Juraj Mičura

- Un militant national, avocat (né le 18.11.1851 Dlhé Pole, district Žilina - mort 22/03/1919 in Cieszyn, enterré dans un Dlhé Pole). Père Ján Mičura, sa mère Dorothy, née Kudelčíková. Sidonia épouse, née Rovnianeková (en tant que veuve vécu avec des sœurs de Stefan II. Ondrejkovič).

Viliam Paulíny-Tóth, fils du pasteur protestant, était professeur 1847-1848 au lycée de Kremnica. A cette époque, il a publié le dossier politique "The Age of Freedom". Il était le capitaine du corps des volontaires slovaques. Après 1849, il a travaillé dans les services de ľ État au bureau du comté de Trenčín et en tant que serviteur en chef à Veľká Bytča. Depuis 1853 était le commissaire du comté de Kecskemét. En 1855, il reçut un titre de noblesse après le mariage et il rejoignit le nom de famille de ľ épouse de Vilma Tóth de Tőre et Tóthmegyer, une parente de la famille Anna Ondrejkovič neé Sandor de Szlavnicza par ľ intermédiaire de son père juge du comté de Trencin (Janka Sandor de Szlavnicza, dont le père était Michael Baron Sandor et la mère Anna Kubicza ont épousé János Tóth du diocèse ď Esztergom, marié par une dot considérable).

Le Upper Tatra Bank a été créé en 1884 à Turčiansky Sv. Martin. A sa naissance se dressait, entre autres, la capitale, acquise par mariage William Pauliny-Tóth.

Le diaporama du Dr Martin Mičura avec son père et son oncle Imrich Mičura et son oncle avocat Juraj Mičura.

Vicežupan Koloman Beniczký pokrvne príbuzný trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza, svokra Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča. Trenice sa dotýkali obsadenia miesta riaditeľa Tatra banky a predsedníctva dozorného povereníctva. Pozri Národné noviny XX (1889), č. 43 a 44, kde prebehla kontraverzia medzi vtedajším riaditeľom Tatra banky Rudolfom Krupcom a Matúšom Dulom i Andrejom Halašom. Valné zhromaždenie Tatra banky bolo 26. apríla 1889. Riaditeľom zostal Rudolf Krupec. Za predsedu dozorného povereníctva bol vyvoleny Gyorgy Szmrecsányi, za podpredsedu „proti kandidátovi Matúša Dulu a jeho spoločníkov väčšinou hlasov Koloman Beniczký“. (Zprávu priniesli Národné noviny XX (1889), č. 48.).

Il a couru dans les élections de 1896 au Bytča ungarie conseil provincial avec un programme du Parti populaire catholique. En 1918, membre de la SNC, le signataire de la Déclaration de Martin slov. nacion 30.10.1918.

Rozvetvená notárska rodina Ondrejkovič - Sandor s príbuzenskými väzbami so všetkými významnými šľachtickými rodmi trenčianskej a nitrianskej župy v r.1912. Na snímke je aj Obvodný, neskôr Župný notár Rudolf Mičura s manželkou Annou Mičurovou rod. Ondrejkovič, bytčiansky advokát Juraj Mičura a neskorší minister a prezident Najvyššieho súdu SR advokát JUDr. Martin Mičura. Prvý stojaci vľavo je študent PF v Budapešti, neskorší Okresný náčelník Aladár I. Ondrejkovič, v strede sedí Sp. Da Anna Ondrejkovičová rod. Sandor de Szlavnicza a jej manžel Obvodný notár Stephan I. Ondrejkovič (v trenčianskej župe najúspešnejší organizátor volieb do jej zastupiteľstva), vedľa učiteľka Mária Anna Turba a jej manžel Správca učiteľ Stefan II. Ondrejkovič s ich synčekmi Stephanom III. a Aladárom II. Na snímke je aj so svojou manželkou Máriou rod. Ondrejkovič, nad svojou sestrou aj notár Stefan Turba, neskorší riaditeľ pôšt na Slovensku a mešťanosta Bratislavy. Dolu sú chlapci Jozef Ondrejkovič a Ľudovít Ondrejkovič so svojou sestrou Lenkou. Obaja padli vo Veľkej vojne.  

Il est diplômé de l\'école secondaire à Esztergom, étudie le droit à la faculté de droit de Bratislava. Avocat à Bytča. Co-vie nationale et culturelle dans et autour de Bytča, prax avec lui plusieurs représentants de la vie publique slovaque et culturel (le neveu de Martin Micura, Janko Jesenský, Vladimir Pivko, Jozef Hranec).

Le prêtre Michal Balažovič (familles Turba connexes) né le 16/09/1885 Grande Bielice (le père de Ján Balažovič) est diplômé de l\'école secondaire à Nitra, en 1899-1903, 1903-1907 études théologiques ibid. A été ordonné prêtre en 1908. Kaplan Predmier, Nováky, Bratislava Nové Mesto et Champ Long (à partir 01.07.1914). Le service militaire de 1915 à 1917. Administrateur depuis 1919 à Klatovy N. Ves, 1921 à Stara Bystrica aumônier de 1922 hors service.

Po roku 1918 bolo politické postavenie Mičurovej skupiny významne posilnené sobášom Anny Ondrejkovičovej, dcéry (vnučky trenčianskeho župného sudcu Stefana Sandora de Szlavnicza) najrozvetvenejšej notárskej rodiny Nitrianskej aj Trenčianskej župy s Obvodným notárom Rudolfom Mičurom.

Journal national du 27 novembre 1918. Nouvelle robe slovaque. D’une source fiable, nous apprenons que pour Šariš, le Comes désigné est le Dr Pavel Fábry, avocat et auditeur de la guerre du commandement du district de Buda.

À partir du 12 décembre 1918 à Žilina, dans la villa d\'Edita Bacherová neé Milecová, et de son mari, Andrey Bachera, la banque locale était dirigée par la locale de la Rožmberok Credit banque le gouvernement slovaque.                                

Náhrobný kameň bytčianskeho advokáta Juraja Mičuru a jeho ctenej manželky pani Sidónie Rovnianek v obci Dlhé Pole, okres Žlina.  

Pandémia, španielska chrípka zdecimovala populáciu Európy a sveta na začiatku 20. storočia viac ako 1. sv. vojna v jej závere v r.1918. Neutrálne Španielsko vyšlo s informáciu o epidémii v roku 1918 prvé. Rakúsky lekársky historik Harald Salfellner upozorňuje na možný zdroj chrípky z Číny. Tu v roku 1917 vypuklo onemocnenie dýchacích ciest, ktoré sa po krátkej chorobe končilo zápalom pľúc. So 140 tisícmi čínskych robotníkov, ktorí mali podporovať Britov vo vojne, sa nákaza cez USA dostala do Európy. Nákaza v roku 1918 postihovala vojakov na frontoch, v lazaretoch, zajateckých táboroch aj civilistov. Správy, ktoré domov prinesli čs. légionári a zajatci zo Sibíri poukazujú aj na ďalšiu trasu šírenia španielskej chrípky a škvrnitého týfusu. Po separátnom vystúpení Ruska z vojny 3. marca 1918 mnohí navrátilci Trojspolku zo zajatia v Rusku boli už chorí a po tisícoch umierali. Aj légionári a Hlavný súdny oficiál Gejza Turba priniesli domov okrem potencionálnej nákazy správy a dôkazy s fotografiami početných komunít výhradne bielo zaodetých Čínanov (zaoberajúcich sa živnosťami v službách - vývarovne, práčovne atď.) na železničných staniciach miest pozdĺž celej Transsibírskej magistrály ktorí zo dňa na deň zmizli.       

Lode tiež cez prístavy roznášali po svete pandémiu, ktorá na jeseň priniesla smrť miliónom, ustúpila až po konci prvej svetovej vojnyv r.1918. V roku 1919 sa vrátila. Španielska chrípka doznela až v roku 1920. Ochorelo 500 až 600 miliónov ľudí, tretina svetovej populácie. Odhady smrteľných obetí sa rôznia – od počtu, ako bolo mŕtvych v prvej svetovej vojne 17 miliónov po 100 miliónov. Salfellner odhaduje počet obetí v Rakúsko-Uhorsku na 185-385-tisíc, okolo pol percenta populácie. Vznik a priebeh pandémie španielskej chrípky sa kryje s epidémiami škvrnitého týfusu, ktoré prinajmenšom rovnako postihli vojakov a civilné obyvateľstvo. Na Slovensku až do roku 1921. Štatistické čísla z Veľkej Británie uvádzajú, že počas prvej chrípkovej vlny umrelo desať percent chorých, druhej na jeseň 1918 až dve tretiny a na jar 1919 štvrtina chorých. Pri boji so španielskou chrípkou sa začali uplatňovať opatrenia známe zo súčasnosti. Napríklad v októbrovej vlne v roku 1918, keď vo Viedni úmrtnosť v porovnaní s predchádzajúcimi chrípkami narástla o 300 percent, úrady vyzvali obyvateľov, aby sa vyhýbali kontaktu s chorými. Zatvárali sa školy, divadlá, továrne pracovali v obmedzenom režime. Podobne reagovala Budapešť. Pandémia tragicky postihla aj rodiny Ondrejkovič, Sandor de Szlavnicza a Mičura, keď okrem strát životov ich synov na fronoch nákazou a úmrtím Anny Ondrejovičovej rod. Sandor de Szlavnicza, jej dcéry Anny Mičurovej rod. Ondrejkovič s ešte nenarodeným dietaťom aj advokáta Juraja Mičuru.                          

Le roi Ferdinand Ier de Roumanie

Premières troupes roumaines qui se sont portés à Budapest le soir 3 Août 1919, les trois escadron 6e régiment de cavalerie de la 4e brigade sous le commandement du général Rusescu.

Le 6 août 1920, le diplomate de carrière Constantin Hiott fut nommé envoyé spécial et plénipotentiaire du gouvernement roumain à Prague.

Dr Karel Baxa fut le premier président de la Cour constitutionnelle de la République tchécoslovaque du 17 novembre 1921 au 5 janvier 1937. Son siège se trouvait dans la rue Dušní 17 à Prague, où fonctionnait également le ministère de l\'Unification de la législation et de l\'administration de la République tchécoslovaque. Dr Baxa était un proche associé et un ami de M. Juraj Mičura. Il s\'est également lié à lui par le mariage Premiére lieutenant Aladár II Ondrejkovič et Miss Alžbeta Ličková. L’avocat Juraj Mihura était associé dans la vie politique et ami de notaire Štefan I Ondrejkovič et Štefan Turba.

La mission de la Croix-Rouge britannique s\'est également concentrée sur la lutte contre les épidémies et l\'aide aux enfants. À Kysuciach, au moins 100 brasseries et centres de distribution ont été ouverts. à Krásne, à Oščadnica, à Turzovka. Les autorités locales ont distribué les fournitures provenant de l\'entrepôt de Čs CR, qu\'elles ont confiées à la mission d\'assistance britannique CR à l\'aide des dons que la Slovaquie avait reçus de l\'étranger après la Première Guerre mondiale. Il s’agissait de vêtements, de literie et de fournitures hospitalières pour l’hôpital de 1 035 bureaux, pour un coût supérieur à 4 000 000 CZK. Ils approvisionnaient également le magasin central de vêtements et de nourriture de la mission d\'assistance de la Croix-Rouge britannique, située à Žilina, où travaillait également la famille ď Edita Bacherová neé Milecová (1886-1975), travailleuse culturelle et membre du Comité central de l\'Association des femmes slovaques Živena. Elle a participé à la réorganisation de la succursale de Čs CR à Žilina et, depuis 1929, elle est présidente de Žilina Živena. Source: Journal historique, 56, 3, 2008.

Súľov château en 1550 a fait don de la règle Sebastián Siriemsis. Il appartenait à la famille jusqu\'à ce qu\'il n\'a pas laissé en 1780. Un manoir dans le château en 1591 acquis Helena Sirmiensis. Il appartenait à la 19ème dynastie siècle. Au XIXe siècle, il était Charles et François Sirmiensis (plusieurs parents avec la famille Sandor de-Ondrejkovics Szlavnicza). Après la mort de Louis, la cour d\'évaluateur capitaine de K.u.K etc. sa femme a vendu le conseil de comté de manoir et conseiller royal à Louis Akaj. Après la création de la Tchécoslovaquie actifs acquis Tatrabanka de qui il a acheté Vincent Micura. Parc annulée, Zruc vieilles maisons vendues rouleaux vendent une partie de la terre, les forêts conservées. Après la nationalisation en 1948, la famille avait Micura immobilière transmettre à l\'État. Après la restitution en 1989 Micura reconstruire le manoir de la famille.

Manoir Renaissance dans le village Súľov-Hradná. S\'épanouir quand il appartenait Mária Madocsányi, épouse du gouverneur du comté de Trenčín Paolus Madocsányi (Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza familles apparentées). Réceptions ont eu lieu ici, les clients sont venus à Budapest. Avant le manoir était un bassin avec une fontaine, poissons, plantes aquatiques. En 1931, il est resté après seulement un marécage. Mme Madocsányi est mort en 1894 à l\'âge de 76 ans. Mansion acheté par M. Vincent Mičura. Correction, certains murs rasés. En 1937, le manoir après parties M. Mičura acheté.

Palais de Palatine Georgius Thurzo, relatif, famille Ondrejkovič mariage, entre autres, Catherine von Rottal (fille de Felizitas Thurzo et Jacob von Rottal) avec Francisco I. Sandor de Szlavnicza in Veľká Bytča. 

Mariage  de District notaire Rudolf Mičura et Anna Ondrejkovič aussi la famille sont entrés dans la relation familiale avec les descendants de la famille Thurzo. La veuve de Imre Thurzô, vingt ans Kristine Nyári (familles liées Sandor de Szlavnicza), 21 Juin marié, 1624 Nicolas Esterházy, qui a gagné ainsi Bytča, pour lequel il a obtenu de la liste Ferdinand II. Esterházy en 1862 a prêté à Leopold Popper le manoir et le château. Après ľ origine de la République tchécoslovaque, il a acheté une partie du lotissement de JUDr. Martin Mičura.
                                
Littérature: Podrimavský, M.: Parti national slovaque dans la seconde moitié 19.century. Ba 1983, art. 151; Histoire de la Slovaquie quatrième Ba 1986, s.198; Nécrologie: Nac. gazette, 50, 04/12/1919, p. 5; horizon juridique, 2,1919, n ° 1-3, p. 27-28; Archives BiO MS (extrait du registre) . Slovaquie Encyclopédie de A à Z, JUDr. Ján Mikula «soulèvement avec la légende« le lieutenant-colonel. Aladár II. Ondrejkovič ; Sidonia Hutárová ; Kerney Gizelle ;

Ján Milecz (Milec) observée en *1847 Žilina1901 Necpaly, oi fondateur de Žilina en ciment Lietavská Lúčka, aides mutuelles à Žilina (c\'était aussi le actionnaires JUDr. Martin Mičura), dans le Haut Tatra banka, Ružomberok Loan Association etc Peter V. Rovnianek *1867 Horný Hričov1933 à Chicago - Tatra banka 

Lady Muriel Paget à Kysuce. Le Conseil national révolutionnaire slovaque a été établi au Tchad le 3 novembre 1918. Le président est devenu un érudit renommé, Ferdinand Hirš, les vice-présidents Štefan Beniač et le Robert Poradovsky, les secrétaires de Jozef Menkyna et Ľudovít Janota. Les comités nationaux locaux s’occupent de la vie de la population depuis le premier jour. Les femmes, en particulier les épouses des conseils et comités nationaux, ont organisé un service volontaire de la Croix-Rouge pour aider les soldats de retour, malades et socialement faibles. La pire situation a été constatée à Turzovka, le village le plus vaste et le plus perturbé de Slovaquie. Le médecin, un non-érudit dans les tornades, et les responsables locaux, le notaire Rudolf Mičura, Jozef Brix, les prêtres Točík et Fundarek, major Michalička et d’autres étaient en train de sauver des vies en considérant nourriture, vêtements, etc. Turzovka est ensuite venu à MUDr. Adolf Staneček et son épouse Marina. Au cours de cette période, la Croix-Rouge tchécoslovaque et l’initiative du docteur Alice Masaryk et Lady Muriel Paget ont fait l’un des premiers grands événements d’aide en Slovaquie. Dr. Alica Masaryk était à ce moment-là député de l\'Assemblée nationale nationale pour la Slovaquie et sur proposition de MUDr. Ivan Halko, son amie et d’autres, ont concentré leurs activités sur Kysuce. Besoin d\'aide le plus. Ainsi, il y a à peine 50 ans, Turzovka est devenue le siège d\'une mission de secours. De vieux chimistes anglais ont quitté la Mission d\'assistance Lady Muriel Paget, dirigée par Mlle Maston, pour s\'installer dans le bâtiment Old Pharmacy. L’action auxiliaire devait être lancée sur deux fronts:

Personál núdzovej nemocnice v Turzovke pri Dlhom Poli. V strede MUDr. Adolf Staneček a Ľudovít Janota.

vybudovaním provizórnej infekčnej nemocnice, ktorú zriadili v budove školy a starostlivosťou o vyhladované a choré deti a ich matky, najmä na kopaniciach. Dni a noci namáhavých služieb v pomocnej misii, starostlivosť o infekciami napadnuté deti - to si vyžiadalo mnoho aj tých najväčších obetí: dňa 30. septembra 1919 umiera na týfus mladá anglická sestra, Margareta McCullum. Onedlho ju 25. októbra 1919 nasleduje aj pani Milka Dudáčková, obetavá dobrovolná pracovníčka misie. Obeťou týfusu sa stáva 13.októbra 1919 aj riaditeľ školy Ignác Ország, ktorý poskytol chorým vojakom pomoc v jeho vlastnej škole. Keď si pripomíname vznik Československého Červeného kríža a jeho päťdesiatročné zdarné účinkovanie, spomeňme si na prvé obete, ktoré vyhasli pri práci na záchrane životov iných. Zdroj: Ľ. Janota, časopis "Zdravie" ročník XXV. November 1969 strany 10 a 11.

Prezident republiky T. G. Masaryk a minister s plnou mocou pre Správu Slovenska Dr. Martin Mičura v roku 1921 po plavbe na Dunaji parnou vlečnou nákladnou loďou Váh v pristave Bratislava z vojenskej prehliadky v r.1921 v Petržalke Kopčanoch.

Snímok z oslavy 80-tych narodenín Olgy Milecovej v Troch Dvoroch. Zľava stoja československý a slovenský diplomat Dr. Ivan Milec (Milecz de Tarnó), bankár Igor Pietor, Janka Thomka-Markovická, Oľga Kuzmányová, Hela Kohútová, Margita Paulíny-Tóthová, bankár Andrej Bacher, statkár a zeman Ladislav Thomka-Markovický. Zľava sedia Elena Makovická rod. Pivková, Oľga Milecová rod. Makovická a bankár Vladimír Makovický. Na zemi sedia zľava Eda Bacherová rod. Milecová, vysokoškolský pedagóg a lekár MUDr. Ilja Paulíny-Tóth, Anna Pietorová rod. Milecová, Milena Milecová rod. Slezáková, Tatjana Pietorová. Vpredu leží Igor Pietor ml.      

Rímskokatolícky farský Kostol Všetkých svätých vo Veľkej Bytči. Na pamäť renovácie tohoto chrámu, ktorú k sláve Božej a na pozdvihnutie mravnej sily národa previedlo mesto Veľká Bytča v roku 1937, keď bol starostom mesta: Dr. Martin Mičura, minister m. sl., poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky, prezident Vrchného súdu v Bratislave, atď. Jeho námestkami: Michal Fundárek, roľník a Dr. Leopold Deutsch, obchodník.

Milena Mileczová

Mme Milena Milecz (Milecová) du genre. Slezáková et lieutenant cavalerie Aladár II. Ondrejkovič (pravnuk trenčianskeho župného sudcu Stephana Sandora de Szlavnicza) famille, qui avait avec elle le Dr mari Ivan Milecz (Milec) des relations d\'amitié, de famille etprofessionnelle (mère, Olga Makovická, soeur Margita Pauliny-Tóth et Olga  Kuzmány). Image de la balle à la Serbie, avant 1942 à son mari et de l\'émigration, l\'ambassadeur de Slovaquie dans le Royaume de Roumanie et la Yougoslavie vers la Turquie, puis à Londres (avec les tâches de l\'opposition interne).

Notes: District notary Rudolf Mičura *30.05.1881 Dlhé Pole †02.04.1951 Dlhé Pole  ; JUDr. Milan Mičura Malar Magdin 1921-1997 ; Magdaléna Fábry gen. Vojček 1908-1996 ; Magdaléna Mičurová gen. Sohlmann ; Katarína Ondrejkovičová gen. Malár *1926 †1992 ;

Ressources: Sidónia Hutárová neé Haššíková ; Lady Gizelle Kerney neé Ondrejkovičová ; Lt. colonel Aladár II. Ondrejkovič ; Nitriansky župan a od septembra 1944 minister obrany Stefan Haššik ;   

 

 

 

 

Mise à jour: 09.07.2020