Pauline Furstin Metternich-Sandor de

Vorbild fur Alle

Pazer Regiment Martin 1945

Mobilisation 1945

Ondrejkovics-Sandor de Szlavnica

Ondrejkovics-S

Magda Ondrejkovics-Sandor de

M.Ondrejkovič

P.Ondrejkovics-Sandor de

ČSPD 1966

Trenčín, Štefanikova 32,(teraz 9) 1943

Valéria Stiglitz Čev.

Gróf

Karoly Stupava

Gráf

Karoly Stupava

Kategorie Historische Stätte

Karoly Stupava

Karoly, Sandorová

www.Ondrejkovics-Sandor.com

LMar.Probst

Ličko

Elisabeth, A.

Bratislava Železná studienka

Freiin Magda Ondrejkovič

1.miesto 200m volný spôsob kraul 1941-1942-1943 vedľa puška Mosin

Greta Lličko 1943

auch Kapiten Alfonz Lošonský

Ritter Kaserne

Prvá liga

Tanja Ondrejkovič

JSŠ Vazovova 4

PAN Union

Min.rep.de France

www.Ondrejkovics-Sandor.com

gratis ausleihen

Trenčín Pribinova 16

Nicht-Zahlung der Miete

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Neben Kuria Slavnica

Slovenská armáda

Honorary rota Sl.Arm.

Anna Sandor de S.

Gaspar Sandor de

Tanja, Pavel

1947 Trenčín Brat

Pavel O.

House Officer

Vladimír Skovajsa

Armade

Arm.Weisenau 1962

Fursterbischofliches Knabenkonvikt

Erholungsheime Vidnava

ČSPD Schule

Ondrejk.1967

Regiment PVOS V.Mýto

prof.Kopeček

Highsch.Vazovova

ČSPD Treffen haben

OL.Družba Kysuca

Hinten Anker Kysuca

Hinten veža vodojemu

Hafen Vukovar 1977

Es war Friden

Die Fabrik Baťa Borovo

Sturmische Jahre kommen

Kysuca Jugoslavia

ČSPD DNL Kysuca

Spomienky na Vukovar-Borovo

Baťa Borovo Villen

Dnes úplne rozstrieľaný

Hotel Baťa Borovo

Baťa hotel Borovo

Sandor von Slavnicza

Schwarzenberg 1934

Dašice Dragonen

Riding Dašice

Von Karl II.

Ondrejkovič

Kommand Position

r.1941 Tatra 57 Sp

Mi.Mileczová

Prem.autokolón.

Alžbeta Ond.

Priama prísne utajená účasť na prípravach gen.Čatloša a pplk.Goliana

kommen aus Krieg

Notär Štefánik

Armored Streitw.1945

Armored Wag.1945

Gen.Ferjenčík

Po návrate z väzenia

Kap.A.Ondrejkovič

Infanteriereg.Mikulov

Jahr 1950 Mikulov

Gen.An.Petrák

2001

Botschaft BDR

Cover Nationalflag

tr.Sohn Bestände

Pohreb 2001

Oberst Ondrejkovič

1928 -2

1928 -3

1928 -4

1928 -5

1928-6

1928 -7

1928 - 8

1928-9

1928 - 10

Kaiser und Konig

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Keiser Leopold I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Lepoldus I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Otto Habsburg, K.Schwarzenberg

Leo, Pelicanus und Bibel in das Wappen Ondrejkovics

In das Wappen Ondrejkovič

V Sišskej katedrále

Lion und Pelikanus

Mitt schützt die Bibel

Za hradbami

Liptovskomarský prepošt

Andreas Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Kurie Ondrejkovics

Erb Ondrejkovics

Ondrejkovics No 13

Canonic

Zipser Kapitel

Ondrej Ondrejkovič Zipser Podhradie

Andreas Ondrejkovicz

Ondrej Ondrejkovič

Zipser Kapitula

Mansions Kanonie

Zipser Kapitel

Domkapitular Temple

Propst Ondrejkovič

Zlatomoravecká agrárna banka

Priev.Farmer's Bank

1928

Chynorany Peoples Bank

Sandor de

Trenčín 1942

Max Ondrejkovič

T.G.M.und K.Viškovský

Standarde Regiment 8

vz.24

Steeplechase

Military Pardubice

Ritter Regiment 8

Nicolae Titulescu

Regiment Furst S.Wenzel

Milit. steeplechase

Shaghya

Verteidigungsminister Fr.Machník

Bauernpartei Riding

Selská jízda

Selská jízda

Dragoner Regiment

TATRA T 72

M.- Akademie

Marine - Akademie

In Fiume Jahr 1916

SMS Reka Otranto

1967 Pilsen

August Jahr 1968

Flak-Artillerie-Regiment

Radar SON 9A

SON 9A Aug.1968

In die Chronik

Mound die Bradlo

Inf. Regiment 11

Konig Karl II.

Ritter Regimenten

Militar.steaplechase

Väter Pferd ?

Shagya 1937

TATRA T-72, OA vz.30

Kavalerie Spähtrupp

Škoda Lt 35

Schnell Division 3, LT-35

von Funfte Eskadrone

Dragon Regiment 11

Furioso

Gróf Ambrózy Palast

Demarkationslinien

Dragoner Regiment 11

Kavaler.Spähtrupp

Miricz Sandor de

Clementine M.

Kňažná Pauline v Paríži

Pauline Metternich

Graf von Szlavnicza

Graf Sandor

Als Wiliam Tell

Moricz Sandor de

Athény Akademia

Sinay Iphigenia

Simon Sinay

Wehrdienst

Furst Schwarzenberg

Vojenská služba

In die Military Buch

Leut.Ondrejkovics-Sandor a Kap.Alfonz Lošonský

Leut.Aladár Ondrejkovics

Tank Regiment von Martin

Kap.Ondrejkovič 1945

Kamandatur Trenčín

Pioneer Regiment

Kpt.Ondrejkovič 1953

Mechanis. Brigade

Faust von Armeé

Schnell Division

Prem.autokolóna

Korps Autopark

Praga AV

Praga Lt 38 1941

Posledná pocta

Letzter Tribut 2001

Panzer Division No 3

via 2001

Armee und Kirche

pohreb

alte Gesetz

Léthé

vor zwei Jahrhunderten

2001

Acheron

Professional Ehrungen

pieta

Oberst Aladár O.-S.

Hlavný slúžny Púchov

Alexander Androvič

Nový spôsob boja

Skauti-spravodajci

Vďakopis

Sokol 1864, z.411a

Vďakopis

Sokol 1864 Zeite 411b

Vďakopis

Sokol 1964 Zeite 412a

Vďakopis

Sokol 1864, Zeite 412b

Direktor Moruzov

Fran.Moravec

Wilh.Canaris

Mihail Moruzov

E.Cristescu

Istv.Ujszászy

d. Eugen Cristescu

Adm.Canaris

Furs.Pauline

R.Metternich

Gefängnis in Pazin

und Festung

Gefängnis in Pazin

Blick aus Zell

Festung und Gäfengnis

Gefängn.Pazin

Durch Abgrund

Mathias Sandor

Flucht durch Meer

Simon Sina

Akad.von Athen

Akad. von Athen

Akademie von Athen

Akademie von Athen

Georg Simon Sinay

Akadem.von Athen

Akademie von Athen

Akademie von Athen

Akademie von Athen

Spoluzakladateľ Dr.Martin Mičura a profesor UK

Jurist Fakultet UK

Leiter für die Teilnahme an odboj 1943/45

Präs.Obersten Gerichtshofs

Dr.Aladár Ondrejkovič und Dr.Martin Mičura

Golden Buch Slowakei

Presidentin von Cs.Rote Kreutz

Alica Masaryk

Dr. Alice Masaryková

Alica Masaryk

Na Bradle

Dr.M.Mičura und TGM.

Zweite von rechts Zeite 102

Golden Book page 222

Golden Book page 223

M.Mičura und T.G.M.

Svatý Václav 1929

Burgmeist. Dr.Karel Baxa

Sankt Wezel Milenium

V katedrále Sv.Víta

Sankt Wenzel 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Capitol town Prag

Primator Karel Baxa

Landen Prezident

T.G.M, ThDr.Šrámek

Auch Dr.Martin Mičura

Pres.Highest.L.Court

Bata Villen Borovo

President des hochsten Gericht

Dr.Martin Mičura

Praha Stará radnica 1936

Primator Dr.Karel Baxa

Gesandte H.E.Ludin

Mičura Villa in 2007

Mičura Villa in Bytča

M. Mičura Feind ?

Demolition Mičura Villen

Villa von Mičura 2008

Min. Dr. Štefan Rais

fur Cs.Nat.soc.Partei

Vater Bürgermeister Baxa

Blanka Sláviková Horn und Tochter Oľga Hodálová

Dieces von Nitra

Erzbischof Karl K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

Návrat loďou

Vor Zusammenbruch Russland

Maltesische Platz

Palast von Ritter Turba

2004

Keglevich, Pressburg

Palast

Graf Keglevich

Palast

Graf Keglevich

Michael Turba

Bojnice Joanes Pálffy

Mělník Fr. Xav. Turba

Vladivostok Jahr 1918

Veľké Bielice

Botta Sanatorium

L.Mednyanszky

L.Mednyanszky

Ondrej Ondrejkovič

Rumen.Bot.

Kaltewasser Wasserfalen

Freiin Magda .

und Magda O.S.-de

Botsch.Rum.

Alžbeta Táňa, Palo

Behind politische zmenami

Paolus Ondr.

Počas normalizácie

Highsch.Vazovova

D.Smokovec 1942

Baroness

Dolné Držkovce

Ondrejkovics.Sand.

Bezirks Hauptmann

Frieden Staub

Sektor 13

Auch Fam.Jesenský

Idilische Zeiten

Villen Baťa Borovo

Jozef Korbel

ing.Tanja Hofmann

MUDr.Tanja Hofmann

Andrej Vrbacký

Zar Father

Bulgarische Zar

Cár otec

Ferdin.Coburg

1844-1921

Filip Coburg

1941

Sekr.von Tzar

Sankt Anton

Horch in 1940-45

Horch

Pilsen 1967

Štúrovo 1919

Automobil Truppe

VÚ 4404 Os.

Ada Kaleh Island

Letzte Exemplar

Extra Klasse

VÚ 5100 Tatra 111

Celý rok natankovaná

Notstromdiesel

PLK 85mm

Reg.PVOS 1968

36 Jahren unter Wasser

Ada Kaleh Romania

Ostrov nad Ohří

Ersteklasse Division

1966-67 Autotruppe

Nebezpečná auch Heute

VÚ 5100 Vys.Mýto

SON 9 und VÚ 5100

Vysoké Mýto 85mm

Prezenčná služba

P.Ondrejkovič 1968

Karlsbad Divsion

Praga V3S PAD

c

21.August 1968

Vzadu teraz rozstrieľaný vodojem

Port Vukovar 77

VÚ 5100 PVOS V.M.

YU Vukovar

Kollisione Situation

Schau in Mohács

Tribune

Regatta Ba Borovo

Verankerung Hafen Vidin

Lom, direkt Hafen

Islanden von Delta D.

Donau Delta

Delta von Donau

Rovina delty D.

Kleine Register

Register Trenčín 1947

Matrika Fehler !?

Immobilien Eigentümer Hodálová

Schäden an Hinterbliebene

Versteck Tod in den 1936

neohlásil na súd dedičský komisár ?!

14 Jahr danach Tot

Námietky Trenčín

Ráz.Hodž.Prib.Štef.

Label Komp.Stiglitz

Label Komp.Stiglitz

Helen Balazsovics

Muhle Veľké Bielice

Kedrovič Mühle

Aktualisiert: 11.03.2024