Korvetný kapitán Virgil Sandor de

Útok na uzáver Otranto 22. decembra 1916

sa zúčastnil útoku na prehradenie úžiny Otranto aj dňa 22. Decembra 1916. V úžine  bola položená sieťová uzávera proti ponorkám Centrálnych mocností, ktorá obmedzovala ich plavbu. Rakúsko-Uhorská vojnová flotila na ňu často útočila. Jeden z útokov sa ukutočnil dňa 22 Decembra 1916, s cieľom umožniť návrat ponoriek U38 a U52 na Jadran kde mali základňu. Útoku sa zúčastnili: vlajková loď, torpédoborec   SMS Scharfschütze, veliteľ korvetný kapitán Bogumil Nowotny, SMS Dinara, veliteľ korvetný kapitán Virgil Sandor de (*1868 1953 La Paz County, Arizona), SMS Reka, nadporučík Commander Milan Milenkovich a SMS Velebit, ktorému velil poručík Commander Method Koch. Flotila zdvihla kotvy o 12.00 hod. zo svojej základne Bocchi di Cattaro. Hustá hmla sa spustila o 18.00 hod., vietor ju však čoskoro rozptýlil.                

  Útočná zostava o 20.00 hod. dosiahla Saseno na úrovni Otranto. Torpédoborec SMS Reka sa plavil na ľavej strane na konci formácie a okolo 21:18 zaregistroval prvé nepriateľské lode aktivované z civilných parníčkov. Už po niekoľkých minútach boli ostrelované dva parníčky v svetle signálnych rakiet na padákoch. Kapitán obrátil na svoju loď týmto smerom a s ním aj ďalšie tri jednotky na konci v jeho kílovej línie. Scharfschütze otvoril oheň o 21:30 a Reka nasledovala jeho príklad v paľbe na parníky, ktoré vliekli siete.
 

Jeden z nich sa pod paľbou začal rýchlo potápať a čoskoro sa potopili aj iné britské parné rybárske loďe. Torpédoborec SMS Scharfschutze (piata jednotka triedy Huszár I.) ostreľovanie ukončil a obrátil sa  severne k svetlám.

Trochu neskôr aj SMS Reka (desiata jednotka triedy Huszár II.) urobila obrat. Objavili sa novšie, rýchle prichádzajúce svetlá od severo-západu. Tieto dva torpédoborce komunikovali svojimi indetifikačnými signálnymi svetlami a znížili rýchlosť, aby počkali na ďalšie dve lode aby sa k nim pripojili. SMS Scharfschütze rozpoznal podľa siluety nepriateľský torpédoborec, 21.40 hod. naň otvoril paľbu a obrátil sa späť.

Torpédoborce SMS Velebit (jedenásta jednotka triedy Huszár II.a SMS Dinara (dvanásta jednotka triedy Huszár II.sa v tej dobe k nim nestihli pripojiť.         

Blížiace sa torpédoborce francúzskej Marine nationale triedy Bisson "Protet" a triedy Bouclier "Comandant Bory", "Dehorter" a "Boutefeu", ku ktorým sa pripojili torpédoborce "Casque" a "Commandant Rivière" sa rýchlo obrátili na východ. V priebehu manévru sa veľké 800 t francúzske torpédoborce triedy Bouclier "Casque" a "Commandant Riviére" priblížili na miesto nočnej bitky. Torpédoborec SMS Scharfschütze otvoril paľbu o 21.48 hod. a zasiahol moderný torpédoborec "Commandant Riviére" dvomi granátmi, ktoré na ňom vyvolali požiar. Zastaralé torpédoborce SMS Scharfschütze a SMS Reka strieľali aj na jeho manévrujúceho druha Casque. Francúzske lode hodlali cestu cisárskym torpédoborcom odrezať, zatiaľ čo kommander korvetný kapitán Nowotny chcel ich líniu prelomiť. Boj v úplnej tme medzi šiestimi modernými, veľkými francúzskymi a štyrmi o polovicu menšími rakúskymi torpédoborcami mohol privodiť Rakúsko-Uhorskej flotile skazu, ale čoskoro rozvinul v taký zmätok, že ani skupina, ani kapitáni jednotlivých lodí, v tejto situácii nemohli nič rozoznať. V ničitelé mať tlačenice na noc ment na základe ktorej je dočasná flash svetlometov bola ešte tma. Pretože z komína, dym a strelné prach, že nebolo vidieť nálezu, a dokonca aj lode lietadla bol nepriateľom svojich vlastných jednotiek líšia. Na konci bitky neboli schopní túto dobu žiadni z účastníkov sitáciu komplexne posúdiť a len niekoľko rokov po vojne sa to podarilo v detailoch. Zabudnúť Francúzsky admirál, ktorý bol potom v riadku,

kapitán poručík loďe Protet a druhá skupina slúžil torpédoborec napísal nasledujúce: "um 21.30, máme svetla, a okolo 21:39 delá oheň slabozrakých. Charakter našej hlavy, Fregattkapitän de Boisanger vedel, já se bál, že sa v plnej rýchlosti na nepriateľské hinrast. Na jeho vlajkovej lodi (Casque) a na torpédoborci "Commandant Riviére", všetky kotle pracovali na plnú kapacitu, ale na ďalších štyroch torpédoborcoch dva kotle len na "malý oheň", a tieto preto dosahovali maximálnu rýchlosť 19 uzlov. "Casque" v skutočnosti dosiahol rýchlosť takmer 20 uzlov, v 21:46 a mali už 600-meter náskok. Torpédoborec "Commandant Riviére" zlomil z formácie, běžel rýchlosťou 28 uzlov lode pod vlajkou, a dosiahla práve odtiaľ (cca 21,48), ako je uvedené v silnej nepriateľské protipožiarne zariadenia. Aby nedošlo k nedostihl, loď bola takmer úplne zastavil. To je obrovský mrak dymu vstal a sme obe lode stratil z dohľadu. Ak sa chcete v smere nepriateľa Cattaro rücktretenden vypnutý ceste som presne v smere na východ, a ďalšie tri majú nasledovať torpédoborce ma. "Preto je tu správy o "Commandant Riviere" je to, co to je:" 21 hodín 48 minút. Pred a bliká vo veľkom luke delá oheň, a oslepil nás. Videli sme, ako silné svetlo, a bieleho svetla, ktoré sme značku signálu R / B na stožiar vznesené. Zdalo sa, ako keby všetci by strieľať. Ako keby sme nielen oheň na nepriateľa, ale aj ryby z parník bol vykonaný na nás. (Poznámka: chybne streľbu na "Commandant Riviere" na trawler, ktorý nosili biele svetla.) Pri 21:52, 42 stupňov pravého pred nami, máme dve veľké oblaky dymu slabozrakých a biela svetla na pravej strane. Chcete počuť krik 21:54: torpédo daňové palube! Un vo vzdialenosti 100 m, sme nepriateľa torpédoborec beholds, ktorí okamžite padáka na nás. Sme dokončili s plnou silou a torpédová vynechal svoj cieľ. Potom vybuchla dva hity do kotolne, naša rýchlosť klesla rýchlo, a my sme scénu z bitky na Západe na dovolenke. "Líniové nadporučík Zabudnúť sa svoju správu v nasledujúcom spôsobom pokračuje:" V 21:55 sme dorazili do tlačenice, v ktorej ste žiadny rozdiel medzi nepriateľa a priateľ boli zastrelila na nás. Vedel som, že Casque kdekoľvek v našej bezprostrednej blízkosti sa zdržiava, a tak som sa identifikácie signálov na stožáru, ale žiadnu odpoveď. Nepriateľ manévrovania s zhasnout, ale já jsem se cítil vôňu Kohlengas (francúzske lode boli vybavené olej vyhodil), ale neodvážil ne na svetlá, a tak som ani jeden z našich jednotiek bude osvetlenie. Do 22:15 som v severným smerom na plnej rýchlosti prenasledoval nepriateľa, ale tie sú už vyrobené. "Správa z torpédoborca "Commandant Bory" The trawler, ktorá má U-Boat Hunt vzala ma za nepriateľa a zaútočili. Musíme sa našim Kenzeichensignal, a sme sa obrátili smerom k juhu, proti podozrivým cieľ. Neskôr sme sa na sever kurz s ničitelé a "Protet" a "Dehorter" zjednotiť. "(Poznámka: Francúzsky torpédoborec a taliansko-anglická skupina plavidiel, ktorá tiež skončila na trestné stíhanie, len v dopoludňajších hodinách o 2 hodiny nálezu, ale teraz abba zhoubce s rýchlosťou 31 uzlov v prvom Casque, potom v "Boutefeu" eingerammt. Táto "Casque" mal poškodené "Commandant Bory" v ťahať sa berú a troch poškodených lodí dosiahli Brindisi v dopoludňajších hodinách. Tento Abba má v kolíziu a mŕtvi veľmi poškodené, stratené.) Zvyšné späť SMS Velebit a SMS Dinara mať na chvíľu boj s dobou od pravej, niekedy vznikajúce z ľavého ment v rámci francúzskej, s akou sa oheň v krátkom súboji prišiel. Na torpédoborci "SMS Dinara" zahynul po zásahu do kotolne  jeden muž, loď sa obrátila počas bitky na Západ a už po niekoľko sto metroch jej kapitán nemohol nájsť svoju skupinu, keď sa o to pokúšal. Osamelú loď riadil Korvettenkapitän Virgil Sandor oblúkom na sever až do domovskému prístavu.

SMS Velebit sa potom združenie má dosiahnuť, a potom nepreložené nového šarvátka v súvislosti s ktorými sme sa zo správy veliteľa SMS Scharfschütze, korvetného kapitána Nowotného citujeme: "Oheň z hlavní diel SMS Reka sme videli, za našimi chrbtami sa viac krát objavil hustý dym. Vplyv opustil granáty okolo 21:45 majú celú palubu s vodou. Pomaly sme získali priestor a Anfeuerung aj oslabená. Potom sme si uvedomili, že zvyšné 4 silné za naším nepriateľom torpédoborec za naše zadné línie porušené. SMS Dinara je zameraný priamo proti nepriateľovi (Reky) a sú navzájom na 100 m sa priblížil. SMS Dinara sa otvára dve torpéda z nepriateľov obratně vyhnúť, zatiaľ čo 5 na vplyv na granát SMS Dinara sa nemohol hýbať. V tejto kritickej chvíli nepriateľom nás stratiť zo zreteľa, na veľký dym a máme medzi nepriateľa a novo vznikajúce durchgeschlüpft trawlery. Videli sme ich svetlá, ale my ani naše blaßblauen lampy zadnými off. Potom osvietené 100 m pred SMS Velebit svetlometu a torpédo narazilo na vodu, ale neprijaté ciele. Nepriateľ sa pokúsil teraz (22,05) s HMS Velebit ram zničiť, ale Hungarian zbraň Zieler Dudas má na svojom cieľovú sklenené trubice solárnych filter pracuje, a svetlomety s nepriateľom uložená. Iné hity boli nepriateľom zhoubce, a kvapem jel preč. "Skupina mala SMS Scharfschütze po 22,00 jej rýchlosť znížená na 20 uzlov a obrátil smerom na sever-severovýchod, a potom v 22:55 východnej. Po niekoľkých minútach sme sa so zreteľom na svetlomet z ocele SMS Velebitu s obrovskou rýchlosťou Anras Casque deň. Francúzsky torpédoborec bol vo vzdialenosti 100 m pod paľbou, zatiaľ čo tieto dve torpéda musela uložená, ale zaslepenej svetla, má zle cielené. Pôst bol "Casque" dva hity proti kotly kaputtgegangen náš domov, a to z dôvodu zníženej rýchlosti tak, že už nemohol kontaktovať šarvátka bydliska. Za to, že nic víc spôsobu toho SMS Scharfschutze skupina domov narušené. Skupina splnila kompletne svoju úlohu, urobila z sieť ryby parník zachránil U38, a za predpokladu, voľný priechod pre U52. Vplyv útoku zostala stabilná, že táto ponorka bola na druhý deň na vodnej hladine ungelassen zvyšné Cross-Enge Otranto. Stavebné dáta triedy Huszár: 

TRIEDA HUSZÁR

 
Stav. údaje:
 

Meno
Lodenica
Založenie kílu
Spustenie na vodu
Prevzatie
Prvá skupina

HUSZÁR

Yarrow
1904. 09. 14
1905. 05. 31
1905. 07. 04.
ULAN
Stab. Tecnico
1905. 09. 27.
1906. 04. 08.
1906. 09. 21.
STREITER
Stab. Tecnico
1905. 10. 30.
1906. 06. 16.
1906. 12. 31.
WILDFANG
Stab. Tecnico
1905. 12. 07.
1906. 08. 29.
1907. 06. 15.
SCHARFSCHÜTZE
Stab. Tecnico
1906. 04. 12.
1906. 12. 05.
1907. 09. 15.
USKOKE
Stab. Tecnico
1906. 09. 01.
1907. 07. 07.
1907. 12. 31.
HUSZÁR (II.)
Seearsenal
1909. 11. 29.
1910. 12. 20.
1911. 02. 08.
 
 
 
 
 

Druhá skupina

TURUL
Danubius
1907. 07. 27.
1908. 08. 09.
1908. 12. 31.
PANDÚR
Danubius
1908. 08. 02.
1908. 10. 25.
1909. 01. 31.
CSIKÓS
Danubius
1908. 02. 21.
1909. 01. 24.
1909. 11. 16.
RÉKA
Danubius
1908. 08. 13.
1909. 04. 28.
1909. 12. 31.
VELEBIT
Danubius
1908. 11. 05.
1909. 07. 24.
1909. 12. 31.
DINARA
Danubius
1909. 01. 28.
1909. 10. 16.
1909. 12. 31.
 
 
 
 
 

Na čínsku objednávku postavený, zabavený torpedoborec

WARASDINER
Stab. Tecnico
1911. 04. 01.
1912. 04. 03.
1914. 09. 10.

Loď SMS Novara na ktorom slúžil Oberstabsbootsmann k.u.k Kriegsmarine Ján Ličko ml. po zaradení tohto krížnika z lodenice Ganz & Co - Danubius, Fiume do služby s neskorším posledným veliteľom k.u.k. Kriegsmarime. Slúžil pod jeho velením aj na vlajkovej bitevnej lodi SMS Viribus Unitis. Predtým slúžil na SMS Kaiser Karl VI pri plavbách tohto pancierového krížnika do Číny, Austálie a Singapúru.

Poznámky: Rakúsko-uhorské námorníctvo, Císárske a kráľovské vojnové námorníctvo, skrátene C. a k. vojnové námornictvo (nemecky Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine, skrátene K. u. k. Kriegsmarine, maďarsky Császári és Királyi Haditengerészet) bolo námornou zložkou ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska. 

 

 

 

 

 

M.- Akadémia

Marine - Akadémia

Vo Fiume v r.1916

SMS Reka Otranto

Aktualizované: 11.03.2024