Pauline princess Metternich-Sandor de

Exemplary vor all

Tank regiment Martin 1945

Mobilisation 1945

Ondrejkovics-Sandor de Szlavnica

Ondrejkovics-S

Magda Ondrejkovics-Sandor de

M.Ondrejkovič

P.Ondrejkovics-Sandor de

ČSPD 1966

Trenčín, Štefanikova 32, (teraz 9)1943

Valéria Stiglitz Čev.

Gróf

Karoly Stupava

Gróf

Karoly Stupava

Karoly - Sandor

Karoly Stupava

Karoly, Sandorová

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Li.Mar.Provost

Ličko

Elisabeth, A.

Bratislava Železná studienka

Lady Magda Ondrejkovič

1.miesto 200m volný spôsob kraul 1941-1942-1943 vedľa puška Mosin

Greta Ličko 1943

and captain Alfonz Lošonský

Riding Barracks

Prvá liga

Tanja Ondrejkovič

JSŠ Vazovova 4

PAN Union

Min.rep.de France

www.Ondrejkovics-Sandor.com

free rent

Trenčín Pribinova 16

Non-payment of rent

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Next Mansion Slavnica

Slovenská armáda

Honorary rota Sl.Arm.

Anna Sandor de S.

Gaspar Sandor de

Tanja, Pavel

1947 Trenčín Brat

Pavel O.

House Officer

Vladimír Skovajsa

Army

Arm.Vidnava 1962

Bývalý chlapčenský seminár

Convalescent Vidnava

ČSPD School

Ondrejk.1967

Regiment PVOS V.Mýto

prof.Kopeček

High Sch.Vazovova

ČSPD meetings have

OL.Družba Kysuca

Rear anchor Kysuca

Vzadu veža vodojemu

Port Vukovar 1977

Was peace

Factory Baťa Borovo

Kysuca Yugoslavia

ČSPD DNL Kysuca

Spomienky na Vukovar-Borovo

Baťa Borovo Villas

Dnes úplne rozstrieľaný

Hotel Baťa Borovo

Baťa hotel Borovo

Sandor of Slavnicza

Schwarzenberg 1934

Dašice dragons

Riding Dašice

Of Carol II.

Ondrejkovič

Command position

r.1941 Tatra 57 Sp

Mi.Mileczová

Prem.autokolón.

Alžbeta Ond.

Priama prísne utajená účasť na prípravach gen.Čatloša a pplk.Goliana

Disk.come of war

notary Štefánik

Armored char.1945

Armored char.1945

Gen.Ferjenčík

Po návrate z väzenia

captain A.Ondrejkovič

Infantry reg.Mikulov

Year 1950 Mikulov

gen.An.Petrák

2001

Embassy BDR

Cover national flag

fait.son stocks

Pohreb 2001

col.A.Ondrejkovič

1928 -2

1928 -3

1928 -4

1928 -5

1928-6

1928 -7

1928 - 8

1928-9

1928 - 10

Imperator and king

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Emperor Leopold I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Lepoldus I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Otto Habsburg, K.Schwarzenberg

Lev, pelicanus and bibel in coat of Arms Ondrejkovics

In coat of arms Ondrejkovič

V Sišskej katedrále

Lion and pelicanus

mitt protects the Bible

Za hradbami

Liptovskomarský prepošt

Andreas Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Curia Ondrejkovics

Erb Ondrejkovics

Ondrejkovics No 13

Canonic

Spis chapter

Ondrej Ondrejkovič Spišské Podhradie

Andreas Ondrejkovicz

Ondrej Ondrejkovič

Spiš.Kapitula

Mansions canonry Mansions Kanonie

Spiš charper

Capitular Temple

Provost Ondrejkovič

Zlatomoravecká agrárna banka

Priev.Farmer's Bank

1928

Chynorany Volks Bank

Sandor de

Trenčín 1942

Max Ondrejkovič

T.G.M.and K.Viškovský

Standarde Rregiment 8

vz.24

Steeplechase

Military Pardubice

Dragon regiment 8

Nicolae Titulescu

Regiment Prince S.Václav

Milit. steeplechase

Shaghya

Defense Minister Fr.Machník

Farmers Riding

Selská jízda

Selská jízda

Dragon regiment

TATRA T 72

M.- Academy

Marine - Academy

In Fiume year1916

SMS Reka Otranto

1967 Pilsen

year 1968 august

anti-aircraft artillery regiment

Radar SON 9A

SON 9A Aug.1968

The Chronicle

Mound the Bradlo

Inf. regiment 11

King Carol II.

Dragon regiments

Militar.steaplechase

Fathers horse ?

Shagya 1937

TATRA T 72, OA vz.30

Cav. control squad

Škoda Lt 35

Rapid divizion 3, LT-35

Of fifth eskadron

11 Dragon regiment

Furioso

Gróf Ambrózys palace

The Green Line 39

Dragon regiment 11

Cavaler.scout trupp

Moricz Sandor de

Clementine M.

Kňažná Pauline v Paríži

Pauline Metternich

Count of Szlavnica

Count Sandor

As Wiliam Tell

Moricz Sandor de

Athény Academy

Sinay Iphigenia

Simon Sinay

Military service

prince Schwarzenberg

Vojenská služba

In the Military book

leut.Ondrejkovics-Sandor a capt.Alfonz Lošonský

leut.Aladár Ondrejkovics

Panzer Regiment of Martin

cap.Ondrejkovič 1945

Comand Trenčín

Pioneer Regiment

Cap.Ondrejkovič 1953

Mecanicle brigade

Power stroke army

Rapid division

Prem. autokolana

Corps autopark

Praga AV

Praga Lt 38 1941

Posledná pocta

Last tribute 2001

Rapid division No 3

via 2001

Army and religion

pohreb

ancient law

Léthé

two centuries ago

2001

Acheron

Professional honors

pieta

col. Aladár O.-S.

Hlavný slúžny Púchov

Alexander Androvič

Nový spôsob boja

Skauti-spravodajci

Vďakopis

Sokol 1864, p.411a

Vďakopis

Sokol 1864 page 411b

Vďakopis

Sokol 1964 page 412a

Vďakopis

Sokol 1864, page 412b

Director Moruzov

Fran.Moravec

Wilh.Canaris

Mihail Moruzov

E.Cristescu

Istv.Ujszászy

d. Eugen Cristescu

adm.Canaris

Prin.Pauline

R.Metternich

The prison of Pazin

and fort

The prison in Pazin

View from cell

Fort and prison

Prison Pazin

Direct gorge

Mathias Sandor

Escape direct sea

Simon Sina

Acad.of Athens

Acad. of Athens

Academy of Athens

Academy of Athens

Georg Simon Sinay

Academ.of Athens

Academy of Athens

Athens Academy

Academy of Athens

Spoluzakladateľ Dr.Martin Mičura a profesor UK

Fakulty of Law UK

Head of participation in odboj 1943-45

Prez.of Supreme Court

Dr.Aladár Ondrejkovič end Dr.Martin Mičura

Slovak gold book

presidentin of Cs.Red Kreutz

Alica Masaryk

Dr. Alice Masaryková

Alica Masaryk

Na Bradle

Dr.M.Mičura and TGM.

Second of right page 102

Golden Book page 222

Golden Book page 223

M.Mičura and T.G.M.

Svatý Václav 1929

Mayor Dr.Karel Baxa

Saint Václav Milenium

V katedrále Sv.Víta

Saint Václav 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Dr.Martin Mičura

Milenium 1929

Hauptstadt Prag

Primator Karel Baxa

Landes president

T.G.M, ThDr.Šrámek

Too Dr.Martin Mičura

Pres.Highest.L.Court

Baťa villas Borovo

President Najvyšš.súdu

Dr.Martin Mičura

Praha Stará radnica 1936

Primator Dr.Karel Baxa

Envoy H.E.Ludin

Mičura villa in 2007

Mičura villa in Bytča

M. Mičura enemy ?

Demolition Mičura villas

Villa of Mičura 2008

Min. Dr. Štefan Rais

for Cs.Nat.soc.Party

Father Mayor Baxa

Blanka Sláviková Horn and daughter Oľga Hodálová

Dieces of Nitra

Erzbishop Carolus K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Dolné Držkovce K.

Návrat loďou

before collapse Russia

Maltas square

Palace knight Turba

2004

Keglevich, Bratislava

Palace

count Keglevich

Palace

Count Keglevich

Michael Turba

Bojnice Joanes Pálffy

Mělník Fr. Xav. Turba

Vladivostok year 1918

Veľké Bielice

Botta Sanatorium

L.Mednyanszky

Ondrej Ondrejkovič

Roman.amb.

Cold waterfalls

Lady Magda .

and Magda O.S.-de

Ambass Ro

Alžbeta Táňa, Palo

Before politic zmenami

Paolus Ondr.

Počas normalizácie

High Sch.Vazovova

D.Smokovec 1942

Baroness

Dolné Držkovce

Ondrejkovics-Sand.

District Governor

Peace vor dust

Sektor 13

Too fam.Jesenský

peace

Villas Baťa Borovo

Jozef Korbel

ing.Tanja Hofmann

MUDr.Tanja Hofmann

Andrej Vrbacký

Czarevitch father

Bulgarian czarevitch

Cár otec

Ferdin.Coburg

1844-1921

Filip Coburg

1941

Sekr. to Tzar

Saint Anton

Horch in 1940-45

Horch

Pilsen 1967

Štúrovo 1919

Automobile troops

VÚ 4404 Os.

Ada Kaleh Island

Lest of the many

Extra class

VÚ 5100 Tatra 111

Celý rok natankovaná

Emergency diesel

PLK 85mm

Reg.PVOS 1968

36 years under water

Ada Kaleh Romania

Ostrov nad Ohří

prvosledová division

1966-67 Autotroop

Nebezpečná too today

VÚ 5100 Vys.Mýto

SON 9 and VÚ 5100

Vysoké Mýto 85mm

Prezenčná služba

P.Ondrejkovič 1968

Karlsbad divsion

Praga V3S PAD

2x30mm

21.August 1968

Vzadu teraz rozstrieľaný vodojem

Port Vukovar 77

VÚ 5100 PVOS V.M.

YU Vukovar

Kleshes situation

Look to Mohács

Tribune

Regatta Ba Borovo

anchorage of port Vidin

Lom, directly port

Islands of delta D.

Delta of Danube

Delta of Danube

Next port Izmail

Small register

Register Trenčín 1947

Matrika mistake !?

Real estate owner Hodálová

Damage survivors

hiding death in the 1936

neohlásil na súd dedičský komisár ?!

14 years after dead

Námietky Trenčín

Ráz.Hodž.Prib.Štef.

Label Comp.Stiglitz

Label Comp.Stiglitz

Helen Balazsovics

Mill Veľké Bielice

Mill of Kedrovič

Updated: 11.03.2024