Andreas Ondrejkovicz (Ondrej Ondrejkovič)

Titular Provost of Liptovská Mara

                          

Bearing, which holds the provost ThDr. Andreas Ondrejkovicz located in the Spiš chapter, patronage, church dignitary (born the year of our Lord *1621, in the village Spišská Štiavnica district Spiská Nová Ves - died on † 02.09.1697 in the town Spiš Podhradie - Spiš Chapter). Came from a yeoman family. The bearing of the provost is in the Spiš Chapter. 

On † June 21, 1621 was executed at the Old Town Square in Prague *1566 Ján Jessenius from Turčiansky Jeseňov (Johannis Jessenii a Jessen, he also studied at the University of Siena, Tuscany), in multiple relative of family Ondrejkovič. On 2. september 1567 was in the Castle Lietava born Geogius VII. Thurzo, †24. December 1616 in the Bytča. Armorial deed family Ondrejkovics from 1622 (Banská Bystrica Capt l ..). Kempelen ; The Spiš Chapter and  the Paneurope Union in the year 2005.

From the will of the palatine of Juraj Thurzo, the indivisibility of his property was revealed, so they were left to one heir and, in the case of his premature death, the testament retained the principle that did not allow the possessions to be shared; In the sense of the palatine testament, in 1626 a composorate of Orava was also built.

 

 Canonic house of the titular Liptov-Mara provost Andreas Ondrejkovicz

The Sandor de Szlavnicza family acquired part of Thurzo\'s property by marrying Francis Sándor de Szlavnicza with Katarína von Rottal, daughter of Felizitas Thurzo de Bethlenfalva and Jacob Barón von Rottal. Ferenc I. Sandor de Szlavnicza his wife Katharina baroness von Rottal † 1638 (her parents were Johann Jacob von Rottal † 1622 and Maria Felicia Thurzo de Bethlenfalva † 1624).   

Tombstone of the titular Liptovskomarský provost Andreas Ondrejkovicz in the Spiš Chapter in the year 2005

The bearing of Andreas Ondrejkovicz and inscription under entry to Canonic house of Andreas Ondrejkovicz

Canonic mansion of the provost Ondrejkovič Andrew (Andreas Ondrejkovicz) in Spiš Canonry, the state in spring 2005

 The bearing of Andreas Ondrejkovicz and inscription an the Canonic house No 13 of Andreas Ondrejkovicz

The tombstone of Liptovskomarský provost Andreas Ondrejkovicz in the year 2005

Georgius Lippay (George), Archbishop of Esztergom, Primate of Hungary and the related genus Ondrejkovics died on January 3rd year of our Lord 1666.

Praenobilis et Generosus Dominus Casparus Sandor de Slaunicza, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Praesidii Selliensis Capitaneus Tyrnaviae  † 24. Mai 1673 in the fight against Turks.


Members of the family Ondrejkovič fought in the battle 11 to 12 September 1683 in Vienna on the Catholic side. Even in 1943 it claimed to gracious Miss Elizabeth Ličko against her fiance First lieutenant cav. Aladár Ondrejkovič colleagues and friends (eg. Mgr. Fritz L.) of Member of the Slovak Parliament Count János Esterházy and with to the Catholic religious orientation of his parents.

Dignified sir Mikolaus Ondrejkovič, cantor in the small town Dechtice in the years 1686-88.  Martin František Martinkovič was parson of the Dechtice in the years 1674-1682 (10.02.1675-06.02.1682), teologic studies finished in the year 1652. In this year was parson in the Malé Topolčany, where in the year 1657 performed canonic visitation Andreas Szily. In the protocol od he noticed, that have 31 years and in the vicarage was five years. In the 24.april 1663 was parson in the Hlohovec. In the 14.march was in the Germans (Partisans) Ľupča first catolic parson after notice to the exile vor evangelic senior Šimon Frivaldský, realisated with provost JurajBársonyi, who of evangelics take away both churchs - one of the squar, second of the suburb.

Of here was 10.februar 1674 appointed to catolic parson to the Dechtice. Here was to 6.februar 1683, in the years 48-57 sis live. Of the 21.april came to the parson in the Dolné Orešany, where was to the year 1694.


Bishop Joanes Szily (1777-1799) established in the Szombathely grammar school St. Norbert. Major Szily Anton, RK, 73.bis 86. Promotion in the years 1809-1810. Administrator Roman Catholic parish of St. Stephan Piešťany in 1778-1780 was Ignatius Mihalovics. Dominus Vilhelm Szecsányi, canonic of Esztergom, dean and parish priest in Prašice, became a priest in the Great Topoľčany (1890: 61).
 

 

ThDr. Ondrej Ondrejkovič (Andreas Ondrejkovicz) completes his studies Doctor of Theology in Trnava. Subsequently, he was a priest in Zehra. In 1659 he was appointed canon of Spis. In the years 1661-1669 he was the dean of the Chapter and in 1675 became titular Liptov - Mara provost. 

 

 

Provost, squire, patron ThDr. Ondrej Ondrejkovič organizationally and financially supported not only save the artistic treasures, but also new art works of high artistic value. He gave example renovate precious wall paintings from the 14th to the 16th century in the church   

 

 

in the Zehra, where in 1656 was built the early baroque main altar. In 1673 he donated to the church in the Liptov Mara pulpit, where in 1677 he built the side and in 1978 the main altar. In Spis the Chapter took care of the restoration of the oldest object rotunda Virgin Mary and St. Valentine restored and complete the house and put the canons make your own gravestone.


Recollection Franciscans to Humenné already want to return and according to contemporary reports, decided to head to Stropkov. Along the way, however, they fell Rusyn bandits who robbed a pair of horses and clothes. In 1676, Humenné monastery burned Thököly insurgents. Into captivity got guardian Georgius Kulcsar and his vicar Gerard Kecskemeti. Religious tied and thus under constant flogging, done in Kosice, where remained in captivity until payment of ransom. The following incidents reported guardian Leonard Ondrejkovič in its Report of 1691. 

Desivý stredoveký tzv. Caraffov žalár v Prešove, kde kat mimoriadneho súdu cisárskeho generála Antónia Caraffu v beštiálnej vyšetrovacej tortúre umučil žeravým železom na smrť priameho predka autora vysokého hodnostára Zvolenskej stolice magnáta Juraja Radvansky z Radvane a Sajókazy. Na Caraffov príkaz mu po smrti 18. apríla roku Pána 1687 kat odťal pravicu aj hlavu a mŕtve zmučené telo bolo neslýchane zversky zhanobené.  

 

Prešovské jatky 16. februára 1687 do 12. septembra 1687. Popravy vážených evanjelikov sa konali: 5. a 22. marca, 16. apríla, 6. a 14. mája a 12. septembra r. 1687. Dňa 18. apríla roku Pána 1687 zahynul na mučidlách autorov priamy predok magnát Juraj Radvanský z Radvane. Jeho telo bolo rozštvrtené a rozvešané na háky s pozostatkami ďalších 24 popravených na štyroch cestách z Prešova na šibeniciach. Ich odťaté hlavy boli narazené na kované hroty, pribité klincami na koly a vystavené vedľa nich na výstrahu všetkým.            


 

Guardian Ondrejkovič left a message on the state of the church from 1692, according to which " the Church of sanktuáriom is currently good, partly due diligence floor, but mainly because of the assistance Moust illustrissima Domina founder, who takes care of building the church was built a large altar, the organ donated 100 florins and the remainder being helped ". Anti-Habsburg uprisings represented a period of time Franciskans town full of uncertainty and danger, the Humenné never for a long time have not left. From the year 1531 we know the names of the superior monastery. On 5 July 1725, Mary Countess Perenyi gave the monastery 400 gold coins to the Gvardian Peter Róll and the monks Bruno Mesko and Hipolito Martiri. Franciscan Monastery in 1760 Dr. Michael Vály (a relative of Sandor de Szlavnicza and Perényi) donated a mine in Kremnica. Source: Short, Franciscans in Humenne until the end of the 18th century. Adrián Džugan. 

 

Výpoveď šľachtica z roku 1709. ...vek životných podmienok sa začal zhoršovať - a to platí aj pre časť šľachty - potom sa stali neznesiteľnými pre zraniteľné vrstvy spoločnosti, ktoré obrátili sa proti vojne a chceli ju skončiť. Prípad opísaný nižšie, zaznamenaný v správe o výsluchu z konca roku 1709, nebol v posledných rokoch vojny ojedinelým javom. Väzeň, šľachtic Juraj György Ondrejkovics zo Spiša, vypovedal, že roľníci v župe Saros prechádzajú cez Gölnic k nepriateľovi a povzbudzujú Nemcov, aby „len prišli, porazili niekoľko falusov, pomôžu zabiť kurucov“. Svedectvo šľachtica Juraja Ondrejkoviča dokazuje vážne sociálne problémy. Hospodárska situácia obyvateľstva je znepokojujúca. Krízové javy sa prejavili nielen v daňových a finančných záležitostiach, ale aj vo výrobe a obchode. Vieme, že v ťažbe a ...Zdroj: Szatmárnémeti konferencia (Nyíregyháza, 2003). 


Orechó (Alsó). Par. ant. erecta Anno 1781. Ecclesia S. Stephanum R. H. Parochus. D. Samuel Andrejkovics, Infirmarius Districtualis.

 

Mayors of Kapitulská Street in Nitra: 1699-1700 Stefan Baranyi, 1751-1753 Jozef Protivinszky, 1890 Ján Ondrejkovič, 1890-1891 Stefan Plathy.

 

Gróf Stephan Illésházy, dedičný trenčiansky a liptovský župan, konfesne aj záujomovo prepojený s trenčianskou vetvou rodiny Sandor de Szlanicza sa narodil v Bratislave * 30. apríla 1762.   

 

Priest of Banská Bystrica diocese catolic priest Carolus Pravoticzky, spiritual ministry at parish Čabradsky Vrbovok from 14 August 1779 to 22 April 1782. Spiritual ministry at parish Hokovce from 22 April 1782 to † 30 March 1803.

             

(1) Paulus Andrejkovits (Ondrejkovics) and wife of Catharina Pravoticzky. Their son was Petrus Ondrejkovics (Andrejkovics, Ondrejkovits) * baptism in Bánovce nad Bebravou 23.05.1804, his baptized parents were Joannes Dubniczky (the oldest noble family of the Trenčín county) and Anna Morvay.

Military Almanac No XVI for year 1805:  Hussar Regiment No 6, Hadik Andreas, Staff: Brandeis in the Bohmen. Blankenstein, Ernst. First-Lieutenant Johannes Ondrejkovits, Ober-Lieutenant Zaborzky (Casp.) Ober-Lieutenant Bernolák (Ignatia amara), Unter-lieutenant Bossanyi (Joh.), Révay (Bar. Georg.) ; Hussar Regiment Erdödy Johann in the year 1783 Unter-lieutnant Josephus Sandor de Szlavnicza, staff : Essegg in Slavonien. 

Militär Almanach Nro. XX. fur das Jahr 1810 Husársky regiment č. 6, Blankenstein Ernst. Štáb: Rzeszow in Galicien. Seconds-Rittmeister Ondrejkovits Job., Farkas Georg., Revay Baron Georg., Ober-Lieutenants. Keglevits Graf Alex., Zapary Graf Mich., Bossanyi Joh.            

Ungar. I. R. No 51 Staff : Muhlbach in Siebenb.  Gyulai, Franz, Spleny, Gabr. Unter-Lieutenant  Sandor (Paul.) ; The year 1814 Hussar regiment  No 10 Stipsicz Jos.  Friedrich Wilhelm III., König von Preußen. Premier-Rittmeister Adalbert Sandor v. Slavnicza;  I.R. No 51 the year 1814 Hauptmann Sandor (Paul); Hussar regiment No 5 the year 1814 Premier-Rittmeister Carl Sandor ; Militär Schematismus for years 1815-24, Hussar regiment No 7 Lichtenstein Johann, saff in Vukovar of Slavónia, Second-Ritmeister Michael Sandor v. Slavnicza; Beym Iten Szekler GIR. No 14 year 1824 Sandor Greg. wurde Cadet ;


D. Joannes Domaniczky - priest serving in the Diocese of Nitra, was a priest in the parish: Jasenica, before the year 1836.

 

A.R.D. Elias Pravoticzky *1768 (a relative of the Ondrejkovič family) was a catholic priest of the Nitra Diocese. In the year 1791 he was consecrated and in 1836 he was a pastor in the parish of Velké Bielice. Member of Learned Slovak Manufacturing † 1839 Veľké Bielice.   

 

The tombstone of related with family Ondrejkovics, District notary of the Dolné Držkovce Pavol Kmeťko, father of first Slovakian archbishop ThDr. Karol Kmeťko.


Virtual view of the Cathedral of St. Martin in Pressburg in the late nineteenth century, which dealt with church judge Joannes Ondrejkovič (Ondrejkovics) last ecclesiastical court with heretics in Hungary. 

Dňa 01.11.1822 sa narodil v obci Horná Mičiná pri Banskej Bystrici v Zvolenskej župe evanjelický kňaz Augustín Horislav Krčméry. 

Abandoned mansion of family Beniczky in Dolná Mičiná 6 km from Banska Bystrica currently. Vicecomes of Zvolen County Thomas Beniczky bought a house No.22 (25) on the square in Banska Bystrica in the year 1656 from Palatine Paul Pálffy. Family Beniczky was by blood and multiple property-linked to gender Sandor de Szlavnicza. This confirms marriage Sigmund Sandor de Szlavnicza and Maria Beniczky *08.08.1814 Tótgyörk †23.07.1882 Tótgyörk, but the marriage concluded by Stephanus Sandor de Szlavnicza *08.23.08.1756 Uhrovec and Theresa Beniczky, son of Paul III. Sandor and Anna Dóbay. Sons: Thomas, Michael and Ladislav. Siblings: László, Michael, Paul IV, Charles, Louis and Barbara. Municipalities Upper and Lower Mičiná during the existence undergone a complicated development and family were landowners Beniczky, who held hereditary office of Zvolen county council and the county seat of Banská Bystrica, the meaning becomes the center of Zvolen county.


In Horná Mičiná housed the family Ondrejkovič (from the late 19th century cousin by marriage of the genus Sandor de Szlavnicza), whose member Max von Ondrejkovič was the owner of a chain of unique house on the square in Banská Bystrica.


 

Neosolii Schola Capitalis. Director.  D. Maximilianus Ondrejkovits, Senator, et I. Com. Zolien. T. I. Assessor.

 

István Ivánka and his wife Anna Zsittnyan, Bánovce nad Bebravou the year 1845. Ctenou pani matkou Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča bola Antónia Zsittnyan.

 

Adela Ostrolúcka (* 31. marec 1824 Ostrá Lúka † 18. marec 1853, Viedeň), priateľka Ľudovíta Štúra bola vzdelaná šľachtická dcéra. Tak isto ako jej príbuzná, matka Správcu učiteľa Stefana II. Ondrejkoviča Anna Sandor de Szlavnicza bola prapravnučkou významného predstaviteľa evanjelickej šťachty Zvolenského stoličného hodnostára magnáta Juraja IV. Radvanského z Radvaňe a Sajókazy umučeného na smrť Caraffovým súdom v Prešove 18. apríla roku Pána 1687. Narodila sa v rodine kráľovského sudcu Mikuláša Ostrolúckeho de Osztroluka a Alžbety, rodenej Gosztonyi "de Gosztony et Krencs et Köves-Szarva". Pokrstená bola v evanjelickom kostole 3. apríla 1824. Rodovým sídlom Ostrolúcky bola od r.1286 Ostrá Lúka pri Zvolene. Okrem nemčiny a maďarčiny ovládala angličtinu a francúzštinu, učila sa taliančinu. Jej učiteľom hudby bol operný skladateľ František Erkl.

 

Dvadsaťriročný Štefan Ondrejkovič z Bánoviec nad Bebravou už ako študent katolíckeho gymnázia pozorne sledoval publikačné práce vysokých cirkevných predstaviteľov ktorými boli Alexander Rudnay a Štefan Moyzes. Poukazovali na neprekonateľné kultúrne paradoxy v celom podunajskom priestore. Deň rakúsko-uhorského vyrovnania (8. február 1967) definívne rozhodol o jeho politickej orientácii.  


Josephus Marko *07.12.1877 Bošany, jeho rodičia Josephus Marko a Mária Korec ; Joannes Korec *17.04.1879 Bošany, jeho ctení rodičia Joannes Korec a Anna Marko (príbuzná Sp.D. Márie Sandor Szlavniczai rod. Marko, svokry Obvodného notára Stefana Ondrejkoviča).  

 

Od roku Pána 1857 bol do roku Pána 1889 farárom v obci Drietoma v Trenčianskej župe Spectabilis Dominus Martinus Schnirtz. Príbuzný Obvodného notára Stefana I. Ondrejkoviča prostredníctvom jeho manželky Anny Sándor zo Slávnice Perillustris Dominus Ján Ivánka de Draskócz et Jordánföld bol zosobášený so Spectabili D. Augustou Schnirtz. 

 

Mutual weddings with the family Ondrejkovics (Ondrejkovič, Ondrejkovicz, Ondrejkovits) was blood-related too the house Kedrovič (Kedrovich, Kedrovics) and  Wunder, who was to position in 19 and 20 century of the Horná Nitra. Internatianal acquaintance was headly Colonel of K.u.K army Kedrovič, who crushed an uprising of the Horná Nitra on last people´s rebellion at that time area od the Slovakia. His resourcefuly and this, that have to region family bindings is it to without any humans victims. Simultaneously therefore for this rebellion nobody was punished.

Ján Petrikovič and Ivan Ratkovský, both relatives of the genus Ondrejkovics-Sandor de Szlavnicza. The District notary Stephanus  Ondrejkovics and Anna Sandor de Szlavnicza had a marriage 13.03.1880. Witness the bride was noble lord Carolus Vály, his wife Anna baroness Mednyánszky, witness the groom Adalberthus Nessel marriage took place priest Aloysius Honza of parish in Malá Hradná. Their first-born son of an administrator-teacher Stefan Ondrejkovič Sandor was born in *1882, his godparents were Dominus Casimirus Horvath and wife, baptizing priest Aloysius Honza.

The captain of the Czechoslovak legions in France, Josef Honza (Dubnický), a native of the Chtelnice (the village was originally the property of the Erdödy family, families and compossesorate closely linked with the family Sandor de Szlavnicza) nationally thinking, he served as incurred in the United States. His attitudes were seen as a youth, when he participated in the organization of national life in the village. Slovak readership based organizations, was therefore the suzerain unwanted person. Problem was for her and Honza\'s cooperation with the Slovak magazine. Josef Honza after completing his military service, where he had often heard a curse "Pánszláv Kutya", emigrated to the United States. There he directed his commander Captain Jozef Sandor von Slavnic (1) despite its noble ancestry "politicize rarely, never in the service, however. I advise you to immediately after completing his military service slipped to America. Thus I give you advice, for which I\'m grateful you in the future. " The young patriot traveled to the US and joined the emigré circles in which a lot of talk about the future of the non-Magyar nations in the Austro-Hungarian Empire and the inability to remain in the state unit with the Hungarians.

Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine für 1907 (Wien, 1906). Seite 1029. Stab: Mezőhogyes. Major u. Kmdt. Podmaniczky Béla Freiher v. (M). (D3) ; Rittmester 1. Klasse Szirmay Julius v. (D3) ; Rittmeister 2. Klasse Sándor de Szlávnicza Joseph (M) ; Kovácsnay v. Kovácsna Stephan (M). 

The Piarist Grammar School in Trenčín, where Dr. Martin Mičura and Stefan II. Ondrejkovič was studying, in 1908 Aladár I Ondrejkovič. In the 1918 was renamed the Czechoslovak State Higher Grammar School of Ľudovít Štúr, and moved to a building of a higher girls\' and business school, which was new and more modern. Here were his classmates of Aladár II Ondrejkovič his relative Pongrácz and for example brothers Bútora.

The cemetery in the Veľké Bielice a tombstone District notary in the village of Dolné Držkovce and later in the village Šimonovany Dominus Stefan I. Ondrejkovič. Beside him is tombstone his mother in law milady Maria Sandor Szlavniczai born Marko. 

Comes of county Nitra Dr. Janko Jesenský translated Mr. Notary Vojtech Ondrejkovič from Andod (Andovce) to Tardšked (Tvrdošovce). Source: Official Journal of the Nitra County of 15 September 1923 No.18.                        

On October 15, 1923, the Local Union of the Czechoslovak Legionary Community was established in St. Jur, and officials were elected. The following were elected: Chairman Ján Gubiš, Deputy Chairman Ján Chrappa, Representative Fráňa Vanek, Writer Ján Uher, Treasurer Antonín Ondrejkovič. The entertainment committee: chairman Otto Svoboda, vice-chairman Ľudovít Fiala, educator František Fruhauf, account reviewers Čenek Pečka and Antonín Sedláček. Source: Journal "Légionár" of 19th Oct. 1,923.

Nadporučík 17. peš. pluku v Trenčíne Alojz Androvič bol povýšený na kapitána. Zdroj: týždenník Trenčan z 3. novembra 1928 str. 2.

STK. Bratislava, May 17, 1939. Dedicates Juraj Mičura and his Wives - dr. Martin Mičura, Rudolf Mičura (husband of Anna Ondrejkovičová), Andrej Mičura and brothers Malobický handed over to the National Bank of the Slovak State from 160 golden ducats, among which there are more than half of the valuable ducats that have a nuzmatic value. Source: Newspaper "Slovak" of 18 May 1939 page 2.

V listine Bytčianskeho panstva sa ako rok založenia uvádza rok 1598, kedy územie patrilo Turzovcom. Šoltýsom osady Turzovka bol Adam Bonec a 40 osadníkov z nedalekého Dlhého Poľa, ktorí boli na 12 rokov oslobodení od daní. Vymedzenie hraníc Turzovky vydal v lokačnej listine v roku 1602 palatín Georgius Thurzo (son of Franciskus I. Thurzo and Catherine Zrinski), pričom prvé storočie sa používal názov Turzovka, aliter Predmir dicti (Turzovka, inak nazývaná Predmier). Po smrti palatína Juraja Turzu a jeho syna Imricha pripadlo Bytčianske panstvo venom Mikulášovi Esterházimu. Esterháziovci rozdelili panstvá na obvody, spravované prefektmi na majeroch. Správca Turzovky sídlil v Bytči. Hlavnou formou obživy obyvateľov bol popri povinných prácach na panskom majetku pastiersky chov oviec, práca v lese a splavovanie dreva. V Turzovke bolo 15 mlynov a 16 píl, ktoré z vyťaženého dreva pílili dosky a zhotovovali šindeľ. Esterháziovci predali ?! Bytčianske panstvo v roku 1868 Leopoldovi Popperovi, ktorý veľkú časť majetku prenajal. Veľmi tragické pre Turzovku obdobie I. svetovej vojny, v ktorej padlo okolo 500 obyvateľov a epidémia škvrnitého týfu si vyžiadala ďalších 450 obetí. 

Krvavé udalosti na Kysuciach. Jeden ťažšie a dvaja ľahšie ranení. Päť zatknutých - Rúbali v cudzom lese. Na Kysuciach došlo v týchto dňoch k nepokojom. Obyvatelia kopanice Turzovky si za vojny kúpili od býv. grófa Balaestrema vyše 7 jutár lesa. Kúpnopredajnú zmluvu za ženy (muži boli vo vojne) uzatvárali notár Rudolf Mičura a farár Jozef Diera. Bola písaná maďarsky a práve táto udalosť zavinila nedorozumenie, ktoré už viac ráz mohlo mať zlé následky a ktoré teraz vyvolalo krvoprelievanie. Ľudia si mysleli že im patí nie 7, ale 14 jutár lesa. Niektorí komunistickí agitátori presviedčali ľudí, že majú na les právo, nech si ho len vyrúbu - a ľudia začali rúbať na všetkých 14. jutrách. Prišiel k nim lesník Planetovec a vyzval ľudí aby zanechali rúbanie. Odpovedali mu palicami a sekerami. Lesník nebol vyzbrojený, na jeho obranu sa postavili hájnici Mustik a Gajdoš. Prvý bol ranený ľahšie, ale zranenie Gajdoša je veľmi vážne. Udalosti teraz vyšetrujú četníci. Zatkli týchto: Tomáša a Jána Nehoranca, Pavla Kolesára, Pavla a Jána Merecu. Odviedli ich do väzenia trenčianskeho krajského súdu. Zdroj: noviny "Slovenská pavda" zo 17. februára 1935 str. 3.

STK. Bratislava, 17. mája 1939. Dedičia Juraja Mičuru a jeho manželky - dr. Martin Mičura, Rudolf Mičura (manžel nebohej Anny Ondrejkovičovej), Andrej Mičura a bratia Malobickovci odovzdali Národnej banke Slovenského štátu z pozostalostí 160 dukátov, medzi ktorými je väčšia polovica cenných dukátov, ktoré majú nuzmatickú hodnotu. Zdroj: denník "Slovák" z 18. mája 1939 str. 2.

Farár, kanonik Rudolf Oravský, vicearchidiakon, synovec Obvodného notára Štefana Ondrejkoviča sa narodil * 1859, Bánovce nad Bebravou † 1. augusta 1939, Drietoma, okr. Trenčín. Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol v r. 1882 vysvätený za kňaza. V rokoch 1882-1883 bol kaplánom vo Valaskej Belej, v r. 1884 v Beluši, v rokoch 1885-1886 v Rajci. V r. 1887 bol dočasným správcom vo Fačkove, v rokoch 1888-1890 v Rajci, v r. 1891 v Dolnom Hričove a kaplánom vo Veľkom Rovnom. Od r. 1900 pôsobil vo farnosti Valaská Belá ako administrátor. V r. 1908 zložil prosynodálne a stal sa vicearchidiakonom. V r. 1909 prešiel do farnosti Drietoma, kde pôsobil celých tridsať rokov až do smrti. Pramene:Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 148-149.

Bravúrny jazdec z najslávnejšej slovenskej rodiny por. jazd. Pavel Štefánik, aktívny dôstojník bol nielen súper v pretekoch military por. jazd. zál. v činnej službe Aladára II. Ondrejkoviča, ale aj jeho priateľ. Bol denne šesť hodín v sedle. Veliteľ technickej eskadróny, npor. jazd. Pavel Štefánik, syn verejného notára v Spišskej Novej Vsi Dr. Ladislava Štefánika a synovec generála Milana Rastislava Štefánika zdedil šľachtický erb po rode Prokopovič, ktorý ho nadobudol od cisára Leopolda II.

On Friday, March 23, 1945, in the crowded and externally besieged St. Martin\'s Cathedral in Bratislava, he celebrated Mass for saving the city from the approaching front, Mayor Dr. Stefan Ravasz. .... after the song Stabat Mater moved Dr. Stephan Ravasz offered an initiating prayer to the Virgin Mary, paid tribute to the Seven Sorrows on behalf of the inhabitants of Bratislava. He pleaded guilty to God\'s punishment and begged to save the city and avert the horrors of war. He promised the people\'s respect for the Seven Sorrows, fidelity to the faith ... 

                

 

Professional Officer of the renewed Czechoslovak army Captain tank Aladár II. Ondrejkovič (Ondrejkovics-Sandor de Slavnicza) in the April year 1945. The seal ring of Trencin County Judge Stephan Sandor de Szlavnicza (1), compossessor taken over by his grandson District Chief Dr. Aladár I. Ondrejkovič, brother of Stephan II. Ondrejkovič and Anna Mičurová born Ondrejkovič. According to the last will of Dr. Aladar I. Ondrejkovič took over this sealing ring his nephew Lt. colonel tank Aladár II. Ondrejkovič. Source: Lady Gizele Kerney genus Ondrejkovič.

ThDr. Violand Pavel Ondrejkovič, Lieutenant colonel, *01.10.1894 in the Sečovce, marriages Elena Ernő, †11th 06. 1974, is buried in Banská Bystrica. Užhorod Greek Catholic chaplain, a military Chaplain Chust, 192? - Mukačevo, 1936 - Brno, 1939 - Prešov, 1940 - Zvolen, 1941 - on the spiritual front, 1942 - Bratislava, 1944, during the SNP - the head of the Roman Catholic spiritual messages 1st Čs. Army in Banská Bystrica In 1947 he faced Lt. col. spirit Violand Andrejkovič disciplinary action - banned awareness and ideological activity. It was led by the commander of the Military Area 4 Bratislava ; from 1950 to 1955 - outside the pastoral 1955 - officer in the firma Mototechna Banská Bystrica, 1956 - administrator of the parish of Tŕnie, from 1963 to 1970 -? - The rest of Banská Bystrica, Banská Bystrica diocese to concerned. 

Notes: Ondreikovich de Osztravicza et Harakvíz ; (1) Manžel Márie Dubniczky bol Gaspar Mednyánszky On 01.11.1822 was born in Horná Mičiná Evangelical pastor Augustin Horislav Krčméry ; zakladajuci člen MS 969.(706) Anton Žitňan ; zakladajúci člen MS 1330.(1067) Ľudovít Ondrejkovič ; Registrar in Dolné Držkovce in the year 1941 Štefan Ondrejkovič ; Baroness Hedviga Lederer born Mednyánszky ; 

Source: Militär Alamanach Nro XVI for year 1805 ; Mária Ondrejkovičová born Turba ; Alžbeta Ondrejkovičová born Ličková ; Milan Neuschl ; Cardinal Ján Chrizostom Korec 19.01.2001 Bratislava ; Archbishop Ján Sokol 19.01.2001 Bratislava ; (1) PhDr. Ferdinand Vrábel  "Zápisky légionára" ;                    


 

 

 

 

Imperator and king

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Emperor Leopold I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Lepoldus I.

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Otto Habsburg, K.Schwarzenberg

Lev, pelicanus and bibel in coat of Arms Ondrejkovics

In coat of arms Ondrejkovič

V Sišskej katedrále

Lion and pelicanus

mitt protects the Bible

Za hradbami

Liptovskomarský prepošt

Andreas Ondrejkovič

www.Ondrejkovics-Sandor.com

Curia Ondrejkovics

Erb Ondrejkovics

Ondrejkovics No 13

Canonic

Spis chapter

Ondrej Ondrejkovič Spišské Podhradie

Andreas Ondrejkovicz

Ondrej Ondrejkovič

Spiš.Kapitula

Mansions canonry Mansions Kanonie

Spiš charper

Capitular Temple

Provost Ondrejkovič

Zlatomoravecká agrárna banka

Priev.Farmer's Bank

1928

Chynorany Volks Bank

Sandor de

Trenčín 1942

Max Ondrejkovič

Updated: 15.01.2021