Násilné prechody cez vojnovú zónu Vukovar

                             
v rokoch 1991-92 pod priamou delostreleckou paľbou. Posádky  Čs. nákladných lodí ich uskutočňovali priamo cez bojovú zónu, na vlastné riziko nasadzovali svoje životy. Ich nízke mzdy neboli argumentom v ich snahe. Dlhoroční zamestnanci ČSPD si uvedomovali, že ekonomická situácia ich materského  podniku naväzuje na tržby plavidiel, ktoré tvorí preprava tovaru. V neposlednom rade boli zvyknutí bez kompromisov a prázdnych slov reprezentovať vlajku štátu pod ktorou sa plavili. 

Dunaj  v bývalej Juhoslávii medzi prístavmi Vukovar a Bezdan. Najrýchlejšia motorová nákladná loď ČSPD DNL Kysuca  o nosnosti 2000 t  v plavbe plnou silou na voľnom toku.

Žeravý dych mrazivej smrti mesta. Pohľad od tribúny veslárskej regaty športového klubu bývalej firmy Baťa na prístav  Vukovar.  Posádka lode bez slova koná svoje úlohy.  Z  temnoty hľadia tušené oči mŕtvych. Remorkér TR. Inovec sa plaví po prúde so svojim konvojom v zime 2001 za zníženej viditeľnosti okolo 19 hod. vo vojnovej zóne. Plavebná dráha je v týchto miestach  asi 40 metrov od pravého brehu. Konvoj je nutné v týchto miestach nasmerovať v uhle na plavebnú dráhu a záď  plavidla je potom asi 20 m od brehu. Náhle sa pred prednými plavidlami konvoja vpravo vynorí neosvetlené plavidlo vojnového námorníctva zo základne v Novom Sade v protiprúdnej plavbe. Len bravúrou  veliteľ remorkéra a konvoja TR Inovec zabráni nešťastiu. Vojnovému plavidlu sa vyhne asi 1m. Ak sa dostane pod vysokú prieď prázdnych člnov konvoja  bude vojnové plavidlo úplne zošrotované, ani jeden člen jeho posádky neprežije. Vyhýbacím mánevrom však TR Inovec ohrozuje svoju bezpečnosť, pravou stranou zadnej zostavy svojho konvoja sa ocitne len 5m od skál brehu vo vojnovej zóne. Okamžite kormidluje plnou silou vpravo, teraz hrozí zrážka zadnej časti lode s vojnovým plavidlom, ktoré je napravo pri brehu. Manévrom v tvare S sa mu vyhne asi 1 m, ale nasmeruje prieď svojej zostavy na skalnatý breh a hrozí mu náraz na breh v oblasti bojov. Kolízia  TR Inovec s vojenským plavidlom by priamo ohrozila aj životy posádky lode ČSPD, nakoľko sa plaví vo vojnovej zóne, ktorá je od prístavu Bezdan po Ilok.   Obdobné sa stane v Rakúsku pri čelnej zrážke tlačného konvoja ťažno-tlačného remorkéra SPD  Frunze s loďou rakúskej colnej stráže March. V tomto prípade, ale nikto s posádky colného plavidla neprežije.

Tlačný remorkér Inovec s prázdnymi člnmi pri poprúdnej plavbe na volnom toku rieky Dunaj. Na remorkéri T.R. Inovec slúžil aj strojník pán Ján Ormis z mesta Revúca, narodený v jednej z najváženejších evanjelíckych rodín a. v. na Slovensku.

Vojnová loď zo základne Novi Sad pri poprúdnej plavbe. Loď rovnakého typu, ako plavidlo v kolíznej situácii s tlačnou zostavou remorkéra T.R.Inovec. 

Stretnutie nákladnej motorovej lode ČSPD DNL Kysuca s osobnou loďou SOREA Družba pri jej plavbe po prúde do Budapešti. Osobná loď Družba dosahovala bežne po prúde rýchlosť 28km/hod. Bola v roku 1992-93 úspešne nasadená na prehradení Dunaja. Po odpredaní tretej osobe ju postretol rovnaký smutný osud, ako jej sesterskú loď Javorina (bývalá ČSPD POL Bratislava), úplne vyhorela.

Ako rodina pred rokmi v  Šimonovanoch, ale v inom spoločenskom postavení. Žiaľ ku škode rodín aj tých zamestnancov  firmy Baťa a ich potomkov, ktorí mlčky asistovali pri znevažovaní účastinárov  firmy  Baťa. San sasity satas. Vchod do bývalých závodov Baťa Borovo v roku 1977. Jednotlivé závody firmy Baťa v rôznych krajinách medzi sebou úzko spolupracovali aj v rokoch 1939-45. Najväčším účastninárom slovenskej časti firmy Baťa ú.s.  bol v rokoch 1939-45  Jeho Ctihodnosť JUDr. Martin Mičura. Jeho postavenie v správnej rade bolo rozhodujúce.  Autor článku bol už vtedy presvedčený, že úcta a vďaka patrí pánovi Tomášovi Baťovi, spoločenskej skupine ktorú reprezentoval, jeho cieľavedomým a korektným zamestnancom a v neposlednom rade Jeho Excelencii JUDr. Martinovi Mičurovi. 

Prístav Vukovar v roku 1977. Vzadu vodáreňská veža vodojemu.  Pri delostreleckej paľbe z ľavého brehu Dunaja v roku 2001 strieľali kanóny salvami tesne ponad loďe  ČSPD  ŤTR Lipno, TR Inovec aj v týchto miestach, delostrelecké granáty dopadali na breh a stavby vpravo.

Ťažno - tlačný  remorkér  československého  plavebného  podniku ČSPD ŤTR 2000 pri plavbe separát  na volnom toku Dunaja.

Rieka Dunaj medzi prístavom Vukovar a Bezdan. Motorová nákladná loď ČSPD DNL Kysuca v plavbe.

Budova spoločenského domu bývalej  firmy Baťa Borovo v roku 1977.  Malý je ten svet.

Budova spoločenského domu bývalej firmy Baťa ú.s. v súčasnosti. Bývalí zamestnanci a obyvaťelia Borovo  nedúfajú, že by mohol prísť investor ako pán Tomáš Baťa. Vedia, že dnes takí podnikatelia vo svete nie sú. Ostali im však pamiatky v podobe jeho stavieb, kultúrnych, športových a dopravných. V tejto budove na prízemí vpravo sa konali zábavy zamestnancov v elegantnom a príjemnom prostredí. Autor článku bol viac krát svedkom búrlivých zábav slavónskych krásavíc z firmy v roku 1977.  Všade bolo plno črepov z dopitých pohárov vína. Krásavice netušili čo ich raz postihne.  Nevedeli, že svet je dnes úplne iný ako československý podnikateľ Tomáš Baťa a jeho spoločenská vrstva.                                            

               

Hades boh podsvetia 

V roku 1991 delostreleckou paľbou vážne poškodené továreňské objekty a zničené strojné zariadenie bývalej firmy Baťa ú.s. Borovo.

Prístav Vukovar v roku 1977. Vzadu veža vodojemu vodární. Pri delostreleckem ostreľovaní z druhého brehu Dunaja v roku 2001 lode plávajúce vľavo zahaľoval dym z  požiarov.  

Veža vodárne a rozstrieľané domy po bojoch o mesto Vukovar v roku 1992. Delostrelecká paľba bola taká prudká, že trosky zo striech domov padali až na TR Inovec pri jeho protiprúdnej plavbe v konvoji s ŤTR Lipno.

Štandartné podnikové vilky firmy  v areáli  bývalej firmy Baťa ú.s. Borovo stav  v roku 1977.

Tie isté štandartné podnikové vilky firmy postavené v areáli  bývalej firmy  Baťa ú.s. Borovo, súčasný stav.

Linka autobusu Vukovar - Borovo. Za autobusom štandartné podnikové vilky firmy postavené v areáli  bývalej firmy  Baťa ú.s. Borovo, stav  v roku 1977.

Športový areál bývalej firmy Baťa ú.s. v Borove. Kúpalisko pred rokom 1989.  Autor článku ho navštevoval  v takomto stave počas svojich služobných pobytov vo Vukovare v rokoch 1975-80.

Športový areál bývalej firmy Baťa ú.s. v Borove. Kúpalisko zničené delostreleckou paľbou v rokoch 1991. Stav po roku 1992.

Budova kina v Borove.  V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa tu premietali väčšinou westerny a filmy o partizánoch.  Diváci po celý čas počas premietania hlasne komentovali scény a spotrebovali množstvo slnečnicových semienok. Toto však bolo zvykom aj v Bulharsku a Rumunsku.

Tie isté štandartné podnikové vilky firmy postavené v areáli  firmy Baťa ú.s. Borovo, súčasný stav.

Centrum mesta Vukovar po bojoch v roku 1992.

Hangáre aeroklubu zničené v r. 2001 delostreleckou paľbou na bývalom letisku firmy Baťa ú.s. Borovo. Hore typická obytná stavba firmy Baťa.

Hangáre zničené delostreleckou paľbou na bývalom letisku firmy Baťa ú.s. Borovo.

Obytné domy vo Vukovare počas delostreleckého a mínometného ostreľovania v roku 1991.

Hangáre aeroklubu zničené delostreleckou paľbou v roku 2001 na bývalom letisku firmy Baťa ú.s. Borovo. Poškodené lietadlá v popredí PZL-104 Wilga, za ním  UTVA - 75.

Centrum mesta Vukovar počas bojov v roku 2001.

Stretnutie poprúdnej vlečnej zostavy  s nákladnou loďou ČSPD DNL Kysuca medzi prístavmi Vukovar a Bezdan.  Na snímke je aj pán strojný správec Jiří Liška z Břeclavy. Bol vo fukcii strojného správcu na remorkéri SPaP TR Liptov v rovnakom čase v roku 1996 na vodnom diele Freudanau pod Viedňou, ako keď tam havaroval remorkér SPaP TR Ďumier. Pri havárii TR Ďumbier zahynula celá jeho posádka  okrem pána bocmana Emila Šimku.    

Pán kadet-bocman po víraní zadnej kotvy pri odchodnom manévri z prístavu Vukovar. Vedľa ramena jeho ľavej ruky bója vyznačujúca plavebnú dráhu. 

Josephus barón Sandor de Szlavnicza bol majiteľom kúrie neďaleko Borova v Slavónii. Na snímke stav kúrie okolo roku 2004.

Bývalá Josephus Sandor de Szlavnicza kúria v Nuštare v medzivojnovom období.

Josephus barón Sandor de Szlavnicza vlastník panstva Nustar v Slavónii v rokoch 1751 - 1767.

V  pozadí  areál  výstaviska  veľtrhov v  Plzni.  Autor  služobne  v  roku  1966  z   VÚ  4404  Ostrov nad Ohří ( 62. automobilový  prápor podliehajúci 20.motostreleckej divízii v Karlových Varoch) na pravidelnej lekárskej prehliadke vo Vojenskej nemocnici Plzeň.

Bývalá Josephus Sandor de Szlavnicza kúria v Nuštar v Slavónii, súčasný stav.

Poznámka: Za zníženej viditeľnosi 29.júna 1991 pri Hainburgu sa zrazil čln rakúskej colnej stráže March s tlačným konvojom ťažnotlačného remorkéra SPD Frunze. Havária si vyžiadala životy troch členov posádky colného člna  March.

ČSPD ŤTR Lipno

Ťažno - tlačný remorkér československého plavebného podniku ČSPD ŤTR 2000 pri poprúdnej separátnej plavbe na volnom toku Dunaja. ; 

Militär Schematismus fur das Jahr 1815-24, Husaren Regiment Nro 7, Leichtenstein, Johann Furst, Stab in Wukowar von Slavonien, FM Second Rittmeister Michael Sandor v.Slavnicza.

Posledný Mohykán. Ťažno-tlačný remorkér ŤTR Lipno, bývalej mohutnej dunajskej plavebnej spoločnosti ČSPD n.p., ešte stále v prevádzke po mnohých rokoch nad prístavom Bratislava v roku 2017. Už v roku 1993 nebol v dobrom technickom stave pre jeho celkové opotrebovanie.

 

Poznámky:

 

Zdroje:

 

 

Aktualizované: 21.04.2019