Pauline kňažná Metternich-Sandor de

Vzor všetkým

Obrnená vozba Martin 1945

Mobilizác.1945

Ondrejkovics-Sandor de Szlavnica

Ondrejkovics-S

Magda Ondrejkovics-Sandor de

M.Ondrejkovič

P.Ondrejkovics-Sandor de

ČSPD 1966

Trenčín, Štefanikova 32,(teraz 9) 1943

Valéria Stiglitz Čev.

Gróf

Karoly Stupava

Gróf

Karoly Stupava

Karoly - Sandor

Karoly Stupava

Karoly, Sandorová

www.Ondrejkovics-Sandor.com

L.Mar.prepošt

Ličkové

Elisabeth, A.

Bratislava Železná studienka

Magda Ondrejkovič

1.miesto 200m volný spôsob kraul 1941-1942-1943 vedľa puška Mosin

Greta Ličko 1943

a stotník Alfonz Lošonský

Jazdecké kasárne

Prvá liga

Tanja Ondrejkovič

JSŠ Vazovova 4

PAN únia

Minister de France

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Bez nájomného

Trenčín Pribinova 16

Neplatba nájomné

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Pri kúrii Slavnica

Slovenská armáda

Čestná rota Sl.Arm.

Anna Sandor de S.

Gaspar Sandor de

Tanja, Pavel

1947 Trenčín Brat

Pavel O.

Dôstojnícky dom

Vladimír Skovajsa

Armáda

Arm.Vidnava 1962

Bývalý chlapčenský seminár

Zotavovna Vidnava

ČSPD Škola

Ondrejk.1967

pluk PVOS V.Mýto

prof.Kopeček

SVŠ Vazovova č.2

ČSPD stretanie

OL.Družba Kysuca

Zad.kotva Kysuca

Vzadu veža vodojemu

Port Vukovar 1977

Ešte bol mier

Závod Baťa Borovo

Pred búrkou

Kysuca Juhoslávia

ČSPD DNL Kysuca

 Spomienky na Vukovar-Borovo

Baťa Borovo Vily

Dnes úplne rozstrieľaný

Hotel Baťa Borovo

Baťa hotel Borovo

Sandor de Slavnicza

Schwarzenberg 1934

Dašice dragouni

Jazd.Dašice

udelil Carol II.

Ondrejkovič

Veliteľ. stanovisko

r.1941 Tatra 57 Sp

Mi.Mileczová

Prem.autokolón.

Alžbeta Ond.

Priama prísne utajená účasť na prípravach gen.Čatloša a pplk.Goliana

Disl.vystúp z vojny

notár Štefánik

Obrnená voz.1945

Obrnen.vozba 1945

Gen.Ferjenčík

Po návrate z väzenia

kpt. A.Ondrejkovič

Peší pluk Mikulov

r.1950 pluk Mikulov

gen.An.Petrák

2001

Ambasáda BDR

Prikrytý zástavou

Verný syn stavov

Pohreb 2001

pplk A.Ondrejkovič

1928 - 2

1928 -3

1928 -4

1928 -5

1928-6

1928 -7

1928 - 8

1928-9

1928 - 10

Cisár a kráľ

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Cisár Leopold I.

Ondrejkovics

Lepoldus I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Otto Habsburg, K.Schwarzenberg

Lev, pelikán a biblia v erbe Ondrejkovics

V erbe Ondrejkovič

V Sišskej katedrále

V erbe Ondrejkovics

Labami háji bibliu

Za hradbami

Liptovskomarský prepošt

Ondrej Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Kúria Ondrejkovics

Erb Ondrejkovics

Ondrejkovics No 13

Canonic

Spišská Kapitula

Ondrej Ondrejkovič Spišské Podhradie

Andreas Ondrejkovicz

Ondrej Ondrejkovič

Spišs.Kapitula

Kúrie kapituly

Spišská kapitula

Kapitulný chrám

Prepošt Ondrejkovič

Zlatomoravecká agrárna banka

Priev.Gazd.banka

1928

Chynor.Ľud.banka

Sandor de

Trenčín 1942

Max Ondrejkovič

T.G.M.a K.Viškovský

Standarda pluku 8

vz.24

Steeplechase

Military Pardubice

Dragounský pluk 8

Nicolae Titulescu

pluk Kníže Václav Sv.

Milit. steeplechase

Shaghya

Min.obrany Fr.Machník

Sedliacka jazda 35

Selská jízda

Selská jízda

Dragouský regiment

TATRA T 72

M.- Akadémia

Marine - Akadémia

Vo Fiume v r.1916

SMS Reka Otranto

1967 Plzeň

August rok 1968

Protiliet.delos.pluk

Radar SON 9A

SON 9A Aug.1968

Kronika Trebat.

Mohyla na Bradle

Peší pluk 11

Kráľ Karol II.

Dragounské pluky

Militar.steaplechase

Otcov kôn?

Shagya 1937

TATRA T 72, OA vz.30

Jazd.priezv.oddiel

Škoda Lt 35

Rýchla divízia 3, LT-35

Z piatej eskadróny

Dragounský pluk 11

Furioso

Gróf Ambrózy palace

Demarkačná línia

Dragúňsky pluk 11

Jazdec.priez.oddiel

Móric Sandor de

Clementine M.

Kňažná Pauline v Paríži

Pauline Metternich

Gróf de Szlavnicza

Gróf Sandor

Ako Wiliam Tell

Móric Sandor de

Athény Akadémia

Sinay Iphigenia

Simon Sinay

Vojenská služba

knieža Schwarzenberg

Vojenská služba

V vojenskej knižke

por.Ondrejkovics-Sandor a stot.Alfonz Lošonský

por.Aladár Ondrejkovics

Obrnená vozba Martin

kpt.Ondrejkovič 1945

Veliteľstvo Trenčín

Ženijný pluk

Kpt.Ondrejkovič 1953

Mechaniz. brigáda

Sila úderu armády

Rýchla divízia

Premá.autokolóna

Sborový autopark

Praga AV

Praga Lt 38 1941

Posledná pocta

Čestná stráž 2001

Rýchla divízia č.3

via 2001

Armáda a cirkev

pohreb

starobylé právo

Léthé

pred dvesto rokmi

2001

Acheron

Stavovská pocta

pieta

pplk.Aladár O.-S.

Hlavný slúžny Púchov

Alexander Androvič

Nový spôsob boja

Skauti-spravodajci

Vďakopis

Sokol 1864, str.411a

Vďakopis

Sokol 1864, str.411b

Vďakopis

Sokol 1964 str.412a

Vďakopis

Sokol 1864, str.412b

Direktor Moruzov

Fran.Moravec

Wilh.Canaris

Mihail Moruzov

E.Cristescu

Istv.Ujszászy

d. Eugen Cristescu

adm.Canaris

Kňaž.Pauline

R.Metternich

Väzenie v Pazine

a Pevnosť

Väzenie v Pazine

Pohľad z cely

Pevnosť a väzenie

Väzenie v Pazin

Cez priepasť

Mathias Sandor

Útek cez mors.záliv

Simon Sina

Athén akadém.

Athén Akadém.

Athény Akadamia

Athény Akademia

Georg Simon Sinay

Athény Akademia

Athény Akademia

Athény Akadémia

Athény Akademia

Spoluzakladateľ Dr.Martin Mičura a profesor UK

Právnicka fakulta UK

Vedúca účasť v odboji 1943-45

Najv.súd president

Dr.Aladár Ondrejkovič a Dr.Martin Mičura

Zlatá kniha Slovenska 1928

presidentka Čs.Č.k.

Alica Masaryková

Dr. Alice Masaryková

Alice Masaryková

Na Bradle

Dr.M.Mičura a TGM.

Druhý sprava str.102

Zl.kniha str.222

Zl.kniha str.223

M.Mičura a T.G.M.

Svatý Václav 1929

Primátor Dr.Karel Baxa

Svatý Václav Milenium

V katedrále Sv.Víta

Svatý Václav 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Hlavého mesta Prahy

Primátor Karel Baxa

Krajinský prezident

T.G.M, ThDr.Šrámek

Aj Dr.Martin Mičura

President Naj.súdu

Baťa vilky v Borove

President Najvyšš.súdu

Dr.Martin Mičura

Praha Stará radnica 1936

Dr.Karel Baxa Praha

Vyslanec H.E.Ludin

Mičurova vila 2007

Mičurova vila Bytča

Nepriateľ M. Mičura ?

Búranie Mičurovej vily

Mičurova vila 2008

Min. Dr. Štefan Rais

za Čs.stranu Nár.social.

Otec primátor Baxa

Blanka Sláviková Horn a dcéra Oľga Hodálová

Diecéza Nitra

Arcibiskup Karol K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

Návrat loďou

Pred zrútením Ruska

Maltézske námestie

Palác ritíře Turba

2004

Keglevich, Bratislava

Palace

gróf Keglevich

Palace

Gróf Keglevich

Michael Turba

Bojnice Ján Pálffy

Mělník Fr. Xav. Turba

Vladivostok r.1918

Veľké Bielice

Botta Sanatórium

L.Mednyanszky

Ondrej Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Rumun.vysl.

Studenovodné vodopády

Freiin Magda

a Magda O.S.-de

Vyslan.Rum.

Alžbeta Táňa, Palo

Pred politickými zmenami

Paolus Ondr.

Počas normalizácie

SVŠ Vazovova č. 2

D.Smokovec 1942

Baroness

Dolné Držkovce

Ondrejkovics-Sand.

Okresný náčelník

Pokoj prachu

Sektor 13

Aj rod Jesenský

Sentimentálne spomienky na páne Baťu

Vilky Baťa Borovo

Jozef Korbel

ing.Tanja Hofmann

MUDr.Tanja Hofmann

Andrej Vrbacký

cár otec

Bulharský cár

Cár otec

Ferdin.Coburg

1844-1921

Filip Coburg

1941

Tajomn.cára

Svätý Anton

Horch v r.1940-45

Horch

Plzeň via K.V.

Štúrovo 1919

Automobilový prapor

VÚ 4404 Os.

Ada Kaleh Ostrov

Posledná v prápore

Najlepšia trieda

VÚ 5100 Tatra 111

Celý rok natankovaná

Pohotovostná nafta

PLK 85mm

Pluk PVOS 1968

Už je 36 rokov pod vodou

Ada Kaleh Oršava

Ostrov nad Ohří

prvosledová divízia

1966-67 Autoprápor

Nebezpečná aj dnes

VÚ 5100 Vys.Mýto

SON 9 a VÚ 5100

Vysoké Mýto 85mm

Prezenčná služba

P.Ondrejkovič 1968

Karlovarská divízia

Praga V3S PAD

2x30mm

21.August 1968

Vzadu teraz rozstrieľaný vodojem

Prístav Vukovár 77

VÚ 5100 PVOS V.M.

YU Vukovar

Kolízna situácia

Pohľad k Mohácsu

Tribúna

Regata Ba Borovo

Vidín kotvisko

Lom, smer prístav

Ostrovy v delte Dun.

Dunajská delta

Dunajská delta

Rovina delty D.

Malý register

Matrika Trenčín 1947

Matrika omylom !?

Realit.k.majiteľ Hodálová

Poškodenie pozostalých

Zatajenie smrti v 1936

neohlásil na súd dedičský komisár ?!

až 14 rokov po smrti

Námietky Trenčín

Ráz.Hodž.Prib.Štef.

Etikety firmy Stiglitz

Etikety firmy Stiglitz

Helen Balazsovics

Mlyn Veľké Bielice

Kedrovič mlyn

Aktualizované: 11.03.2024