Slovenská Letecká spoločnosť, úč. spol. Bratislava.

Vedúci podniku Ján Gonda. Predseda správnej rady Hlavný mešťanosta Bratislavy rímskokatolícky duchovný Dr. Belo Kováč. Začiatkom roku 1940 ho pri príležitosti už oficiálneho otvorenia svojho úradu navštívil na radnici splnomocnenec švajčiarskej centrály pre rozvoj hospodárstva (SZH) v Bratislave Hans Keller. Od 03.05.1944 posledný Hlavný mešťanosta Bratislavy Dr. Štefan Ravasz (príbuzný rodín Sandor aj Ondrejkovič). Členovia správnej rady o.i. pplk. gšt. Emil Novotný, mjr. int. Ladislav Kasl., Riaditeľ pôšt a telegrafov Mešťanosta Bratislavy Štefan Turba, manžel Márie Turbovej rod. Ondrejkovičovej, sestry správcu učiteľa v. v. Štefana Ondrejkoviča a brat zakladateľa Muzeálneho spolku Hornej Nitry, známeho amatérskeho archeológa Gejzu Turbu a učiteľky Márie Ondrejkovičovej rod. Turbovej.

Podnik dopravoval lietadlami osoby a batožinu, poštové zásielky, tovar, predával cestovné lístky t.č. na všetky význačné európske trate spriatelených, alebo neutrálnych štátov :  do Nemecka, Talianska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Švédska, Fínska, Nórska, Španielska a Portugalska.

Jeho Eminencia ThDr. Karol Kmeťko bol podporovateľom slovenského leteckého priemyslu a stál v roku 1941 pri počiatkoch firmy Továreň na lietadlá Ing. Jaroslav Mráz Nitra.

Od 1. januára 1944, bol plk. gšt Alojz Ballay menovaný do funkcie veliteľa Vzdušných zbraní. Stal aj najvyšším správnym orgánom civilného letectva. Aj ako člen správnej rady Slovenskej leteckej továrne na lietadlá v Trenčianskych Biskupiciach napomáhal pri zavádzaní leteckej výroby na Slovensku. Vo funkcii veliteľa VZ vyvíjal úsilie o zmodernizovanie slovenského vojenského letectva. Absolvoval výcvik vojenského pilota. Zakázal nasadenie slovenských stíhačov proti spojeneckému letectvu. Po vytvorení Východoslovenskej armády so štábom v Prešove v roku 1944 vyčlenil na jej podporu „Skupinu vzdušných zbraní“, zloženú z bojových aj kuriérnych lietadiel a protilietadlového delostrelectva.

Stavba kolkárne vo Vojenskom rekreačnom stredisku pre frontových vojakov a ich rodiny na Železnej studienke v roku 1944.

Malý je ten Svet

Juliana grófka Hunyady - Paolus Sandor de Szlavnicza

Prince Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich - Móricz gróf Sandor de Szlavnicza 

Stephanus Ivánka a jeho ctená manželka Anna Zsittnyan, Bánovce nad Beberavou rok 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča bola Antónia Zsittnyan.

Elena Ivanková, rod. Kutlíková, sa narodila v Trnave r. 1871. Jej otec bol právnik Vendelín Kutlík, matkou Božena Kutlíková, rod. Hodžová, dcéra liptovskomikulášskeho farára Michala Milana Hodžu. 

Zakladateľ Uhorského Červeného kríža Grand Master (1896) Emerich barón Ivánka de Draskócz et Jordánföld bol príbuzný rodiny Ondrejkovič prostredníctvom Esthery Ivanka de Draskócz et Jordánföld, matky trenčianskeho župného sudcu Stefana Sandora zo Slávnice, svokra obvodného notára Stefana I, Ondrejkoviča. V prospech spoločnosti Červeného kríža a záchrannej služby pracovala napríklad aj vnučka Stefana Sandora zo Slávnice Anna Ondrejkovičová vydatá za Obvodného notára Rudolfa Mičuru. Pri ošetrovaní chorých v Dlhom Poli a Turzovke v roku 1917 sa pri epidémii nakazila a zomrela.  

Pauline Metternich von Winneburg Sandor von Szlavnicza - Comitatus Jurassor Stephanus Sandor de Szlavnicza - Anna Ondrejkovics rod. Sandor de Szlavnicza - Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics

V rokoch 1919-1939 bol JUDr. Milan Ivánka Ivanka de Draskócz et Jordánföld advokát v Bratislave. Bol poslanec v Národnom zhromaždení v rokoch 1929-1934 a predseda slovenského výboru Ústredného zväzu československých priemyselníkov od roku 1920. 

prezident T. G. Masaryk - Alica Masaryková - prezident Najvyššieho súdu Dr. Martin Mičura - Obvodný notár Stephanus Ondrejkovics - Okresný náčelník Dr. Aladár Ondrejkovič - arcibiskup ThDr. Karol Kmeťko

Prezident T. G. Masaryk - primátor Prahy Dr. Karel Baxa - Eva Raisová rod. Baxová - minister Spravodlivosti Dr. Stefan Rais.

1927, 27. září, Praha. Dotaz pražského primátora Karla Baxy na zachovalost Milady Horákové v souvislosti s jejím přijetím do služeb Magistrátu. Zdroj: SÚA Praha, fond Policejní ředitelství.

Pánsky salón v rezidencii prímátora Prahy Dr. Karla Baxu kde vyrástlo jeho jediné dieťa Dr. Eva Raisová rod. Baxová  

veľvyslanec Jozef Korbel - Madeleine Korbel Albright rod. Marie Jana Korbelová on May 15, 1937 - ataché a prekladateľ Andrej Vrbacký - Edita Vrbacká rod. Ondrejkovičová - Mária Ondrejkovičová rod. Turbová - mešťanosta Bratislavy Stefan Turba - hlavný mešťanosta Bratislavy Dr. Stefan Ravasz 

Krajinský prezident Dr. Jozef Országh - Viera Fraštacká rod. Országhová - podpredseda Zboru povereníkov Rudolf Fraštacký - ponikateľ Alexander Kerney

podnikateľ Alexander Kerney - Lady Gizelle Kerney Ondrejkovič - podnikateľ Milton E. Harris

Jakob Büchler - rabín Adolf Büchler - podnikateľka Charlotte Stiglitz rod. Büchler - Jozef Büchler - Tessie Rothsch.

podnikateľ Wilhelm Stiglitz - podnikateľ Bartolomej Stiglitz - letec RAF Jozef Politzer

hudobná skladateľka Júlia Ličková r. Stiglitz - fotografka a redaktorka Irena Blühová - hudobný skladateľ Janko Matuška - maliar Imro Weiner Kráľ - Dr. Viktor Pavella

letec RAF Jozef Politzer - hodobná skladateľka Júlia Ličková r. Stiglitz - pplk. tank. Aladár II. Ondrejkovič - Okresný náčelník Dr. Aladár I. Ondrejkovič - Gizelle Kerney rod. Ondrejkovičová

podnikateľ Ján Ličko II - nadporučík let. Karol Ličko - redaktor a prekladateľ Pavel Ličko - spisovateľ Alexander Solženicyn

historik František Palacký - hudobný skladateľ Franz Liszt - hudobný skladateľ Franz Schubert - Dr. František Ervín Csúzy - Kamila Csúzy rod. Ondrejkovič

Johanna OPPENHEIM (b. 29 October 1896, d. 4 June 1982) married Sandor KUNSTADT (b. 9 September 1882, d. 24 February 1964), Gertrud KUNSTADT (b. 5 November 1918) married Joseph Büchler b. 25 August 1912, d. 1994),

James Buchler :  -  Marr :  28 FEB 1819 - Preble Co, OH  Died :  -  Father :   Mother :    Wife :  Sarah Sally Linc.  Born :  ABT 1802 - Ky  Died :  -  Father :   Thomas Jefferson Linc.  Mother :   Martha Gee

JUDr. Milada Horáková absolventka právnické fakulty University Karlovy. 1927-40 pracovala v ústředním sociálním úřadu hlavního města Prahy, od 1929 členka a funkcionářka Čs. strany národní socialistické, 1939 se aktivně zapojila do protinacistického odboje v rámci Politického ústředí, posléze se stala členkou Petičního výboru "Věrni zùstaneme". 02.08.1940 zatčena Gestapem, věznena na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně. 1944 odsouzena v Drážďanech k 8 letùm odnětí svobody, do konce války v káznici Aichachu u Mnichova. 20. 05. 1945 se vrátila do vlasti, 1945-48 členka ústředního výboru Čs. strany národně socialistické, poslankyně Národního shromáždení, předsedkyně Rady Čs. žen a místopředsedkyně Svazu osvobozených politických věznù. 10.03.1948 se vzdala poslaneckého mandátu, odešla z politického života a pracovala jako sociální pracovnice Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. 27.09.1949 zatčena, 08.06.1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzena Státním soudem v Praze za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti. 03.07.1968 zrušen pùvodní rozsudek, 1990 rehabilitována.

Autora do športového klubu Slávia Bratislava priviedla jeho sestra Tanja, dorastenecká majsterka republiky v plávaní. Naopak autor priviedol do klubu spolužiakov Mariana Benkoviča a Vladimíra Millera (jeho matka pani redaktorka Viera Millerová (r. Čáslavská v 1942-43 tajomníčka Ministerstva hospodárstva SR) jej druhý manžel bol prezident ČSSR Dr. Gustáv Husák). Pani redaktorka Viera Millerová neskôr Husáková pracovala v redakcii denníka Pravda a na ulici Čs. armády vo vtedajšom Slovenskom vydavateľstve politickej literatúry. Jej riaditeľka bola Irena Blühová, manželka Imra Weinera-Kráľa a švagriná Dr. Viktora Pavellu (svedka autorovho otca  na svadbe v r. 1944) spolužiačka autorovej starej matky (aj jej sesternice Marty Hladkej rod. Raisovej) a zakladateľka slovenskej reportážnej fotografie. Autor ako spolužiak ich syna mal občas možnosť z vnútra pozorovať ľavicové intelektuálne prostredie slovenskej elity DAV a pána Jozefa Millera a pani Viery Millerovej. Ich spôsob myslenia  a rodinné prostredie boli úplne iné ako v  z najvyšších slovenských katolíckych kruhov pochádzajúcej  patriachálnej  rodine Ondrejkovič a obzvlášť Turba. Snáď boli trochu bližšie spôsobu myslenia  širším rodinám  autorovej  matky Ličko, Stiglitz a Büchler.      

Vysvetlivky: Jozef Lexa, námestník hlavného riaditeľa poisťovne " TATRA " poisťujúca účastinná spoločnosť, Bratislava. Eugen Vasserberger - Hajnovič Andrej výroba zlatého a strieborného tovaru pre obchodníkov, Bratislava ;  plk. gšt. Štefan Jurech, vojenský ataché a člen správnej rady podniku - Antimónové banícke a hutnícke závody, úč. spol., Banská Bystrica ; †18.08.1982 Bratislava Honorárny konzul Dánskeho a Švédskeho kráľovstva, od 03.05.1944 posledný hlavný mešťanosta Bratislavy advokát JUDr. Štefan Ravasz (príbuzný rodiny Ondrejkovics; Na rozdiel od Hlavného mešťanostu Bratislavy ktorý bol do funkcie volený, mešťanosta Bratislavy bol menovaný vládou ; Ataché von Swiss Konfederation in Bratislava Hans Keller ; 

Zdroje: JUDr. Eva Raisová rod Baxová ; Marta Hladká rod. Raisová ; Lady Gizelle Kerney ; Alexander Bachnár ; Júlia Ličková rod. Stiglitz ; 

♫ Cary Grant & Jean Arthur at the piano  ;

 

Aktualizované: 11.03.2024