

1. Anna barónka Balassa de Kékkö et Gyarmat *1698 †18.9.1731 (na prvom poschodí paláca rodu Balassa v Bratislave na Panskej 15 je erb Franza Philipa grófa von Lamberg) 2. Magdolna Gáfor. Paolus III. Sandor de Szlavnicza 1714 (†08.01.1761 Ribény) postupne boli jeho manželky               

Nádherný kaštieľ rodu Radvanský, v roku 1989 ešte pomerne v dobrom stave. Jeho majiteľ, autorov pramy predok, svokor Pavla III. Sandora de Szlavnicza  krajinský hodnostár Jur IV. Radvanský de Radvany et Sajó-Kaza *1645 zahynul na mučidlách 18.04.1687, Mimoriadny súd a tzv. Prešovské jatky sa konali od 16. februára do 12. septembra 1687. Súd rozhodoval taliansky generál v cisárskych službách gróf Antonio Caraffa pre korešpondenciu s grófkou Helenou Zrinski. Odsúdil na smrť 24 mešťanov a zemanov z Prešova, okolia i vzdialenejších častí Uhorska. Obvinili ich z vykonštruovanej účasti na príprave sprisahania.     

Desivý stredoveký tzv Caraffov žalár v Prešove, kde počas vyšetrovania ich podrobili barbarskému mučeniu a nakoniec krutým spôsobom popravili. Po odťatí pravice a sťatí hlavy boli ich telá rozštvrtené a vyvesené pred Hornou bránou, kde viseli niekoľko mesiacov. Popravy sa konali: 5. a 22. marca, 16. apríla, 6. a 14. mája a 12. septembra roku Pána 1687. Neľudské rozsudky vyvolali veľké pobúrenie a protesty aj v zahraničí. Cisár Leopold I. nútený koncom roku zastaviť ďalšie vyšetrovanie. Popravisko mimoriadneho súdu stálo na námestí oproti kolégiu, na mieste neskôr postaveného súsošia Immaculaty. Majetky Juraja IV. Radvanszky de Radvany et Sajó-Kaza po jeho krutej smrti prešli do držby kráľovského fišku. V okolí Banskej Bystrice ich  spravovala banskobystrická komora. Rodine sa podarilo ich naspäť získať až v roku 1697. Dostal ich do užívania syn Juraja IV. Ján Radvanszký II., ktorý bol tajným radcom kniežaťa Františka II. Rákoczy a podžupanom a kapitánom Zvolenskej stolice. Kaštieľ rodu v Radvani už dlhšiu dobu beznádejne chátra.  

1.N. Barbara Radvanszky barónka de Radvany et Sajó-Kaza 2. Anna Dobay de Kisdoba et Nagydoba, ich deti boli Ladislas (László) Sandor de Szlavnicza ktorého manželka bola Klára Plathy de Turóczdivék et Nagypalugya (po vystúpení zástupcov Turčianskej stolice na Onódskom sneme proti Františkovi II. Rákoczi došlo k zrušeniu Turčianskej stolice a poprave predstaviteľov turčianskej šľachty vicežupana Krištofa Okoličányi zo Slovenského Pravna a stoličného notára Melchiora Rakovského z Rakova, patril medzi uväznených Turčanov v Jágri Alexander Platthy de Turóczdivék et Nagypalugya) ich deti Imre †, László †, Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Anna Sirmiensis ich syn Paolus (Pál) syn (Lászla Sandor de Szlavnicza a jeho manželky  

Kláry Plathy de Turóczdivék et Nagypalugya) manželka Susanne Schreter (dcéra Anna Maria Domicella *06.11.1770 Uhrovec), Karóly (Carolus) Sandor jeho manželka Ersze Sréter †), István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza syn Lászla a Kláry Plathy manž. Theresia (vicecomes zvolenskej župy Tomáš Beniczky) Beniczky de Benicz et Micsinye, Lajos Sandor syn Lászla a Kláry Plathy 1768, Bora Sandor dcéra Lászla Sandora a Kláry Plathy, jej manžel Ján Otlík de Ozor et Kohanócz (jeho praotec plukovník Georgius Ottlyk *1656 †1730 sa r.1683 pridal ku kniežaťu Imre Thököly neskôr generál u kniežaťa Františka II. Rákoczi), Zsuzsa dcéra Lászla Sandora a Kláry Plathy, jej manžel Ilgó Sándor, Anna Mária dcéra Lászla Sandora a Kláry Plathy. Spectabilis a Perillustris Paolus Sandor de Szlavnicza (József Plathy 1665) syn Kláry Plathy a Lászla Sandora manželka Susanne Schreter ich deti Carolus Michael Jozsef Sandor *01.10.1769 Uhrovec krstní rodičia Baron Petrus Zay a Domicella Maria Elisabetha Zay,  dievčatá, Paolus (Pál) Georgius Sandor *krst Uhrovec 09.09.1780 Morvában, Ludovicus Nicolaus  Sandor de Szlavnicza *krst 07.05.1787 Uhrovec (barone Petro Zay de Csomer et Herma Ludovica nata Baronessa de Kaliss) †.

Syn Pavla III. Sandora de Szlavnicza, Stephanus Sandor a jeho manželka Terézia Beniczky mali deti: Stephanus Sandor krst Horné Ozorovce *21.03.1797 /  /,  Thomas, László †, Mihály. Thomas Sandor de Szlavnicza  a jeho manž. Esthera Ivanka mali deti: Stephanus Emericus Sandor de Szlavnicza *16.11.1806 Malé Zlievce, Zsigmond Sandor, Ladislaus Joannes Sandor *06.06.1814 Horné Ozorovce, Kolomanus Eugenius Peregrinus Sandor *25 07.1817 Horné Ozorovce. T. Comitatus Trenchin Jurassor atz compossessor R.  Stephanus Sandor de Szlavnicza a jeho 1. manželka Adelhaida Sandor de Szlavnicza mali deti Geysa Carolus Stephanus Sandor *04.11.1838 Szlavnicza Domicilium Ruszkotz (krstní rodičia Carolus Sandor, Petrus Bogády a Stephanus Dubnitzky, Amalia Bobota, Magdalena Sandor nata Pettko & Sidonia Kubínyi nata Ambrózy de Séden), Esthera Anna Sidónia Ludovica Sandor *04.04.1833 Trenčín, Martinus Thomas Sandor *krst 19.03.1832 Trenčín jeho krstní rod. Petrus Bogády de Baranya, Domicella S. Sandor de Szlavnicza,  Béla.  Zsigmond Sandor manželka Mária Beniczky de Benicz et Micsinye *08.08.1814 Tótgyörk †23.07.1882 Tótgyörk, ich syn GejzaFerenc II. Sandor de Szlavnicza manželky  

1. Anna Balassa de Kékkő et Gyarmat  2. Magdolna Gáfor á Paar. Ágnes Sandor (Petrikovics), Juliana Sandor, Imre Sandor de Szlavnicza manželka Dávid Zsuzsi, Magdolna (Justné), 2-tól Péter Sandor †, János Sandor, Ferenc Sandor, Antony Sandor, manželka Mária Príleszky de Prílesz (ich syn Joseph Calusanetinus Adalbert Sandor *15.04.1768 Rybany),  

Spectabilis Domina Janka (Joanna) Sandor de Szlavnicza, jej manžel Spectabilis Dominus Ladislaus Vály (ich syn Paulus Timoteus *24.01.1769 Vysočany svedok Spec. D. Emericus Tarnóczy Cum D Conforte Dua Nata Magdalena Brogyány), Jozefa Sandor. János Sandor jeho synovia Josephus a Joanes, Jurko (Gyorgy) Šándor syn Jozefa, Composesor, rychtár Slavnický zeman manželka Anna Ravas (Ravasz) oba evanjelici dcéra Anna Mária Magdaléna *14.04.1843 Slavnica (krst. rod. Szlavniczai Sandor Karóly a Miticzky Maria Kiss alsony), synovia Gustav Šándor *07.03.1852 Slavnica č.10 krst. rod. Ludvík Šándor slobodný právum učený a

Žofia Ambrózy de Séden manželka Karola Šándora, Karel Šándor *28.10.1855 Slavnica č.10 krst. rod.  Ludvík Šándor Composesor Slavnický a jeho manželka Bernardina roz. Medňanský, János Sandor jeho synovia Ján, jeho manželka N. Bubla, Mihály Sandor, jeho manželka (N. Huszár) a Sándor †. János Sandor, jeho manželka N. Bubla, ich deti János, Mihály, István (Stephanus), Ferencz, József (Josephus), Mária Sandor. Honorae Notarius Comitatus Ludovicus (Lajos) I Sandor manž. Christina Anna Szullovsky Slavnica 1768 dcéra Christina Anna Sandor *krst 18.07.1811 Trenčín, kr. rod. Ignatius Prenerstein, Anna Otlík r. Sandor  a jeho synovia Dôstojný pán Imrich Sandor de Szlavnicza *Vaska - Slavnica 05.11.1772 † 20.IV.1874. Vysvätený  za kňaza 8.11.1795, kaplán do 1799, potom pôsobil na Biskupskom úrade v Nitre, od 1802 v Novákoch a od 1822 kanonik v Nitre. Mária Sandor de Szlavnicza *31.03.1798 in Wien †11.11.1843  jej manžel Gábor gróf Keglevich de Buzin.        

Parentes (rodičia) : Spectabilis Dominus Ludovicus Sandor de Szlavnicza p. t. exactor J. Cottus (Comitatus) a Anna Gedey Locus Originis de Szlavnicza.   

ich synovia Emericus Dionysius *17.07.1793 Trenčín (krstní rodičia, Susceptores: Sp. Dn Paulus Szetvay de cu Sp. D. Euphros. Plathy. Sp. Dn. Ladislaus Nozdroviczky de Ead. Fily cum. cons. Polezina Lehotzky) a Ludovicus (Lajos) II Sandor de Szlavnicza J. Cottus (Comitatus) Trench. Ord. Notarius, jeho manželka Ludovica Ambrózy, bydlisko Slávnica, ich deti 

Adelhaida Anna Elisabetha Apolonia Sándor *1815 Dolný Kubín, parentes (rodičia): D. Sp. Ludovicus Sandor de Szlavnicza a Dna Ludovica Ambrózy de Séden, jej krst. rodičia Vendelinus Abaffy V. Comes 1811 a Domicella Sophia Abaffy. Sz sudca Carolus Michael  Sandor de Slavnica *krst 02.06.1816 Trenčín krstní rodičia Michael Ambrózy de Séden abus Anna Gedey, ret Lud. Sandor avia  1848 manželka Zsofi Ambrózy de Séden,   

statkár Ludovicus (Ludvík, Lajos) III Sandor de Slavnica, zeman a Composesor Slavnický, evanjelik *krst dňa 28.10.1826 Trenčín, krstní rodičia Thomas Sandor de Szlavnicza, Anna Gedey Relicta Sandor, Magdalena Sandor, n. Pettko  1861 †20.07.1890 Bratislava, manželka Berta Mednyánsky de Medné (predseda uhorskej kráľovskej komory 1842-44 Aloisius Mednyánszky) katolíčka ich synovia Štepán Jan Ludvík Karel Šándor *20.08.1856 Slavnica č.1 (krst .rod. Karel Šándor de Slavnica, Composesor Slavnický a Zástupitelkyně nepřítomných při sv. Křestě Ludvíka Ambózy ovdovělá Šándor, Baba díťetě (Marie Royko, manželka Eduarda Mednyanský, Theodor Mednyanský s manželkou Sita  Hamar - nepřítomní, kněz Kar. Ludomil Černo, dítě z křížného Manželství, křest se konal v Slávnici v Rodinné Domácnosti) Geyza Karel Eduard Šándor *29.06.1858 Slavnica č.25 (krst. rod. Jiří Šándor de Slavnica, Composesor tam a Hora Slečna Mednyansky, jako Zástupníci nepřítomných svedku Karla Šándor de Slavnica a Marie Royko  Mednyansky de Edem Kněz Černo), Arpád Sandor de Szlavnicza.  

Náhrobný kameň pod ktorým spočívajú László (Ladislaus) Sandor de Szlavnicza a Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza (Szlavniczai)

Ferenc I. Sandor de Szlavnicza a jeho manželka Katarína baroness von Rottal mali deti Ján (Joanes, János) Sandor de Szlavnicza (manželka Anna Berényi), Praenobilis et Generosus Dominus Gaspár III. Sandor de Szlavnicza, séllyei kapitán hradu (iklódi Kata Szluha) † 24.05.1673 padol v boji s Turkami ; Mária Sandor de Szlavnicza (1670) jej manžel bol  

Imre gróf Nyári de Bedegh et Berencs (erb rodu grófa Nyári na jeho bývalom paláci v Bratislave, ktorý je známejší ako Mirbachov palác). Joanes Sandor de Szlavnicza 1666, jeho manželka Anna Berényi de Karáncs-Berény ich dcéra Anna Maria Sandor de Szlavnicza *1657 sobáš okolo 1680 †10.06.1691, jej manželia 1. Márton Széchényi de Sárvár-Felsővidék (z rodiny bol Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi  1685-95),  2. Stephanus Ruttkay de Also-Rutka et Nedecz,

 

3. H u n y a d y  László (Ladislav) kráľovský person 1723.  Gaspar III. Sandor de Szlavnicza a (iklódi Kata Szluha) ich synovia Gyorgy Sandor de Szlavnicza, Gaspar (Casparus) IV. Sandor de Szlavnicza, Kurucz táborn. 1693, 1694, 1706 (†1723) a jeho

manželka Alžbeta (Erzsébet) baroness Thököly de Késmárk mali sobáš  v roku Pána 15.06.1680 v Trnave, ich syn Ladislav (László) barón Sandor de Szlavnicza †1741, 

Sultán Mehmed IV. a následne jeho syn Mustafa II. boli spojenci a podporovatelia kurucov. (Mehmed IV. *02.01.1642 †06.01.1693) sultán Osmanskej ríše od roku 1648 do roku 1687, Mustafa II sultán v rokoch 1695-1703.

Liptovskomarský titulárny prepošt ThDr Andreas Ondrejkovicz *1621 Spišská Štiavnica †02.09.1697 Spišská kapitula. Kňazom bol aj aj Dôstojný pán Mikolaus Ondrejkovič, farár v mestečku Dechtice v rokoch 1686-1688. 

Na ich dvoroch pôsobil kurucký diplomat, vyslanec  Casparus (Gaspar) IV Sandor de Szlavnicza (predtým kapitán kniežacieho dvora) v dvoch obdobiach.

Francúzsky kráľ Louis XIV. Kráľ Slnko. Kancelár a vyslanec Casparus IV Sandor pôsobil aj na ešte dôležitejšom poste na dvore francúzskeho kráľa ktorý podporoval kurucov politicky, vojensky, materiálne a hlavne finančne. Jeho brat nitriansky vicežupan Adalbert Sandor de Szlavnicza 1728 (žil v Trnave v dome Ladislava Hunyady, ablegát 31.05.-22.06.1707 na Onódskom sneme) jeho manželka Júlia Koszeghy, ich deti Ferenc Sandor jeho manželky 1. Kriska Bossányi  2. Bora Motecsiczky, Catharina Sandor, dcéra vicežupana Adalberta Sandor de Szlavnicza jej manžel bol

Spectabilis ac Magnifico Domino Gabriele Bossányi, ich dcéra Anna Maria *1728 Nové Mesto nad Váhom  (pplk. JUDr. Vojtech Bossányi, príbuzný a priateľ autorovho otca *Bošany, v auguste 1944 prednosta 2.oddelenia Hlavného štábu východoslovenskej armády v Prešove, v r. päťdesiatych väznený, neskôr na podradnom mieste vedúceho predajne tlačovín v Bratislave. K žiaľu nebohých rodičov, obe deti v emigrácii v Kanade).  Anna Sandor, jej manžel Motesiczky István (Stephanus), Paolus IV. Sandor de Szlavnicza kis krestenei jeho manželka Judit Hunyady. Ferenc Sandor de Szlavnicza, jeho manželky boli postupne  

1. Kriska Bossányi de Nagybossányi et Nagyugrócz 2. Bora Motecsiczky de Kesselőkeö et Motesicz, ich deti boli Carolus Sándor de Szlavnicza b. A. Mária barónka Rudnyánszky de Dezsér, Rozália B. Sandor de Szlavnicza, jej manžel  bol

Ferenc gróf Szent-Iványi de Liptószentiván, Stephanus (István) Sándor de Szlavnicza *11.08.1751 Lúka okres Nitra †29.03.1815 Wien) bibliograf a spisovateľ 1801, Carolus (Karóly) Sandor de Szlavnicza, jeho manželka  

bola (b. Anna Mária Rudnyánszky de Deszér) ich 1.dcéry Júlia Sandor de Szlavnicza (*1759 Pešť †1832) sa vydala dňa 13.11.1783, jej manžel bol

Jozef (Josephus, József) gróf Forgách de Ghymes et Gács (na snímke palác rodu Forgách de Ghymes et Gács v Košiciach v ktorom je dnes Štátna vedecká knižnica).

2. Anna Sándor de Szlávnicza, (b. Ferenc König), Paulus (Pál) V. Sándor de Szlávnicza kis krestenei (Judit Hunyady) - kráľovská krv, jej vetva rodu Sándor de Szlávnicza ju zdedila po nej, ich deti boli Stephanus (István) V. Sándor de Szlávnicza, 

kapitán husárov Georg Sandor v. Slawnicza, Jozef Sándor de Szlavnicza, Judit Sandor. Paolus (Paul) V. Sandor de Szlavnicza, kir. tan. manželky 1. Bora Balogh 2. Josepha Csery deti 1-tol János Sandor de Szlavnicza, Anna Mária Draveczky b., Ignácz (Ignacius) Sandor de Szlavnicza, Thomas Florian Gaspar Joan Sandor de Szlavnicza *krst 1782 Považany bytom Brunovce krstní rodičia Florian Horeczky a Consorte Barbara nata Beltvarmegyi,   

Krisztina Szent-Miklóssy, Zozefa A. M. 2-tól vojak  Antoni (Antal) Alexander Jacobus Thomas Balthasar Sandor de Szlavnicza *krst 1782 Považany nad Váhom, bydlisko Brunovce, krstní rod. Jacobus Szolber a Theresia Ruttkay, jeho manželka Anna Vietorisz (prvý kupeľný dom v kupeľoch Smrdáky postavil v rokoch 1832-33 majteľ pozemkov v okoli prameňov, nitriansky vicežupan Josephus Vietorisz. K tomu času sa datujú novodobé dejiny kúpeľov. V roku 1839 zásluhou majiteľa J. Vietorisza bola postavená impozantná budova kaštieľa pre rodinu a vzácnych hostí, po prestavbách slúži dodnes. Klasistickým portálom sa stal kaštieľ symbolom kúpeľov), sestra Elisabeth Sandor  *28.03.1774 jej manžel Michael Kvassay, Nicolaum Stephanum Thomam Henricum Sandor de Szlavnicza (*1769 Považany), Mihály Sandor manželky 1. Magdalena Lukácsy (Tereziánsky urbár bol uveďený do života v r.1772. 4.júna ho podpísal provizor Bytčianskeho panstva Stephanus Lukácsy). 2. Anna Kubicza 2-tól Antal Sandor a manželka Anna Vietorisz mali deti Mária †, Janka Sandor (Rafael Ghyczy).  Nikolaum Sandor deti Miklós (Karolina Karkovanyi), Mária Sandor †, Alojzia Sandor Elek Buócz, Anna Sandor manž. Hegedus Zsigm., Janka Sandor manžel Harsányi Pál (Paolus). Miklós Sandor a manželka Karolina Karkovanyi ich syn Vincze Sandor de Szlavnicza Nyitrai sz. sudca manželka Mária Boróczy ich deti Miklós SandorGizela Sandor, Jeno Sandor, Ilka Sandor. Sp. D. Michael  Sandor manž. 1. Sp. Dna Magdalena Lukáczy 2. Anna Kubicza deti Joanes Sandor †, Vincze Sandor †, Josephus Sandor Nyitrai vm. sz. biró 1860, Ferenc Sandor de Slavnicza manž. Etelka Jordánszky †,   

Josepha Francisca Magdalena Juditha Sandor *16.07.1808 Trenčianska Turná (manž. László Victorisz) krst. rod. Perilistri D. Ladislav Mednyánszky, Ma ...D. Anna Prileszky de Prílesz, Maria Sandor, Erzsébet Sandor (Ján Scherz de Vaszoja),  Janka Sandor (János Tóth),  Francziska Sandor *07.08.1803 Trenčianska Turná, jej manžel Mihály Kary. Ladislav II. Sandor de Szlavnicza, Nitriansky vicežupan (nebojszai Erzse Balogh) ich deti Anna Sandor (horóczi Imre Madocsányi), Mihály Sandor de Szlavnicza *1675 jeho manželka Eva Kerekes, Adam Sándor de Szlavnicza manželka Bora Majthényi. Mihály Sandor de Szlavnicza manželka Eva Kerekes (Kerekes Siegmund von RK Major 5.Promotion vom 23.1.1760, nositeľ Military Maria Theresia Order), ich deti Ladislav Sandor de Szlavnicza a manž. Juliana Hávor, vicecomes Menyhért (Melchior)  Sandor de Szlavnicza *1700. Adam Sandor de Szlavnicza manž. Bora Majthényi, deti Adam Sandor de Szlavnicza, 

(D. Michael Ondrejkovics bol v rokoch 1762-1763 Hlavný notár v Svätom Juri, prešporská župa, Comitatus Posoniensis).

Nicolas Sándor de Szlavnicza (*1688 †13.02.1764 Hlohovec), manželka Kristina Bélaváry (*1693 †20.11.1726 Rišňovce) mali deti Žigmund (*08.08.1716 Rišňovce †30.10.1753 Lukáčovce), N. (Márton Laszló).  Vicežupan Ostrihomskej stolice Melchior Sandor (1. manželka Joana Gubatoczi syn Steph Laurentius Sandor *1703 Trnava) získal titul barón. V noci roku Pána 1707 bol z domu v prvej štvrti v Trnave násilne odvlečený kurucmi na Onódsky snem 27)  1. Joanna Gubasóczy (Dvorský kancelár Ján VI. Gubasóczy nitriansky biskup  1679-85)  2. b.Bora Mednyánszky) deti               

1-tol Michaële (Mihály) barón Sandor de Szlavnicza *30.09.1692 Trnava †1758 krstní rod. Casp... Catharina Esterházy,  1. Júlia Bossányi 1743 2.Terezia Bajthay,  2-tol Rozália Sandor, jej manžel Imre Motesiczky,  Barbara Sandor *1695 Trnava, jej manžel Dávid Zsigmond 1-tol Mihály (Michael) Sandor a 1.Júlia Bossányi 2.Terézia Bajthay mali deti Josephus Sandor, Antal barón Sandor de Szlavnicza *1728 †1802 cs. k. kam. septenvir 1788 Eszter grófka Viczay de Hederváry  *1731, Joannes (János), Bora, Júlia, Terézia. Antal cs.kam deti Vincze gróf (Mária Anna grófka Szapáry), Eszter Sandor 1767, jej manžel turčiansky župan gróf Peter Révay (Uhorský palatín František Révay 1543-50), Vincze gróf Sandor de Szlavnicza *1762, sobáš 1788 Graz, manželka grófka Mária Anna Szapáry de Muraszombath Szechysziget et Szapár *1769 ich deti János Sandor *10.1788  †10 1788, Elisabeth kňažná Sandor *04.11.1793  †22.04.1829 manž. Anton Desasee, Vilma grófka Sandor de Szlavnicza (*05.09.1801 †21.01.1864 Wien) sv. 1823    

(coat of arms Festetics) jej manžel bol Jozef Albert gróf Festetics de Tolna  *1786 †08.02.1869 Wien. Matilda Mária grófka Sandor de Slavnicza *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 sobáš mala 18.01.1817 Wien, jej manžel bol Gábor gróf Keglevich de Buzin a brat  Móric gróf Sandor de Szlavnicza.

National Archive in Bratislava, Bratislava Gemeinde Dateien Stühle, TRP Jahr 1707, fasc.14, nein. 2-te Violent flicht Onodische Versammlung ist zu dem Protokoll in Jesuiten in Trnava (Oszkó, Budapest, Quart resumed. Lat. 2524 / 4, S. L64) und darüber zu reden und Kolinovič Gabriel in seinem Buch "Commentarii ... S. 225

KEREKES Siegmund von RK Major 5. Promotion vom 23.01.1760. Nositeľ Maria Thresia Military Order.

BOTTA  d´Adorno Jakob Marquis von RK Major 6. Promotion vom 22.12.1761. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

V roku Pána 1797 gróf Stephanus Illesházy (od roku 1799 dedičný trenčiansky aj liptovský župan), plukovník vojska insurekcie šľachty trenčianskej a liptovskej župy zvolal do vojenskej služby v husárskych plukoch o. i. príslušníkov rodín Sandor de Szlavnicza a Ondrejkovič. Bol majetkovo, profesne, konfesionálne aj príbuzensky sobášmi spojený s rodinou Sandor de Szlavnicza.       

HORVÁTH Anton von RK Rittmeister 66. Promotion vom 18.08.1801. Nositeľ Military Maria Theresia Order. 

(1) Paulus Andrejkovits (Ondrejkovics) a jeho Urodzená pani manželka Catharina Pravoticzky mali o. i. syna, ktorým bol Petrus Ondrejkovics (Andrejkovics, Ondrejkovits). *Krst podstúpil v meste Bánovce nad Bebravou 23.05.1804. Jeho krstní rodičia boli Urodzený pán Joannes Dubniczky (najstaršia šľachtická rodina trenčianskej stolice) a jeho Urodzená pani manželka Anna Morvay de Alsó-Draskócz.    

Militär Almanach Nro. XV. Schematismus der Kais. Konigl. Armée  für das Jahr 1804. Hussar Regiment Nr. 6 Hadík Andreas, 1791 Blankenstein Ernst. Stab: Brandeis in Bohmen. Second-Rittmeister: Blankenstein, (Gr. Xtian.). Hadik, (Gr. Wilh.). Ober-Lieutenants: Zaborszky, (Casp.). Bernolak, (Ign.). Unter-Lieutenants: Szent Kereszty, (Bar. Steph.). Ondrejkovits, (Joh.). Fekete, (Franz.). Driver, (Marcell.). Revay, (Bar. Georg.). Bossanyi, (Joh.). Wartensleben, (Gr. Alex.). Fabre, (Ludw.).  

Militär Almanach Nro XXI. Schematismus der Osterreichisch Kaiserlichen Armée  für das Jahr 1811. Hus. Regt. Nro 6. Hadík Andreas, 1791 Blankenstein Ernst. Stáb: Rzeszow in Galicien. Premiers-Rittmeister: Nedetzky (Bar. Ant.). Blankenstein, (Gr. Xtian.). Marjasy, (Greg.). Seconds-Rittmeister: Andrejkovits, (Joh.). Farkass, (Georg.), Liskay, (Andr.), Zvolensky, (Emer.) Ober-Lieutenants: Keglevich, (Gr. Alex.). Bossányi, (Joh.), Zsolnay, (Gasp.). 

Husársky regiment Nro 10. Meszáros, Joh. 1801 Stipsicz, Jos. Stab: Ujbecs in Banat. Seconds-Rittmeister: Sandor (Alb.), Keglevich (Gr. Nic.), Ober-Lieutenants: Mednianszky (Bar. Jos.). Bossányi (Joh.).   

SZENT-IVANY Karl von RK Oberst 88.bis 144. Promotion in den Nositeľ Military Maria Theresia Order.

LEDERER Ignaz Freiherr RK Feldmrschalleutnant 18. 88.bis 144. Promotin in den Jahren 1813-1816. Nositeľ Military Maria Theresia Order.                                         

Móric gróf Sandor de Szlavnicza *23.05.1805 Bajna cs.k.kam. †23.02.1878 Wien. Jeho manželka  bola Leontine kňažná Metternich *1811 †1861. Sobáš mali v roku 1835. Ich dcéra Pauline kňažná Metternich Sandor *25.02.1836 Wien †28.09.1921 Wien. Jej manžel bol od r.1856 Richad knieža Metternich *07.01.1829 Wien †01.03.1895 Wien. Jej otec Móric gróf Sandor de Szlavnicza z Uhorska, bol známy ako diabolský jazdec.

Stephanus Ivánka a jeho manželka Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou rok 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča bola Antónia Zsittnyan. 

V rokoch 1851-1853, príbuzný rodiny Sándor de Szlávnicza gróf Anton Forgách de Ghymes et Gács bol vládny komisár v Košiciach.

Farár D. Joanes Ondrejkovics cirkevný sudca pojednával v roku 1870 v Prešporku posledný súd s heretikmi v Uhorsku. 

Počas prvej polovice 19. storočia gróf Móric Sandor pri každej príležitosti využíval kone v sedle k pretekania s parníkmi na Dunaji napriek dieram v ľade a kurzu cez extrémne vzdialenosti. Jeden maďarský dôstojník sa v tom čase sťažoval, že musel Sandor  "zabiť dosť koní remontného pluku." Obraz zachytáva slávneho jazdca uprostred "Sandor to Leap."

SZAPÁRY Ladislaus Graf. RK Feldmarschalleutnant 170. Promotion vom 2.5.1879. Nositeľ Military Maria Theresia Order.  

O sto rokov neskôr Mórica grófa Sandor de Szlavnicza v jazdeckom športe nasledoval jeho príbuzný ppor. jazd. zál. Aladár II. Ondrejkovič slobodný pán Sandor de Szlavnicza z Dragúnskeho pluku 8 "Knížete Václava Svatého" víťazstvom v jazdeckých pretekoch Pardubická - Military Steeplechase.

Pôvodné stajne na majetkoch rodu Sandor v obci Slávnica. Strešná z nových škridiel bola položená na miestami sa už prepadajúci krov. Podľa kamenných reliéfov s lastúrovými motívami nad vchodom do stajní bolo obdobie ich výstavby približne okolo roku 1526. Nakoľko parcely v ich nejtesnejšom okolí boli husto pokryté náletovámi drevinami bola v roku 2003 obmedzená možnosť ich fotografovania.     

Carolina Adelheida Ludovica Sophia Susanna Sandor *krst 20.01.1829 Trenčín, jej rodičia  Dominus Perillustris Josephus Sandor de Szlavnicza a Magdalena Pettko, bydlisko Szlavnicza, jej krstní rodičia Dominus Perilustris Stephanus Sandor de Szlavnicza, Domina Susanna Ottlík, Domicella Adelheida Sandor.

Esthera Anna Sidonia Ludovica jej rodičia J. Cottus Trenchin Jurassor atgua Compossesor Ruszkotzensis Sp. D. Stephanus Sandor de Szlavnicza a Sp. Dna Adelheida Sandor de Szlavnicza bydlisko Szlavnicza jej *krst Trenčín 04.04.1833 jej krstní rodičia Sp.D. atgue D. Petrus Bogády, Adamus Rudnay, Josephus Batriny,   

Sidonia Ambrózy de Séden et Remete, Maria Sandor, Domicella Susanna Sandor. Geysa Carolus Stephanus Sandor krst 06.11.1838 Trenčín  jeho rodičia Stephanus Sandor de Szlavnicza Nobilus et Procesus trano montani Cottus Trenchini ensio Calsa Peceptor a Adelheida Sandor de Szlavnicza Domicilium Ruszkotz krst.rod. Carolus Sandor, Petrus Bogady, Sptephanus Dubnitzky, Amalia Bobota,  Magdalena Sandor natta Pettko, Sidonia Kubinyi nata Ambrózy de Séden.   

Barón Ladislav Mednyánszky *23.04.1852 Beckov †17.04.1919 Wien. Tiene predkov sa strácajú v hmlách času. Detstvo strávil v Beckove. Z jeho tvorby poznať smútok za do minulosti sa prepadajúcou spoločenskou triedou. Najväčšie straty jej spoločenského postavenia zažila Medňanského generácia. Tak to chápu iba jej príslušníci.

PIRET de Bihain Eugen Freiherr RK Generalmajor 166. bis 168. Promotion vom 29.84.10.1866 10.2.1870.  Nositeľ Military Maria Theresia Order. 

Esthera Sandor Szlavniczai *04. Apríl 1833   31. Január 1895. Jej manžel bol barón Joannes Mednyánszky. Jej švagrovia boli Obvodný notár Stefan I. Ondrejkovič a slobodný pán Ludovicus Sandor de Szlavnicza, ktorého manželka bola barónka Berta Mednyanszky, sestra baróna Joannesa Mednyánszky. 

Náhrobný kameň Urodzenej pani Márie Sandor de Szlavnicza (Szlavniczai) rod. Markó na cintoríne vo Veľkých Bieliciach. Opustila navždy  tento svet roku Pána 10.03.1907 v Malých Bieliciach. 

V obnovenom paláci Mórica grófa Sandora de Szlavnicza v Budapešti nad pravým brehom Dunaja je v súčasnej dobe sídlo prezidenta Maďarskej republiky.

Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1909 (Wien, 1909). Gestutsbranche. Seite 1089. Militärabteilungen in den koniglich ungarischen Staatsgestuten in: Kisbér. Major u. Komdt. Szabadhegyi de Csallókoz-Megyerts Achatius. (K) D3 (M) Rittmeister Sándor de Szlávnicza Joseph. (M). Oberleutnants: Balogh Aladár v. ; Viczian Adam ; Leutnant: Institoris v. Mossocz Julius Adj. Zugeteilt: Konis Emmerich Gf. Fahnr. i. d. Res. FKR. 14.   

Rozvetvená notárska rodina Ondrejkovič - Sandor s príbuzenskými väzbami so všetkými významnými šľachtickými rodmi trenčianskej a nitrianskej župy v r.1912. Na snímke zľava sedí Obvodný, neskôr župný notár Rudolf Mičura s manželkou Annou rod. Ondrejkovič, bytčiansky advokát Juraj Mičura a v strede stojí župný poslanec, neskorší minister s plnou mocou pre správu Slovenska a prezident Najvyššieho súdu SR advokát JUDr. Martin Mičura. Prvý stojaci vľavo je študent PF Kráľovskej univerzity v Budapešti, neskorší Okresný náčelník Aladár I. Ondrejkovič. V strede sedia Sp. Da Anna rod. Sandor de Szlavnicza a jej manžel Obvodný notár Stephan I. Ondrejkovič (v trenčianskej župe najúspešnejší organizátor volieb do jej zastupiteľstva), vedľa neho sedí učiteľka Mária Anna Turba a jej manžel Správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič s ich synčekmi Stephanom III. a Aladárom II. Na snímke stojí vprvo so svojou sestrou aj so manželkou Máriou rod. Ondrejkovič aj notár Stefan Turba, neskorší riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy. Dolu sú chlapci Jozef Ondrejkovič a Ľudovít Ondrejkovič so svojou sestrou Lenkou. Obaja padli vo Veľkej vojne.

Na fronte I. Svetovej vojny padol Joannes Franciscus Ondrejkovits *krst Malá Hradná 21.01.1886.

k. u. k. Kriegsmarine Linienschiffsleutnant Virgil Sandor de 

SZURMAY  von Uzsok Alexander Freiherr RK Feldmrschalleutnant 18. Promotion vom 17.8.1917. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

V rokoch 1906-1910 a 1917-1918 bol Abovský župan Ladislav Szalay (ing. Ján I. Hoffmann je z rodiny Szalay) so sídlom v meste Košice. 

Dňa 31. októbra 1918 na plánovanom zasadnutí župného zhromažďenia ho príbuzný rodiny Ondrejkovič - Sandor trenčiansky župan Ladislav Medňanský z Medného a Medgyesu podal podrobnú správu o Martinskej deklarácii, s ktorou ho predtým oboznámil jej signatár (s JUDr. Martinom Mičurom, signatárom deklarácie aj s nemu príbuznou rozvetvenou notárskou rodinou Ondrejkovič organizovali základy nového štátu na úrovni žúp) evanjelický kňaz Dr. Karol Štúr, tiež príbuzný s rodinami Ondrejkovič, Sandor de Szlavnicza a Mednyánszky prostredníctvom svojej matky Amálie Draskóczy. Dňa 6.11.1918 sa konštitovala miestna Slovenská národná rada, ktorej predsedal Dr. Karol Štúr. Veliteľ československého práporu Karel Římek zaslal z Trenčianskej Teplej trenčianskemu županovi Ladislavovi Mednyánszkemu a veleniu posádky list. Československé vojsko vstúpilo do Trenčína dňa 10. novembra 1918, kde tak ako v jednom z prvých miest na Slovensku bola prevzatá moc novým štátom.

Náhrobné kamene Obvodného notára Štefana I. Ondrejkoviča a jeho svokry Urodzenej pani Márie Sandor de Szlavnicza rod. Marko (Szlavniczai) na cintoríne vo Veľkých Bieliciach. Prastarý otec autora Obvodný notár pôsobil v Dolných Držkovciach a po svojom preložení v Šimonovanoch do roku 1922.  

Mária Ondrejkovits *krst 21.04.1884 Malá Hradná, jej bol manžel Stefan Rudolf Turba bol riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy. Zasadil sa o stavbu budovy Novej pošty v Bratislave  

Ján Ondrejkovics *21.01.1886 Dolné Držkovce padol na fronte I. sv. vojny. Vyhlásený za mŕtveho bol dňa †31.12.1918. Jeho vdova bola Anna Pecháňová, ich syn sa narodil po jeho odvelení na front.  

Elisabetha Stephania Ondrejkovics *krst Malá Hradná 13.08.1887     

Ľudovít Ondrejkovics padol v r.1914 v Bielorusku pri poslednom priamom boji medzi ruskými kozáckymi a rakúsko-uhorskými husárskymi a dragúňskymi plukmi v I.sv. vojne. Dcérka Helena, keď padol mala 3 mesiace. Na fronte padli aj  ďalší traja bratia.

Anna Ondrejkovics *krst Malá Hradná 14.03.1891 jej manžel Obvodný notár Rudolf Mičura v Dlhom Poli (*29.05.1881 Dlhé Pole † 02.04.1951 Dlhé Pole), ich dcéra Melánia Mičura ;  

Lenka (Helena Martha) krst 13.11.1892 Malá Hradná, jej manžel ministerský radca Dr. Karol Reindl (člen správnej rady Ružomberská továreň na papier a celulózu, úč. spol. Ružomberok) ; 

Obvodný notár Vojtech Ondrejkovič sa narodil *02.02.1898 v obci Dolné Držkovce †1966. 

Dr. Aladár Franciscus Ondrejkovič Sandor de Szlavnicza *1889 Dolné Držkovce †1964 Bratislava (Hlavný slúžny Topolčany, Processus Tapolcsaniensis), následne postupne Okresný náčelník Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Prešov, Bratislava Mesto a Bratislava Vidiek. Po roku 1946  do  odchodu na dôchodok pôsobil ako policajný trestný sudca v Bratislave).  

SRETER von Szanda Stefan RK Oberst 189.Promotion von 27.6.1922. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

AMBRÓZY von Seden Georg RK RK Oberstleutnant 3. Promotion vom 21.12.1929. Nositeľ Military Maria Theresia Order.

Symbolicky k prameňu rieky Nitra je situovaná hrobka rodov Sandor de Szlavnicza a Bossányi de Eadem vzhľadom ich spoločenskú úlohu a postavenie v Nitrianskej župe a Trenčianskej župe aj na Slovensku. Postavil ju katolícky kňaz a profesor Jozef Stephanus Bossányi a postavil tu v roku 1931 aj Lurdskú kaplnku a upravil prameň rieky. Ako pedagóg synov svojho podporovateľa Obvodného notára Michaela Turbu mal  vplyv na formovaní záujmov Gejzu Turbu, svojho budúceho spolupracovníka a príbuzného cez rodinu Ondrejkovič. 

Slob. aspirant Aladár II. Ondrejkovič, jeho sestry slečny Editka, Magdaléna a brat prokurista firmy Thonett - Mundus brilantný obchodník Tibor Ondrejkovič v roku 1935.

Čatár aspirant Aladár II. Ondrejkovič - slobodný pán Sandor de Szlavnicza, Dragounský pluk 8 "Knížete Václava Svatého" v Pardubiciach.

V roku .1939 riaditeľ Zbrojovky ing. Jaroslav Kubík a príbuzný rodiny Sándor de Slávnicza Okresný náčelník v Považskej Bystrici Dr. Štefan Schurmann mali hlavnú zásluhu na zriadení Strednej strojníckej priemyslovky v Považskej Bystrici. 

Tibor Ondrejkovič a manželka Piroska  Ondrejkovič  rodená  Elefanty (z jej rodiny bol dvorský kancelár a knínsky biskup Blasius Jaklin Elefanty 1690-96). Ich deti sú Prof. PhDr. Peter II. Ondrejkovič a Judita Ondrejkovičová. Tibor Ondrejkovič *17.01.1910 Čierna Lehota †Bratislava. 

Edita Ondrejkovičová  *1917 †06.03.1999 Bratislava, jej  manžel  Andrej Vrbacký *16.04.1908 v USA, Denver  †04.04.1974  Bratislava, do r.1941 občan Juhoslávie, profesor, redaktor, prekladateľ a diplomat  (kultúrny ataché Čs. veľvyslanectva v Juhoslávii v r.1945-1948, v r.1968 riaditeľ vydavateľstva Tatran. Ich deti boli Dušan  V. † a Miriam Šišoláková. Jeho kolega a známy z obdobia pred r.1939 bol    

    Čs. velvyslanec v Belehrade Dr. Jozef Korbel, otec Madeleine Albright, ministerky zahraničia USA. Andrej Vrbacký bol do r.1941 redaktor Lidových novín v Belehrade a profesor na Masarykovom gymnáziu v Petrovci spolu s bratancom Andrejom Siráckým. (Čs. vláda financovala Masarykovo gymnázium v Petrovci a v tejto súvislosti velvyslanec Dr. Korbel pravidelne cestoval na vizitácie do Petrovca). Po februári 1948 boli obaja odvolaní z funkcie. Dr. Korbel odišiel s rodinou do exilu v USA.  

   Andrej  Vrbacký bývalý občan Juhoslávie *Bedford USA 16.04.1908 sa dostal do podozrenia. Mohol emigrovať do USA, ihneď by dostal pas a podľa zákonov USA aj štátne občianstvo. Napriek tomu sa  s manželkou a dcérkou sa vrátil do Bratislavy, kde bol aj s rodinou politicky perzekvovaný. Jeho bratanec Janko Sirácký z Vojvodiny bol poltický väzeň  v Jáchymove. Andrej Vrbacký bol po príchode na Slovensko v r.1941 politicky nespoľahlivý redaktor v Bratislave, pre úzke napojenie na evanjelickú cirkev. Za Slovenského vojnového štátu bol istú dobu internovaný vo väzení Ilava. Po r.1948 bolo naopak pre nový režim príčinou jeho politickej nespoľahlivosti aj to, že Edita, jeho manželka pochádzala z váženého starého katolíckeho rodu Ondrejkovič. 

Magda Ondrejkovičová, jej manžel ing. Karol I. Suchánek. Ich synovia sú diplomat Karol II. Suchánek, ing. Boris Suchánek a Dalibor Suchánek. Ako slečna Magda študovala herectvo na konzervatóriu v Bratislave. Jej pedagóg a kolega bol známy herec Martin Gregor. Ing. Karol I. Suchánek bol správca Tatranských Liečebných ústavov. Pplk. Aladár II. Ondrejkovič (Sandor de Szlavnicza), jeho právny zástupca bol JUDr. Valentini z rodiny Valentini Konstantin RK Major 187. Promotion nositeľ Military Maria Theresia Order 

Literátka Elena Ivánková, rodená Kutlíková, po manželovi príbuzná rodiny Ondrejkovič-Sandor, vnučka evanjelického farára Michala Milana Hodžu zomrela 26.10.1941 tragicky v Prahe.

Rok 1942 Roľnícky družstevný liehovar Nemšová-Borčice, člen jeho správy statkár Anton Žitňan, zakladajúci člen Matice Slovenskej.

Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič (Szlavniczai) a jeho manželka Anna Ondrejkovičová rod. Torok (Torok Johann Andreas Freiherr RK Oberst 5.Promotion 32.1.1760 nositeľ Mária Theresia Order), mali dcéry Lady Gizelle Ondrejkovič (jej manžel Alexander Kerney president Thyssen Stahlunion of Canada) a Lady Camila Ondrejkovič (jej manžel bol JUDr. František Csúzy) ;   

Pavel Ondrejkovič - Sandor de Szlavnicza v rokoch 1965-1966 u svojho zamestnávateľa, v tom čase najefektívnejšej dunajskej plavebnej spoločnosti ČSPD n.p. Bratislava pred nástupom na základnú vojenskú službu v októbri 1966.    

VÚ 5100 Vysoké Mýto - elitný 251.protiletadlový pluk protivzdušnej obrany státu PVOS pod zameriavačmi kanónov tankov T 54 intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy - poľskej tankovej brigády, potencionálneho protivníka dňa 22.augusta 1968. Pluk PVOS bol vyzbrojený PLK  85mm  vz.44  schopným nasadenia aj ako veľmi účinný protitankový kanón. Priamy zásah strely tohto kanóna pod vežu tanku by ju úplne odtrhol. Príslušníci čs. armády na snímku boli signatári ,,2000 slov ". Vpravo na hlavni sediaci Pavel Ondrejkovič bol zvolený za predsedu krízového vojenského výboru pluku.

Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič (Szlavniczai) a jeho manželka Anna Ondrejkovičová rod. Torok (Torok Johann Andreas Freiherr RK Oberst 5.Promotion 32.1.1760 nositeľ Mária Theresia Order), mali dcéry Lady Gizelle Ondrejkovič (jej manžel Alexander Kerney president Thyssen Stahlunion of Canada) a Lady Camila Ondrejkovič (jej manžel bol JUDr. František Csúzy) ;

Z rozhovoru s kolegyňou Oľgou G., býv. zamestnankyňou úradu vlády a nadriadeným funkcionárom ĽM a ZV KSS Milanom N. v roku 1973 v ČSPD n.p. na tému ku ktorej sa autor zásadne nevyjadroval vyplynulo, že obaja boli informovaní o tom že posledný rak. uh. trenčiansky župan bol od júla 1917 Ladislav Medňanský de Medné et Medgyes, pokrvný príbuzný autorovho starého otca správcu učiteľa Stefana II (aj že jeho otec Obvodný notár Stefan I. Ondrejkovič už ako študent  bol finančný prispievateľ Matice Slovenskej) prostredníctvom jeho matky Anny Sandor de Szlavnicza a jej otca trenčianskeho župného sudcu Stefana Sandora de Szlavnicza. Dôkaz: Letopis Matice Slovenskej ročník VI. sväzok I. vydaný v Banskej Bystrici v roku 1869.

Autorov automobil Skoda Favorit 136L pred kúriou a stavbami Sandor de Szlavnicza na oplotených parcelách na okraji obce Slávnica v okrese Ilava. Autor v roku 2003 po návšteve u starostu obce Slávnica preskúmal spustnuté stavby na bývalých pozemkoch šľachtického rodu Sandor de Szlavnicza.

Autor v roku 2003 preskúmal zrúbený drevenný, ale omietnutý spustnutý dom postavený na pôvodných kamenných základoch kúrie rodu Sandor de Szlavnicza v obci Slávnica v okrese Ilava. Niektoré jeho časti boli primurované. Aj v vo vnútri objektu boli drevené priečky omietnuté a bola na nich prevedená maľovka s valčekom. V jeho najtesnejšej blízkosti rástla bujná vegetácia z náletových drevín. Strešná kritina bola zhotovená z nepôvodných azbesto-cementových škridiel, aké sa vyrábali v medzivojnovom období. Stav v roku 2003.    

Jeho Excelencia exminister Francúzskej republiky a president Paneurópskej únie (vľavo) Alain Terrenoire élu Président de l'UnionPaneuropéenne Internationale - Michel Habib-Deloncle a ing. Ján Bicko  z  Ministerstva spravodlivosti   Slovenskej republiky pred náhrobným kameňom Liptovsko-marského prepošta Andreasa Ondrejkoviča.             

Ako táto brána na paláci Sandor de Szlavnicza v Ostrihome je uzamknutá súčasnosť rodu. Obnovia poslední pozostalí aktivity rodiny ?

Poznámky: Mária Felícia de Bethlenfalva (jej rodičia boli Alexius (Elek) Thurzó de Bethlenfalva a Barbara (Borbála) Zrínska (Zrínyi) de Serin po  †1624 ; V Prahe bol 21.06.1921 na Staromestskom námestí popravený sťatím Ján Jessenius, pokrvný príbuzný rodiny Sandor de Szlavnicza - Ondrejkovič ; Joannes Korec *17.04.1879 Bošany rodičia Joannes Korec a Anna Marko ; Radúz Matiašovský *20.07.1887 Matiašovce Záložný pluk Čs. légií Omsk Rusko ; Daniel Vietoris L. Matiašovce 04.06.1882 L. Matiašovce 21. strelecký pluk Čs. Légií Francúzsko ; Aktivitami oživujúcimi históriu Hornej Nitry sa zaoberá jedna z osobností mesta Partizánske pán Peter Múčka. K nim patrí publikácia zozbieraných historických podkladov a ich záchrana a indetifikácia. Aj náhrobné kamene notára Štefana Ondrejkoviča a Márie Sandor de Szlavnicza rod. Marko na fotografiách z Veľkých Bielíc identifikovali a nezištne opravili v záujme zachovania historických podkladov pre budúce generácie so svojim priateľom pánom Jurajom Krasulom, ktorý je poslancom MsZ v Partizánskom, Bieličan. Bez neho by to nebolo  jednoduché ; Do novopostavenej veže kostola kanonik Ondrejkovič z Veľkej Štiavnice daroval dva zvony, ktoré roku 1829 boli prevezené do ludrovskej veže ;

Postavenie rodiny Bechich, t. j. Sandor, postupne aj Ondrejkovič sa právne ukotvovalo od obdobia, keď politické pomery za vlády kráľa Ľudovíta I. určovala skutočnosť, že po porážke oligarchov za Karola I. bol v Uhorsku nastolený takmer absolutistický režim. V čase vojen o neapolské dedičstvo panovník pod tlakom strednej a nižšej šľachty zvolal koncom roka 1351 do Budína krajinské zhromaždenie. Vydal na ňom dekrét potvrdzujúci s výnimkou jedného článku - Zlatú bulu Ondreja II. z roku 1222, v ktorej boli formulované základné práva a povinnosti šľachty a doplnil ho o nové zákonné články. Stal sa základným právnym dokumentom vo vzťahu k držbe a nadobúdaniu šľachtického majetku v Uhorsku, ako aj výsadného postavenia šľachty v Uhorsku až do revolučného roku 1848. Šľachticom bez potomkov zakazoval testamentárne odkazovať majetok cirkevným osobám. Šľachtické majetky sa vždy mali dediť v línii celého rodového príbuzenstva. Toto ustanovenie, ktoré neskôr dostalo pomenovanie aviticitný (čiže dedovizeňský) zákon, podstatným spôsobom ovplyvnilo skladbu šľachtického majetku v Uhorsku. V dekréte sa ďalej priznali rovnaké práva všetkým šľachticom Uhorska bez ohľadu na ich spoločenské, sociálne či hospodárske postavenie, čím sa zakotvila zásada rovnosti všetkých šľachticov a formálne sa ustanovil jednotný šľachtický stav, čo však dominantné postavenie barónov, čiže veľmožov neohrozilo. V prospech strednej a nižšej šľachty vyzneli aj zákonné články týkajúce sa ich oslobodenia od platenia mýt a ciel. Prijaté ustanovenia o šľachte relevantne vplývali na ďalší spoločenský vývoj Uhorského kráľovstva.                                                    

Zdroje: 27. Štátny archív Bratislava, kongregačné spisy Bratislavskej stolice, kartón rok 1707, fasc. 14, č. 2. Násilné zavlečenie na Onódsky snem je zaznamenané v denníku jezuitov v Trnave 7 (OSzK, Budapešť, Quart. lat. 2524/4, s.164) a píše o ňom aj Gabriel Kolinovics ; arcibiskup Ján Sokol 19.01.2001 Bratislava ; Karel Schwarzenberg 2013 ; veľkovojvoda Otto von Habsburg ; Kardinál Ján Chrizostom Korec 19.01.2001 Bratislava ; Národné noviny 03.08.1928/1 ; Národné noviny Volume: 1933, Issue: 08.12.1933 ; pán Mgr. Peter Múčka Partizánske ; (6) Szluha, ref. 54 (2003) s.412 Fabritius, Endre. Nyitra vármegye foispánjai és alispánjai az árpádok korától. patria : Budapest, 1943, s.62 ;      

 

 

 

 

 

 

Ondrej Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Rumun.vysl.

Studenovodné vodopády

Freiin Magda

a Magda O.S.-de

Vyslan.Rum.

Alžbeta Táňa, Palo

Pred politickými zmenami

Paolus Ondr.

Počas normalizácie

SVŠ Vazovova č. 2

D.Smokovec 1942

Baroness

Dolné Držkovce

Ondrejkovics-Sand.

Okresný náčelník

Pokoj prachu

Sektor 13

Aj rod Jesenský

Sentimentálne spomienky na páne Baťu

Vilky Baťa Borovo

Jozef Korbel

ing.Tanja Hofmann

MUDr.Tanja Hofmann

Andrej Vrbacký

Plzeň via K.V.

Štúrovo 1919

Automobilový prapor

VÚ 4404 Os.

Ada Kaleh Ostrov

Posledná v prápore

Najlepšia trieda

VÚ 5100 Tatra 111

Celý rok natankovaná

Pohotovostná nafta

PLK 85mm

Pluk PVOS 1968

Už je 36 rokov pod vodou

Ada Kaleh Oršava

Ostrov nad Ohří

prvosledová divízia

1966-67 Autoprápor

Nebezpečná aj dnes

VÚ 5100 Vys.Mýto

SON 9 a VÚ 5100

Vysoké Mýto 85mm

Prezenčná služba

P.Ondrejkovič 1968

Karlovarská divízia

Praga V3S PAD

2x30mm

21.August 1968

Vzadu teraz rozstrieľaný vodojem

Prístav Vukovár 77

VÚ 5100 PVOS V.M.

YU Vukovar

Kolízna situácia

Pohľad k Mohácsu

Tribúna

Regata Ba Borovo

Vidín kotvisko

Lom, smer prístav

Ostrovy v delte Dun.

Dunajská delta

Dunajská delta

Rovina delty D.

Uh.kráľovstvo

Gróf

Gróf Csáky m.Szirmay

Erb Khuen Belassy

Erb rodu Csáky

Gróf Csáky palace

Vicecomes Palace Sandor de Trenčín

Nádvorie Sandor de

Rodokmeň Sandor

Úplná devastácia

Kúria de Szlavnicza

Trenčín vicežupan Sandor de

Sandor de, Palace

Pôvodný základ ?

Pôvod.základ kúrie

Vo vetre času

Malé Ostratice Sandor

Vicežupan Sandor de Szlavnicza

Sandor de, Trenčín

Ladislaus Sandor de

Malé Ostratice

Dodatočná nadstavba ?

Kúria ?

Trenčín

Palace de Sandor

Malé Ostratice

Sandor de Szlavnicza

Mestské múzeum

Sandor de, Trenčín

Pôvodné stajne, devastácia

Chov koní Slavnica

Devastácia

Bývalé stajne koní

Dodatočná nadstavba ?

Devastácia v Slávn.

Sandor de Szlavnicza

Bývalý chov koní

Judit Hunyady-Sandor de Szlavnicza

Judit Hunyady-Sandor

Juliana Hunyady

Josephus Sandor de

Linienschiffsleutnant

Virgil Sandor de

barón Sandor de Szlavnicza 1767

Josephus Sandor de

Nustar, Sandor de

Esztergom Sandor

Erdody

Kiss Sandory

Castello Sandor de

Aktualizované: 11.03.2024