Juraj Mičura

 - Eine nationale Aktivist, Rechtsanwalt (geboren 18.11.1851 Langstockform, Bezirk Žilina - gestorben 22.3.1919 in Těšín, begraben in Dlhé Pole). Vater Ján Mičura, Mutter Dorota, geboren Kudelčíková. Ehefrau Sidónia, geb. Rovnianeková (als Witwe mit Schwestern von Stefan II. Ondrejkovič lebte). 

Viliam Paulíny-Tóth, Sohn des evangelischen Pfarrers, war von 1847 bis 1848 Professor am Lyzeum in Kremnica. Zu dieser Zeit veröffentlichte er die politische Akte "The Age of Freedom". Er war der Kapitän des slowakischen Freiwilligenkorps. Nach 1849 war er im Staatsdienst des Bezirksamtes in Trenčín und als Oberbeamter in Veľká Bytča tätig. Seit 1853 war der Kreisbeauftragte in Kecskemét. 1855 erhielt er nach seiner Heirat den Adelstitel und trat dem Familiennamen der Frau von Vilma Tóth de Tőre und Tóthmegyer bei, einer Verwandten von Anna Ondrejkovičová geb. Sandor de Szlavnicza durch ihren Vater, den Bezirksrichter von Trencin (Janka Sandor de Szlavnicza, dessen Vater Michael Baron Sandor war und deren Mutter Anna Kubicza János Tóth aus der Diözese Esztergom heiratete, der von einer beträchtlichen Mitgift geheiratet wurde).

Die Obere Tatra wurde 1884 in der Turčiansky Sv. Martin. Bei der Geburt stand unter anderem die Hauptstadt, die durch Heirat William Pauliny-Tóth erworben wurde. 

Auf Folie Dr. Martin Mičura mit seinem Vater Imrich Mičura und Onkel Anwalt Juraj Mičura

Vicežupan Koloman Beniczký pokrvne príbuzný trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza, svokra Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča. Trenice sa dotýkali obsadenia miesta riaditeľa Tatra banky a predsedníctva dozorného povereníctva. Pozri Národné noviny XX (1889), č. 43 a 44, kde prebehla kontraverzia medzi vtedajším riaditeľom Tatra banky Rudolfom Krupcom a Matúšom Dulom i Andrejom Halašom. Valné zhromaždenie Tatra banky bolo 26. apríla 1889. Riaditeľom zostal Rudolf Krupec. Za predsedu dozorného povereníctva bol vyvoleny Gyorgy Szmrecsányi, za podpredsedu „proti kandidátovi Matúša Dulu a jeho spoločníkov väčšinou hlasov Koloman Beniczký“. (Zprávu priniesli Národné noviny XX (1889), č. 48.).

Bytča im Jahr 1896 stand für die Wahl zum ungarischen Parlaments, das Land der Katholischen Volkspartei. Im Jahre 1918, das Signal-Rausch-Abstand, zu den Unterzeichnern der Erklärung Martin Slovakische Nation 30.10.1918.   

Rozvetvená notárska rodina Ondrejkovič - Sandor s príbuzenskými väzbami so všetkými významnými šľachtickými rodmi trenčianskej a nitrianskej župy v r.1912. Na snímke je aj Obvodný, neskôr Župný notár Rudolf Mičura s manželkou Annou Mičurovou rod. Ondrejkovič, bytčiansky advokát Juraj Mičura a neskorší minister a prezident Najvyššieho súdu SR advokát JUDr. Martin Mičura. Prvý stojaci vľavo je študent PF v Budapešti, neskorší Okresný náčelník Aladár I. Ondrejkovič, v strede sedí Sp. Da Anna Ondrejkovičová rod. Sandor de Szlavnicza a jej manžel Obvodný notár Stephan I. Ondrejkovič (v trenčianskej župe najúspešnejší organizátor volieb do jej zastupiteľstva), vedľa učiteľka Mária Anna Turba a jej manžel Správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič s ich synčekmi Stephanom III. a Aladárom II. Na snímke je aj so svojou manželkou Máriou rod. Ondrejkovič, nad svojou sestrou aj notár Stefan Turba, neskorší riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy. Dolu sú chlapci Jozef Ondrejkovič a Ľudovít Ondrejkovič so svojou sestrou Lenkou. Obaja padli vo Veľkej vojne.  

Studium an einem Gymnasium in Esztergom, studierte Rechtswissenschaften an der Law School in Bratislava. Rechtsanwält in Bytča. Co-nationalen und kulturellen Leben in und rund um die Bytča, praxis ihm mehrere Vertreter der slovakischen öffentlichen und kulturellen Leben (Martin Mičura Neffe, Janko Jesenský, Vladimir Pivko, Jozef Hranec).

Literatur: Podrimavský, M.: Slowakische Nationalpartei in der zweiten Hälfte 19.Jahrhundert. Ba 1983, s.151; Geschichte der Slowakei 4. BA 1986; s.198; Todesanzeigen: National Zeitung, 50, 12.4.1919, S. 5; Rechtlicher Skyline, 2,1919, No.1-3, S. 27-28; Archiv Bio MS (Auszug aus dem Register) . Slowakei Enzyklopädie A-Z ; JUDr. Ján Mikula " Aufstand mit Legende " ; Oberstlieutenant Aladár Ondrejkovič II ; Sidónia Hutárová ; Gizelle Kerney ;

Pfarrer Michael Balažovič (verwandter Familien Turba) Veľké Bielice am 16.09.1885 (Vater Ján Balažovič) geboren Abitur in Nitra, 1899-1903, 1903-07 Studium der Theologie in Nitra. Zum Priester geweiht wurde im Jahr 1908. Kaplan Predmier, Novak, Kysucké Nové Mesto und Dlhé Pole (ab 1.7.1914). Wehrdienst 1915-17. Seit 1919, der Administrator Klátova N. Ves 1921 in Stará Bystrica Kaplan. Ab Jahr 1922 extra Dienstleistungen.  

Nach 1918 war es der politische Status von Mičura Famielie deutlich Ehe von Anna Ondrejkovič gestärkt, die Tochter (Enkelin von Trenčín Kreis Richter Stefan Sandor von Szlavnicza) einer notariellen größte Familie von Nitra und Trenčin County mit dem Bezirk Notar Rudolf Mičura.

Nationale Zeitung 27. November 1918. Neues slowakisches Gewand. Aus zuverlässiger Quelle erfahren wir, dass der für Šariš bestellte Comes Dr. Pavel Fábry ist, ein Rechtsanwalt und ein Auditor aus Kriegszeiten im Distriktkommando Buda.

Ab dem 12. Dezember 1918 wurde in Žilina in der Villa von Edita Bacherová geb. Milecová und ihrem Ehemann Andrey Bacher die örtliche Bank von der lokalen der Rožmberok Kredit Bank regiert. die slowakische Regierung.                          

Náhrobný kameň bytčianskeho advokáta Juraja Mičuru a jeho ctenej manželky pani Sidónie Rovnianek v obci Dlhé Pole, okres Žlina.

Pandémia, španielska chrípka zdecimovala populáciu Európy a sveta na začiatku 20. storočia viac ako 1. sv. vojna v jej závere v r.1918. Neutrálne Španielsko vyšlo s informáciu o epidémii v roku 1918 prvé. Rakúsky lekársky historik Harald Salfellner upozorňuje na možný zdroj chrípky z Číny. Tu v roku 1917 vypuklo onemocnenie dýchacích ciest, ktoré sa po krátkej chorobe končilo zápalom pľúc. So 140 tisícmi čínskych robotníkov, ktorí mali podporovať Britov vo vojne, sa nákaza cez USA dostala do Európy. Nákaza v roku 1918 postihovala vojakov na frontoch, v lazaretoch, zajateckých táboroch aj civilistov. Správy, ktoré domov prinesli čs. légionári a zajatci zo Sibíri poukazujú aj na ďalšiu trasu šírenia španielskej chrípky a škvrnitého týfusu. Po separátnom vystúpení Ruska z vojny 3. marca 1918 mnohí navrátilci Trojspolku zo zajatia v Rusku boli už chorí a po tisícoch umierali. Aj légionári a Hlavný súdny oficiál Gejza Turba priniesli domov okrem potencionálnej nákazy správy a dôkazy s fotografiami početných komunít výhradne bielo zaodetých Čínanov (zaoberajúcich sa živnosťami v službách - vývarovne, práčovne atď.) na železničných staniciach miest pozdĺž celej Transsibírskej magistrály ktorí zo dňa na deň zmizli.       

Lode tiež cez prístavy roznášali po svete pandémiu, ktorá na jeseň priniesla smrť miliónom, ustúpila až po konci prvej svetovej vojnyv r.1918. V roku 1919 sa vrátila. Španielska chrípka doznela až v roku 1920. Ochorelo 500 až 600 miliónov ľudí, tretina svetovej populácie. Odhady smrteľných obetí sa rôznia – od počtu, ako bolo mŕtvych v prvej svetovej vojne 17 miliónov po 100 miliónov. Salfellner odhaduje počet obetí v Rakúsko-Uhorsku na 185-385-tisíc, okolo pol percenta populácie. Vznik a priebeh pandémie španielskej chrípky sa kryje s epidémiami škvrnitého týfusu, ktoré prinajmenšom rovnako postihli vojakov a civilné obyvateľstvo. Na Slovensku až do roku 1921. Štatistické čísla z Veľkej Británie uvádzajú, že počas prvej chrípkovej vlny umrelo desať percent chorých, druhej na jeseň 1918 až dve tretiny a na jar 1919 štvrtina chorých. Pri boji so španielskou chrípkou sa začali uplatňovať opatrenia známe zo súčasnosti. Napríklad v októbrovej vlne v roku 1918, keď vo Viedni úmrtnosť v porovnaní s predchádzajúcimi chrípkami narástla o 300 percent, úrady vyzvali obyvateľov, aby sa vyhýbali kontaktu s chorými. Zatvárali sa školy, divadlá, továrne pracovali v obmedzenom režime. Podobne reagovala Budapešť. Pandémia tragicky postihla aj rodiny Ondrejkovič, Sandor de Szlavnicza a Mičura, keď okrem strát životov ich synov na fronoch nákazou a úmrtím Anny Ondrejovičovej rod. Sandor de Szlavnicza, jej dcéry Anny Mičurovej rod. Ondrejkovič s ešte nenarodeným dietaťom aj advokáta Juraja Mičuru.                 

König Ferdinand I. von Rumänien

Erste rumänischen Truppen die 3. August in Budapest am Abend trat 1919 die drei Geschwader 6. Kavallerie-Regiment der 4. Brigade unter dem Kommando von General Rusescu.

Am 6. August 1920 wurde Karrierediplomat Constantin Hiott zum Sondergesandten und Bevollmächtigten der rumänischen Regierung in Prag ernannt. 

Dr. Karel Baxa war vom 17. November 1921 bis 5. Januar 1937 der erste Präsident des Verfassungsgerichts der Tschechoslowakischen Republik. Sein Sitz war in der Dušní-Straße 17 in Prag, wo auch das Ministerium für Einigung, dh das Ministerium für die Vereinheitlichung der Gesetzgebung und die Organisation der Verwaltung in der Tschechoslowakischen Republik, tätig waren. Dr. Karel Baxa war ein enger Mitarbeiter und Freund von Herrn Juraj Mičura. Er wurde auch durch Heirat mit ihm verwandt Oberstleutnant der Reserve. Aladár II. Ondrejkovič und Fräulein Alžbeta Ličková. Rechtsanwalt Juraj Mičura war im politischen Leben und Freund von Notar Štefan I. Ondrejkovič und Štefan Turba.

Die Mission des britischen Roten Kreuzes konzentrierte sich auch auf die Bekämpfung von Epidemien und die Unterstützung von Kindern. In Kysuce wurden mindestens 100 Brauerei- und Vertriebszentren eröffnet. in Krásne, in Oščadnica, in Turzovka. Die örtlichen Behörden verteilten die Vorräte aus dem Lager Čs RK, das sie der britischen Unterstützungsmission RK aus den Spenden zugeteilt hatten, die die Slowakei nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Ausland erhielt. Dies waren Kleidung, Bettwaren und Krankenhausbedarf für das Krankenhaus in 1.035 Büros für mehr als 4.000.000 CZK. Sie lieferten auch Vorräte aus dem zentralen Geschäft für Kleidung und Lebensmittel der Assistance Mission des britischen Roten Kreuzes, die sich in Zilina befand, wo auch die Familie von Edita Bacherová Milecová (1886–1975) arbeitete, Kulturschaffende und Mitglied des Zentralkomitees des slowakischen Frauenvereins Živena. Sie nahm an der Umstrukturierung der Filiale Čs RK in Žilina teil und war seit 1929 Vorsitzende von Žilina Živena. Quelle: Historical Journal, 56, 3, 2008.

Renaissance Herrenhaus im Dorf Súľov-Hradná. Blütezeit, als er nach Mary Madocsányi Ehefrau von Trencin Grafschaft Gouverneurs Paul Madocsányi (verwandten Familien Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza) gehörte. Empfänge wurden hier abgehalten, kamen die Gäste den ganzen Weg von Budapest. Vor dem Herrenhaus war ein Teich mit einem Brunnen, Fische, Wasserpflanzen. In ihm 1931 zahádzali blieb nach nur einem Sumpf. Ms Madocsániy starb 1894 im Alter von 76 Jahre. Das Herrenhaus von Herrn Vincent Mičura gekauft werden. Korrigierte einige Wände nach unten gezogen. In 1937 von Herrn Micura Herrenhaus in Teile kauften sie zurück.

Burg Sulov im Jahre 1550 spendete das Lineal Sebastián Siriemsis. Er gehörte der Familie, bis er nicht in 1780. Ein Herrenhaus verlassen in der Burg im Jahre 1591 erworben Helena Sirmiensis. Es gehörte zu der Dynastie des 19. Jahrhunderts. Im XIX Jahrhundert war es Charles und Francis Sirmiensis (mehrere Verwandte mit der Familie Ondrejkovics Sandor de Szlavnicza). Nach dem Tod von Louis, Captain von K.u.K Assessor Platz usw. seine Frau verkauft die Villa Bezirksrat und königliche Berater Louis Akaj. Nach der Gründung der Tschechoslowakei erworbenen Vermögenswerte Tatrabanka, von wem sie gekauft Vincent Mičura. Park beiseite, verkauft Zruc alten Häusern Rollen ausverkauft Teil des Landes, behielt Wälder. Nach der Verstaatlichung im Jahre 1948 hatte die Familie Mičura Eigentum zu übertragen, um den Staat. Nach der Rückgabe 1989 Mičura rekonstruieren die Familienvilla.  

Palace von Pfalzgraf Georgius Thurzo, verwandten Familie Ondrejkovič unter anderem Ehe Catherine von Rottal (Tochter von Felizitas Thurzo und Jacob von Rottal) mit Francisco I. Sandor von Szlavnicza in Veľká Bytča.

Ehe des Bezirks Notar Rudolf Mičura und Anna Ondrejkovič auch die Familie bekam in der Familie Beziehung zu den Nachkommen der Familie Thurzo. Die Witwe von Imre Thurzo, 20 jahrigene Kristine Nyári (verwandten Familien Sandor von Szlavnicza), den 21. Juni geheiratet, 1624 für Nicholas Esterházy, der Bytča so gewonnen, für die er von Ferdinand II Liste bekam. Esterházy im Jahr 1862 verliehen Leopold Popper das Herrenhaus und die Burg. Nach dem Ursprung der Tschechoslowakischen Republik kaufte er einen Teil der Wohnsiedlung von JUDr. Martin Mičura.

Ján Milecz (Milec) Anwalt in Zilina *1847 †1901 Necpaly Žilina, Gründer Žilinská Zement Fabrik in Lietavská Lúčka (AKTIONÄR auch JUDr. Martin Mičura), Mutual Magd in Zilina, der Tatra banka, Ružomberok Bausparkasse, etc. Peter V. Rovnianek *1867 Top Hričov †1933 Chicago - Tatra Bank ;

 Lady Muriel Paget in Kysuciach. Der revolutionäre slowakische Nationalrat wurde am 3. November 1918 im Tschad gegründet. Der Vorsitzende wurde ein bekannter Gelehrter, Ferdinand Hirš, die Vizepräsidenten Štefan Beniač und Dr. Robert Poradovsky, die Sekretäre von Jozef Menkyna und Ľudovít Janota. Lokale Nationalkomitees befassen sich seit dem ersten Tag mit dem Leben der Bevölkerung. Frauen, insbesondere die Ehefrauen der Nationalräte und Komitees, organisierten einen freiwilligen Dienst des Roten Kreuzes, um zurückgekehrten, kranken und sozial schwachen Soldaten zu helfen. Die schlimmste Situation war in Turzovka, dem größten und am meisten gestörten Dorf in der Slowakei. Der Arzt, ein Nichtgelehrter in Tornados, und die örtlichen Beamten, der Notar Rudolf Mičura, Jozef Brix, der Priester Točík und Fundarek, der Richtár Michalička und andere, waren damit beschäftigt, Leben zu retten, über Lebensmittel, Kleidung usw. nachzudenken. Turzovka kam dann zu MUDr. Adolf Staneček und seine Frau Marina. Während dieser Zeit haben das tschechoslowakische Rote Kreuz und die Initiative von Dr. Alice Masaryk und Lady Muriel Paget haben an einem der ersten großen Helfer-Events in der Slowakei teilgenommen. Dr. Alica Masaryk war zu dieser Zeit Abgeordneter der Nationalen Nationalversammlung für die Slowakei und auf Vorschlag von MUDr. Ivan Halko, ihr Freund und andere, konzentrierten sich auf Kysuce. Hilfe brauchte am meisten. So kam es, dass Turzovka vor 50 Jahren zum Sitz einer Hilfsmission wurde. Alte englische Chemiker zogen von der Lady Muriel Paget Assistance Mission, die von Miss Maston geleitet wurde, in das Old Pharmacy Gebäude. Die Hilfsaktion musste an zwei Fronten gestartet werden: 

Personál núdzovej nemocnice v Turzovke pri Dlhom Poli. V strede MUDr. Adolf Staneček a Ľudovít Janota.

vybudovaním provizórnej infekčnej nemocnice, ktorú zriadili v budove školy a starostlivosťou o vyhladované a choré deti a ich matky, najmä na kopaniciach. Dni a noci namáhavých služieb v pomocnej misii, starostlivosť o infekciami napadnuté deti - to si vyžiadalo mnoho aj tých najväčších obetí: dňa 30. septembra 1919 umiera na týfus mladá anglická sestra, Margareta McCullum. Onedlho ju 25. októbra 1919 nasleduje aj pani Milka Dudáčková, obetavá dobrovolná pracovníčka misie. Obeťou týfusu sa stáva 13.októbra 1919 aj riaditeľ školy Ignác Ország, ktorý poskytol chorým vojakom pomoc v jeho vlastnej škole. Keď si pripomíname vznik Československého Červeného kríža a jeho päťdesiatročné zdarné účinkovanie, spomeňme si na prvé obete, ktoré vyhasli pri práci na záchrane životov iných. Zdroj: Ľ. Janota, časopis "Zdravie" ročník XXV. November 1969 strany 10 a 11. 

Prezident republiky T. G. Masaryk a minister s plnou mocou pre Správu Slovenska Dr. Martin Mičura v roku 1921 po plavbe na Dunaji parnou vlečnou nákladnou loďou Váh v pristave Bratislava z vojenskej prehliadky v r.1921 v Petržalke Kopčanoch.

Snímok z oslavy 80-tych narodenín Olgy Milecovej v Troch Dvoroch. Zľava stoja československý a slovenský diplomat Dr. Ivan Milec (Milecz de Tarnó), bankár Igor Pietor, Janka Thomka-Markovická, Oľga Kuzmányová, Hela Kohútová, Margita Paulíny-Tóthová, bankár Andrej Bacher, statkár a zeman Ladislav Thomka-Markovický. Zľava sedia Elena Makovická rod. Pivková, Oľga Milecová rod. Makovická a bankár Vladimír Makovický. Na zemi sedia zľava Eda Bacherová rod. Milecová, vysokoškolský pedagóg a lekár MUDr. Ilja Paulíny-Tóth, Anna Pietorová rod. Milecová, Milena Milecová rod. Slezáková, Tatjana Pietorová. Vpredu leží Igor Pietor ml.     

Rímskokatolícky farský Kostol Všetkých svätých vo Veľkej Bytči. Na pamäť renovácie tohoto chrámu, ktorú k sláve Božej a na pozdvihnutie mravnej sily národa previedlo mesto Veľká Bytča v roku 1937, keď bol starostom mesta: Dr. Martin Mičura, minister m. sl., poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky, prezident Vrchného súdu v Bratislave, atď. Jeho námestkami: Michal Fundárek, roľník a Dr. Leopold Deutsch, obchodník.

Frau Milena Milecz (Milecová) geb. Slezáková und Leutnant der Kavallerie Aladár II. Ondrejkovič (pravnuk trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza) von Familie, mit Welscherland Hatte seine Ehemann Dr. Ivan Milecz (Milec) freundlich, familiäre Beziehungen und profesionele (Mutter Olga Makovická, Schwstern Margita Pauliny-Tóth und Olga Kuzmány). Gedreht auf Štbské Pleso aus Jahre 1942 vor ihrer Emigration mit ihrem Ehemann, slowakische Botschafter im Königreich Rumänien und Jugoslawien in die Türkei und dann nach London (mit den Rollen der inländischen Opposition).

Notes:  Bezirksnotar Rudolf Mičura *30.05.1881 Dlhé Pole †02.04.1951 Dlhé Pole  ; JUDr. Milan Mičura Malar Magdin 1921-1997 ; Magdaléna Fábry geb. Vojček 1908-1996 ; Magdaléna Mičurová geb. Sohlmann ; Katarína Ondrejkovičová geb. Malár *1926 †1992 ;

Resourcen: Sidónia Hutárová geb. Haššíková ; Lady Gizelle Kerney geb. Ondrejkovičová ; Oberstleutnant der Panzer Aladár II. Ondrejkovič ; Nitriansky župan a od septembra 1944 minister obrany Stefan Haššik ;  

  

 

 

 

Aktualisiert: 07.07.2020